Акташ-Ата мазары

Баткен шаары

Ыйык жердин түрү – сүрөт чегилген таштар

Баткен шаарынан3,5 км. түндүк тарапта, «Саң-Сарай» тарыхый-этнографиялык музей коругунун аймаaaгында жайгашкан. Ал жерди музей өз иликтөөсүнө жана коргоосуна алган. Акташ-Ата мазарын жергиликтүү эл «Алла назар кылган ыйык жер, бул жерге келген адамдар жаман кыялдардан алыс болуп, айланасын булгабай, жаман сөздөрдү сүйлөбөшү керек, ээси бар. Адамдар таза болуп, даарат алып, бул жерде куран окуп, дуба кылып суранса, Алла анын тилектерин берет» деп, бул жерди өтө ыйык тутуп келишет. «Акташ-Ата» мазарында кандайдыр бир таасир кылуучу күч бар деп, бул жерге көбүн эсе адамдар бала сурап, иштери жүрбөй калганда, же кайсы бир улуу иштерди баштоо алдында келип, кан чыгарып, куран окутуп, дуба кылып кетишет. Жүрөгү ооруп же жин оорусуна чалдыккандар да келип, даба табышат. Анын кичинекей таш оюгу бар, качан көрсөң ал жерде жаңы кандын изи турат. Ал көрүнүш, бул жерге адамдар бат-бат келип турганынан кабар берип турат.