Мүзүрбеков Тарыхчы

Кыргыз, Бакай-Ата районунун Кызыл октябрь айылындагы Ногой баатыр мазарынын  шайыгы.

Маалымат алган: Ибраимова Зарима, Талас мамлекеттик университетинин тарых бөлүмүнүн студенти, Айгиненин Таластагы мүчөсү.

– Канча жылдан бери мазар басып жүрөсүз?

– 13 жылдан бери мазар басам. Мазарга өзү чакырат, айтат. Айтымчылар болот. Ошону менен бирге эле мен мазарга баруунун убагын таба алам. Кµп учурда мазарга барганымда мазардын чөптөрүнүн баары жайы-кышы көгөрүп турган болот жана ошондой эле ал чөптөрдүн кµбү дары. Алардан мен дары жасайм.

            Мен киши көрөм, алардан кара энергия алам. Ал адамдардын ачуулугу мага өтпөс үчүн мен мазарларга барам жана кара энергияны таштап, өзүмө таза энергия алып жеңилдеп калам. Мен адам кµрүшүм керек. Адамдарга энергиямды жумшап турбасам менин колумдун алаканынан энергия колумду тешип, аймак-аймак болуп кетет.

– Сиз кандай мазар басып калдыңыз?

– Мени кичинемден эле жылаан кайтарып жүрчү, апамдарга таарынып, бир ирет мен шаты менен тамдын башына чыгып жатып алгам, уктап кеткен экенмин, чочуп ойгонсом эле төшүмдµ жылаан жатыптыр. Карап жиберсем эле жылаан ышкырып, мени карап туруп кайра төшүмө жатып калды. Мен дагы коркуп жата бердим. Апам шаты менен чыгып келип эле кыйкырып, баягы менин төшүмдө жаткан жылаанды айры менен ыргытып жиберди. Ошол убакта ал жылаанга ак ун чачса болмок экен. Менде кандайдыр бир ошол жылаандын касиети калып калган экен. Мен ал убакта жаш болуп, эч нерсе билбей жүрүп, кийин 45 жашымдан кыргызчылыкты мойнума алдым. Ошондо жањы мазар басып жүргөндө Ак терек мазарына биринчи баргам, ал жерден мага сыр көрүнгөн: чоң далдайган киши көрдүм.

– Мазарлардын тарыхын билесизби?

Мен барып жүргөн мазарлардан Нылды-Ата мазарынын тарыхын билем. Ал жерде бир таш турат. Ага баары жар салып, зикир чалышат. Анын нары жагында таш турат. Аны ургуласањ чањ чыгып турат. Асканын үстү тепкич сыяктуу болуп, анын үстүндµ казан таш бар. Анда суу бар. Ал жердин суусу соолуса Талас жергесинин касиети качат дейт, себеби ал жерден кайберендер суу ичип, оорулуулар ал суудан ичсе айыгып кеткидей касиет ташташат. Ошол казандын терењдиги – болгону 1,5 метр, ал эми туурасы – 2 метр. Жөө кишиге бир жарым сааттык жол.

– Мазарлардан сыр көрдүңүзбү?

– Азыр деле мага мазардан сыр көрүнүп турат. Алдагы бурчтан көрүнүп турат. Ушундай бир нур куюлуп турат. Түндүк көтөрүлүп турат. Мага кандайдыр бир аппак нур куюлду жана куран окуп жатканда жарыкты аябай чачты. Алаканга нур куюлуп, денеге тарады, денени каптады, дененин баары ысып кетти. Биринчи энергия ушул биринчи келе жатканда эле берилген. Ылдый жагында Жолборс дагы турду. Алдыбыздан тосуп чыкты. Зыярат кылып келе жатканда ар бирибиздин зыяратыбыз да, баары тегиз азиздер менен курчалгандай болду. Алдагы дасторкон үстүндө чайнек турат. Мына бул жерде аппак кийимчен, таажы кийген бирөө турат. Булуттар ушул жерден бурулат…