Кожом-Пааша же Жети-Булак

Чаувай шаарчасы

Ыйык жердин түрү – таш астынан агып чыккан булак, арча

Чаувай шаарчасынын чыгыш-түштүк жагында 30-40 км. алыстыкта жайгашкан. Зыяратчылар оюрмалуу (ийри-буйру) жол менен чыгып, сыйынып, эс алып кайтышат. Оюрманын астына чейин машина барат, ал эми мазарга чейин ат менен жөө-жалаңдап барууга болот.

Оозеки тарыхы:

Кожо-Пааша кожолордун алтынчысы болуп эсептелинет. Ал Өзбекстан Республикасынын Фергана облусуна караштуу Аввал айылында жайгашкан. Бул айылда Кожо-Паашанын мазары бар. Бул жерде Жети-Булак зыярат-багы тигилген. Өзбекстан мамлекети тарабынан зыярат кылууга жакшы шарттар түзүлгөн. Кожо-Паашага Кыргызстан менен Өзбекстандын эли сыйынат куран окутулуп, жыт чыгарылат, кой союшуп, тилектерин айтып, зыярат кылып кетишет.