Үмөтбаева Токтош, 75 жашта, Талас району, Кара-Суу айылы

This post is also available in: Орусча

Төмөндөкү маалыматтар Талас аймагындагы 2007-ж. Айгине аркылуу өткөрүлгөн изилдөөнүн ичинде алынган:

Мазарларга барганда мазар ээлерин көрөм. Мен мазарга барганда мазардын пирлери кейишет, “бизди адамдар тебеледи, тепседи, аяк асты кылып жиберишти, билбей басып жатышат” деп айтышат.  Мисалы, Арашан мазарында жаш Айдар деген бала болгон. Ошол баланы чабышта орго салып, анан жерге тирүүлөй көмүп салышкан экен. Ошол бала шейит кеткен бала,  азыр Арашанда жүрөт.

Ар бир адамга көрүнөбү, көрүнбөйбү билбейм, бирок мен мазарга барганда аларды ачык эле көрөм. Ал эми Байтик ата мазарынын пирлеринин баары кетип калышыптыр. Анткени ал жерди адамдар туура эмес басып, күмбөздүн алдына шам жагып,  капкара кылып ташташкан. Ал жерде баардыгы жылаңбаш жүрүшөт, андай жерде жылаңбаш жүрүүгө болбойт.

Мисалы, тубаса Алла Таала касиет берген адамдарга пирлер көрүнөт. Анан жана китеп көргөн бүбүлөргө көрүнбөйт. Мен Акаевдин сүйөмөчүн көрчүмүн аныкы куш, аялыныкы болсо жолборс эле. Бирок аялы бийик турган адамды күтө албай көөп кетип, тебеленди, тепсендиде калды, антпеш керек болчу. Мен баардык адамдарды сүйөмөчүн көрөм, бирок айтпайм, ичимде болот.

 

Leave a Reply