Миң-Булак мазары

Караван айылы

Ыйык жердин түрү – булак

Кызыл-Кыя шаарына кире беришинде Караван айылы жайгашкан. Бул айылда ыйык жер деп эки миң жылдан бери агып турган булак – Миң-Булак Караван кыштагынын жашоо булагы катары кызмат кылат. Миң-Булак суусунун башаты болгон ушул булактан ушул айыл таза суу ичип, бак-дарагын, айдоо талааларын сугарып келишет.

Оозеки тарыхы:

Эл арасында Миң-Булак жөнүндө уламыштар айтылат. Ыдырыс пайгамбардын кызы суусу тартыш жерге күйөөгө чыгыптыр. Ал атасынан энчи катары суу беришин суранат. Ыдырыс пайгамбар кызы турган жерге суу жиберди. Азыркы Миң-Булак булагы чыгып турган жерде суу жер астынан чыгат жана жердин үстү өйдө көтөрүлгөн. Булакка жакын жерде жашаган кошуна айылдагы төөлөс уруулары сууну Караван айылына бөлүштүрбөй өздөрү гана пайдаланууну көздөп, кичинекей булакты миң кулактуу казан менен жаап салышты дешет. Бирок суу казандын астынан да агып тура берген деген сөз бар. Бүгүнкү күндө да булак Караван элин таза суу менен камсыз кылып турат. Ушул себептүү айылдын ыйык жери катары зыярат кылышат.