Бүзейнеп мазары

Охна айылы

Ыйык жердин түрү – тоодогу таш

Шайыгы бар – Абдубахапов Амир

Кадамжай шаарчасынан 8 км. аралыкта Охна айылы  жайгашкан. Ал  Кадамжай районун  аймагында, Алай кырка тоосунун батыш бөлүгүнүн түндүк этегинде узундугу35 км., туурасы 13 км.ге чейин. Түндүгүнөн Катыраң-Тоо, чыгышынан Пуралим-Тоо, батышынан Катыраң-Башы, Шиме-Тоо, Курсала тоолору менен чектелет.

Оозеки тарыхы:

Абдубахапов Амир, шайык: Бул өрөөндө Бүзейнеп аттуу ыйык жер бар. Эл оозунда Азирети Али пайгамбарыбыздын карындашы болгон экен дешет. Пайгамбар карындашынан кабар алган кишинин тилеген тилектерин аткарам деп айткан. Бүзейнеп жаш баласы менен каапырлардан качып баратып, кызыл кырдын үстүндөгү Тешик-Таштан өтүп, кайда кеткени белгисиз, кайып болгон. Ошондон улам ал жер Бүзейнеп-Азиз деп аталып, азыр да кызыл кырлуу тоонун үстүндөгү Тешик-Ташка келип, баласыздар бала тилеп, жыт чыгарып сыйынышат.