Үрүстөмов Узакбай, молдо

This post is also available in: Орусча

Төмөндөкү маалыматтар Талас аймагындагы 2007-ж. Айгине аркылуу өткөрүлгөн изилдөөнүн ичинде алынган:

Үрүстөмов Узакбай, 37 жашта, молдо, Талас району, Кара-Ой айылы:

Олуя адамдар да пирлер болот. Эми адамга  анча-мынча жардам бериши мүмкүн, бирок, бизге жардам бере  турган бир гана  Кудай. Пирлердин адамга эч кандай зыяны жок, тескерисинче, пайдалуу. Пирлерди, адамдын ээлерин сүрөттөөгө мүмкүн эмес.

Leave a Reply