Жуманазаров үй бүлө

Жуманазаров Эсенгул

Кыргыз, 73 жашта Жуманазаровдордун үй-бүлөсү Талас районундагы Ак-Жар айылынын

Каныкей булак мазарын карашат.

– Мен мурда Манас Ордодо иштечүмүн. Айыл өкмөттүрү карай албай калып, Каныкей апанын булагын ал кездеги облустун губернатору Искендер Айдаралиев колго алып, анын демилгеси менен тегерегине бак-дарактар, кайың, эмен, алма тигилген. Ал киши аталган булакты мамлекетке каратып койду. Анын бак-дарагын карап калдым. Азыр эми пенсияга чыккан соњ балам иштейт, мен деле ошол жерде айланчыктап жүрөм.

Менде  кыргызчылык эмес, молдочулук бар.  Мен молдочулукту мазар басууга каршы койбойм.

Эсенгул уулу Беккул

26 жашта, 2 жылдан бери Талас районундагы Ак-Жар айылынын Каныкей булак мазарында кароолчу.

– Мен бул кызматка быйыл эле келдим. Буга чейин атам иштеп жүрчү. Атам пенсияга чыккандан кийин келдим.

Биз караган ар бир булактан суу ичсең ар бири ар кандай даам берет. Илгертеден эле «Каныкей апанын булагы» деп айтылып келаткандан кийин, мен да аны мазар деп билем, ыйык деп ойлойм.

Бир күндүк жумушумду айтып берсем, эртең менен келип, арыктарды тазалайм, өрүк-талдардын көчөттөрүн отургузам, иши кылып жашылдандырганга аракет кылам. 

Эсенгул атанын зайыбы Каным

Мында мен эмес, жолдошум Эсенгул, үй-бүлөбүз менен кароолчулук кылабыз. Элдер биздин бул кесибибизди шайык деп коюшат го. Андай киши мазарга келген-кеткендерге шарият жолун айтып, түшүндүрөт эмеспи.

            Биз мурда 3-4 жыл Манас күмбөзүндө иштегенбиз. Анан бул жакты карай турган киши жок, бизди жиберишкен. Биз бул жерде булактын көзүн ачып, тазалап, таштарды тизип, тигилген нерселерди сугарабыз. Бардык жагынан камсыздайбыз. Иш акыбыз күмбөздөн тµлµнµт. Бир айда 350 сом алабыз. Андан да салыгына кармап, колго 323 сом беришет.

            Бул жерге эл бейшемби күнгө чейин аз келишет. Бейшемби күнү көп келишет. Жайында келишет, кышында келишпейт деле.

            Элдин мазарга аз же кµп келиши адамдардын ислам динине, кыргыздардын динине киргендигинде деп ойлойм.

            Ушул кароолчулук кызмат турмушубузга оң эле таасир эткенин байкаймын. Барып-келгенибиз эле убара болбосо. үй алыс. Ушул жерге кичине неме куруп коюшса, түнөгөнү келгендерге да, түлөө өткөрүчөлөргө да жакшы болмок.

            Бул булактын касиетине келгенде, менин билишимче, 41 булак бар экен. Талдап, текшеришкен. Ошондо 41 булак 41 илдетке дары болуп чыккан экен.