Чилде мазары

Сары-Камыш айылы

Ыйык жердин түрү – булак

Бул булактын касиеттери – ашказан, жаш ымыркайлар төрөлгөндө денелерине майда бүдүрлөр чыгып кеткенде ушул суу менен жуунтушат. Ашказаны ооругандар сууну ичип көрүшүптүр, кадимки минералдык суудай экенин айтышып, ашказаны айыкканын угуп жүрөбүз. Дегеле денеге ар кандай бүдүрлөр чыкса, ушул суу менен жуунганда эле кетип калат.

Оозеки тарыхы:

Рыскулов Акмат уулу Раимберди: Чилде булак чыккан жерди илгери Сары-Камыш дешчү. Аябай камыш баскан, адам аралаганга да коркунучтуу. Ушул камыштын арасында чилдекана, адабий тил менен айтканда булак бар. Ал кийин Чилде булак деп аталып калган. Бул жерге кыш бою күн тийбейт. Март айынын 5-10 чейин күн тийгенде, чилденин чыккандыгын ошол аркылуу билишкен экен. Керек болсо, ушул булак тууралуу көзү ачыктарга аян берилгенин элдер айтып жүрүшөт. Мисалы, Эрматов Куштар акеге аян берилген экен: “Бул жерде азиздер бар, бул жерди таза кармаш керек. Жылан азис жана Ай-пери булак бар “, деп.