Бекназаров Байыш

Бекназаров Байыш

51 жашта, Талас районунун Беш-Таш тоосундагы Арашан мазарында кароолчу.

Маалымат алган: Асанакунова Назгүл, Талас мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы бөлүмүнүн студенти, Айгиненин Таластагы мүчөсү.

– Мазарга сыйынган кишилер кимдер жана кайсы жерден келишет?

– Көбүнчө аялдар келишет, молдолор  келбейт. Бала-бакыра  менен  Чүйдөн, Кеминден, Көлдөн, көбүнчµ Талас өрөөнүнөн келишет.

– өзүңүз  мазарга  сыйынасызбы?

– Мазарга мурун сыйынчумун. Куран  окуп, молдолор менен иштешкенден  кийин аны өзүмдөн алып  салдым.

үй-бүлөңүздүн мазарга көз карашы кандай?

– Аялым  намазга  жыгылат. Балдарым намаз, куран окушат. Анан мазар  жакка  анча  эмес.

Сиз мазарды  ыйык  туттум  деп  жатасыз, ошонун ыйыктыгын  кантип  түшүндүрө  аласыз?

– Жанагы Кудайга  ишенгендей  эле тутчум. Анан кийин «мазар деген – бүбү-бакшылардын жери, алар ошентип отко, сууга сыйынат, адам деген бир гана кудайга сыйыныш керек» – дешкенден кийин мазарга болгон ишенимди өзүмдµөн алып таштадым да.

Мазарга сыйынуучулар кайсы мезгилде көп келишет?

– Жаздан баштап күзгө чейин көбүрөөк, кышында  азыраак  келишет.

– Бир  күндө  болжол менен Арашан  ата  мазарына канча  киши келет?

– Ар кандай. Бир  күнү укмуштай  көп  келет. Бир  күнү такыр  келбей калат. Айтор, бир жуманын ичинде 3-4 күн катары менен сүйлөшүп алгандай келишет да, анан кийин  кайра  пастап калышат. Орто эсеп менен жайкысын бир  жумада 50-60 тан  ашык адам келет. Мен бул жерде шлагбаумду ачып, эс алуучулардын акысын алып, журналга каттап, Беш-Таш жаратылыш паркына, мазарларга өткөзүп турам.

– Акысын төлөйт деп жатасыз, мазарга баратканда да акы төлөшөбү?

– Негизи төлөш керек, бирок бизде паркта төлөтпөйт.

– Беш-Таш капчыгайынын ичиндеги Арашан атадан башка дагы кандай мазарларды билесиз?

– Арашан атанын жогору жагында Чоркайыңды деп коёт, ал да чоң мазар. Анан Каракайыңдыда бир мазар бар, атын билбейм. Анан Бешкаракчыда да бар дейт, калганынын  аттарын  билбейм. Саны  ошо,  4  мазарды  билем.

Сиз  Арашан  ата  мазарынан  бир  нерселерди  угуп  же  сездиңиз  беле?

– Мен баягы жаш кезимде мал кайтарып ушул жайлоодон көчүп келаткан убакта, ушу Арашан атанын тушуна келгенде койлор кандайдыр бир үркүп, анан атым кошкуруп зорго өткөм.

– Бирµµлµрдµн сырдуу нерселерди уккан жок белењиз?

– Укканмын. Арашан атанын чыныгы булагы тоонун бооруна жогору качып кеткен дейт. Эртең менен барып карасаң, кадыресе кичинекей балдардын буту-колдорунун издери түшүп калат экен.

– Бул мазардын дарылык касиети тууралу билесизби?

– Бул мазардын кара баткагы бел ооруга дары экен. Аны эртењ менен эрте күн чыга электе белге тартса, белдин оорусу басылат. Ушул баткактан айыккан кишини өз көзүм менен көрдүм.