Талмазар-Бува

Газ айылы

Ыйык жердин түрү – дарак, булак, топурак.

Шайыгы – Үрүниса Тешебаева

Талмазар-Бува мазары – дарактан, булактан, топурактан турган ыйык жер. Ал Газ айылынын четинде, түштүк тоо тарабында жайгашкан. Бул жерге жетүү анча деле кыйынчылыкты жаратпайт, машина менен да барса болот. Талмазар-Бува мазарына тери, сөөл жара, кулак, жин оорулары менен жабыркаган адамдар келип, топуракка топук кылып, сууга чайканып, ооруларынан сакайып кетишет.

Жергиликтүү элдин айтуусунда, жети бир тууган болот. Жетөө тең азис (ыйык) болушат. “Талмазар” аталышы, “Тал-мазар” эмес, “Талма-зар” болуп айтылат, “куюлган алтын” деген мааниде. “Бува” аталышы – ата, чоң ата, баба, бува болуп кете берет эмеспи, анын улуулугу “бува” сөзү менен белгиленген. Ошол жети бир туугандын улуусунун атынан аталып калган  деп айтышат. Андан кийинкиси Роуттагы Кожо-Матил-Бува мазары.

Бул жерге улуу Талмазар-Бува келип эс алып, анын назары түшүп, ыйык, дарылык касиети бар жер болуп калган дешет. Ал эми айрымдар бул жердин суусунда жана топурагында адамга жагымдуу химиялык элементтер мол болгондон улам дарылык касиети бар дешет (Маалыматчы: Абдырахманов Гыламидин).

Үрүниса Тешебаева: Мазардагы теректерди кыйып кампа салабыз деп айыл тургундары барышат. Бирок айрымдары мазардан коркуп, теректи кеспейбиз деп чыгышат. Ошондо Бекташ деген абышка: “Кесе бергиле, бирдеме болсо мени куса уруп кетсин” дептир. Теректи кыя баштаганда кадимки адамдардай кан чыгыптыр. Ошол жерде баягы кескиле деген абышканын көзүнө жыгач кирип, көзү омурулуп, челме көз болуп калган экен.