Билал-Ата мазары

Ак-Булак айылы

Ыйык жердин түрү- булак, таштар.

Шайыгы – Абдиев Наматжан, 1934-жылкы

Мадумарова Малахат: Кызыл-Кыя шаарынын түштүгүндө жайгашкан, шаардан 4-5 км. аралыктагы Ак-Булак айылынын этегинде Билал-Ата мазары бар. Меккеге баргандардан арабдар “Кожо-Билалды зыярат кылгансыңбы?” деп сурашат экен. Айланасында адырлар жана жапыз тоолор бар. Тоонун үстүндө эки булак бар. Бири кирине турган чоң булак. Ал Сасык-Булак деп аталат. Ал жердин суусу ар түрдүү тери оорууларына шыпаа деп айтылат. Бака-теректүү бактын ичинде сөөрүлөр коюлган. Бул жерде Билал-Ата мазарын зыярат кылгандар эс алышат.

Оозеки тарыхы:

Кожо-Билал элдин оозунда Мухаммед пайгамбардын азанчысы (азан айткан киши) болгон. Ал элди мусурманчылыкка үндөп жүргөн учурда, каапырлар кууп келгенде, ушул жердеги таштын ичине кире качып, кайып болгон экен. Ушул жерге кумганга суу куюп койсоң, эртең менен кумгандагы суу жок болуп калат, Билал ата тирик, ал азан айтып, намаз окуу үчүн сууну дааратка иштеткен деген сөз бар. Ошол жерде Билал-Атанын атына куран окутулуп, зыярат кылынат. Мындан сырткары, адырдын боорунда ташка айланган бала эмизип отурган аялдын сөлөкөтү, узуну 2-3 м., бийиктиги 60-70 см. болгон бешик, алдында сурпасы жана зуваласы турат. Союз мезгилинде мындай ишенимдерди жок кылуу үчүн бул жерди жардырышкан экен. Таштар бөлүнүп кеткен, бирок алигиче сөлөкөттөр билинип турат. Зыярат кылганы барган кишилер Кудайдан бала тилеп, дуба кылышат.

Абдиев Мамажон, шайык: Төрт жылдан бери шайык болуп турамын. Бул жерди сугарамын, караймын, сактаймын.  Зыяратка келгендер ырым жасап, сыйынышат, балалуу бололу деп тилешет. Мамлекет айлык төлөбөйт. Түшкөн каражатты ушул жерге пайдаланабыз.