Д.-апа, 52 жашта, Боо-Терек мазарында алынган маалымат

This post is also available in: Орусча

Төмөндөкү маалыматтар Талас аймагындагы 2007-ж. Айгине аркылуу өткөрүлгөн изилдөөнүн ичинде алынган:

Кашкалдырык молдо Манас районундагы  Кайыңды деген жерде жашайт.  Эми ал кишинин небереси азыр көзү ачык болуп элдин баарын көрүп жатат. Кашкалдырык молдо өзү дубалаганда, адамдын башын эшек кылып койчу экен. Ошол кишинин  жолдоштору айтып жүрүшөт: «Тээ тигил жерде бир келин отун алып жатыры, эми сен ошону келтирчи биякка, эгерде  ошончулук эле олуя болсоң, дубаң күчтүү болсо» дешиптир. Анан баягы Кашкалдырык молдо “бетимди жапкыла” деп,  бетин чапан менен жаптырып, отуруп калды дейт. Анан эле баягыл келин чуркап келе жатыр  дейт, келип эле «айланайын кудай,  акелер, кудай сактасын биягым деле от, тиягым деле от, ушул силер жак эле ачык экен ушул жакты көздөй чуркадым» дептир. Дагы бир жолу бирөөнүн башын бир күн кечке эшек кылып коюптур. Анан балдары барып, ага  жалдырашып отуруп,  анан араң дегенде Кашкалдырык молдо кайра дубасын жандырган дешет. Ал кишинин дубасы ушундай күчтүү болгон экен. Эми ошол касиети небереси Ашымга өтүптүр.  Ал өзүнө келген кишилерди сен доктурга бар ошол жактан айыгасың,  кээ бирөөлөрүнө ачык эле айтып, өзүм дубалайм деп   коёт  дешет.

Кашкалдырык молдонун  сакалы эле бир укмуш, сыйкырчынын сакалындай болуп  ичке, анан узун болчу. Бою кичинекей, бирок аябай сулуу чал болчу.

Leave a Reply