Көз-Булак мазары

Кара-Токой айылы

Ыйык жердин түрү – булак, күмбөз, дарактар

Шайыгы бар – Турдаалы ата

Баткенден Бозадыр айылына кирип, Кара-Токой айылынан500 м. Сох дарыясынын жээгинде жайгашкан. Булак, күмбөз бар. Күмбөз астияттардын үстүндө жайгашкан. Зыярат кылуучу жай, сере, очок, эки даараткана бар. Мындан сырткары, шайык өзү ачып койгон булак бар, анын үстүн таза болуш үчүн капкак менен жаап койгон.

Оозеки тарыхы:

Айылдыктардын айтымына караганда, бул күмбөздө илгери исламга үгүттөгөн кишинин сөөгү жатат, ким экени белгисиз. Күмбөздүн жанында эски карган алча дарагы турат. Алчанын шагына кичинекей чүпүрөктөн баштап ар кандай улутка тиешелүү чоң, жаңы жоолуктар илинип турат. Бул деген Көз булак мазары – көп улуттуу мазар экенин айтып турат. Алча жалаң чүпүрөк менен жоолуктарга чүмкөлгөнүнө карабай мөмө-жемишин берип жатыптыр. Алчанын эки бутагынын ортосунда чоң кийиктердин мүйүздөрүн кыпчып коюшкан. Бул деген мазарга кыргыздар басымдуу келээрин айтып турат. Көз булак тынч, мелмилдеген жерде жайгашкан.

Белгилей кетчү нерсе, айрым өз кызыкчылыгында куруу иштерин жасап жаткан адамдар, дарыянын суусун туура эмес буруп таштагандын кесепетинен агып келаткан суу мазардын чекелерин жей баштаган. Бул нерсени айылдыктар тынчсыздануу менен билдиришти. Ал эми ушул жерге тиешелүү табигый булак дарыянын орто жеринде калганын шайык айтып берди.