Бүүрабия мазары

Жоо-пая айылы

Ыйык жердин түрү – күмбөз, булак

Баткен районунан чыгып, Жоо-пая айылынан өткөндөн кийин тоо тараптагы жолдун боюнда жайгашкан. Зыяратканасы жана күмбөз бар.

Оозеки тарыхы:

Мазарга кирип бараткан жердеги тактада жазылгандай, Бүүрабиянын адамдарга көрсөткөн керемети – агып жаткан дарыянын үстүнө жайнамаз салып, эки рекет намаз окуган.

Орто Азияда Азирет-Али деген мазар бар, анын бир тууган карындашы Бүүрабия деген болгон. Күмбөзүндө ал коюлганбы же коюлган эмеспи, билбеймин. Бирок келгендерди даараты болсо күмбөзүнө алып киремин. Зыяратчылар көп келет. Бул жерде булактар бар. Касиети – кулак ооругандар үчүн. Перзенти жоктор келип, жыт чыгарып, Кудай Тааладан суранышат. Адамдын психологиясы ойгонгон экен, адам баласына кайсы жер болбосун ачылат экен. Аялымдын бели сынган. Ушул жерге урун дегенден урундук. Алты айдын ичинде аялымдын бели жакшы болду. 2010-жылы шайыктыкты алдым. Үч жерге навес куруп койдум, бир жерге үй курамын. Дагы навес, ашкана кылайын деген пландарым бар. Очок салдырамын. Кабырды оңдогонго аракет кыламын. Кабырдын көркү болмоюнча, мазардын көркү болбойт. Эл келип туруш керек. Негизи Кыргызстанда жалгыз эле ушул аялдын мазары бар деп айтылат.