Асыранкулов Саманкул

This post is also available in: Орусча

Төмөндөкү маалыматтар Талас аймагындагы 2007-ж. Айгине аркылуу өткөрүлгөн изилдөөнүн ичинде алынган:

Асыранкулов Саманкул, АкТайлак мазарынын шайыгы:

Олуялардын керемети күчтүү, өтө акылдуу болуш керек. Ошондуктан аны олуя дешет. Мисалы,  кээде айтып калышат го: «Сен эмне, ошончолук эле олуясыңбы?» – деп. Алдын ала бир нерсени айта билген адам  – олуя аталат. Ал эми  ар бир  адамдын пири бар. Жаман нерселерди талкалайт, жакшы нерселерди ыйгарат. Кыскасы, пирлер жаман нерселерге каршылык кылат. Булар оң каармандар.

Leave a Reply