Асыранкулова Бурул, Ак-Тайлак мазарынын шайыгы

This post is also available in: Орусча

Төмөндөкү маалыматтар Талас аймагындагы 2007-ж. Айгине аркылуу өткөрүлгөн изилдөөнүн ичинде алынган:

Пирлер, кыскасы, ачык айтат. Кээ бирөөлөргө өздөрүнүн түшүнүктөрү менен белги берет. Аларды сүрөттөөгө мүмкүн. Мисалы, мага көрүнгөн.

Башына сары тебетей кийген, белин кур менен курчанган, узун бойлуу аксакал болуп Кайнар булактан жолуккан.  Ал менин алдымда кетип бара жаткан экен. Мен  Кайнар булакка сыйынганы бара жаткам. Аны айылдагы  бизди алып бараткан аксакал экен десем, туура мазарга жакын барып калганда бир кыз алаксытып жиберип, кайра карасам баягы аксакал жок. Кап деп калдым,  ал аксакал мени каякка ээрчитип барат эле?.. Ошондон кийин мен ал аксакалдын баскан изинен баса турган болдум.  Ошол жер мага чоң таасир берген.

Эми пирлерди дайыма жакшы күтүш керек. Күткөндө кандай? Алар бизден оокат же кийим сурабайт. Алардын  бир гана  айтканындай жүрүш керек. Бир нерсе туура эмес болуп калса, алар кайра кишиге зыян кылышат. Жок, анан пирлердин айтканындай жакшы жүрүп, мазарга сыйынып, өзүңдү-өзүң таза алып жүрсөң алар жакшылык жагына алып барат. Үй-бүлөгө да тынчтыкты алып келет, киреше да жакшы болот, кыскасы, бала-чака бардыгы жакшы жагдайда болот. Мага көбүнчө уйку-соонун ортосунда таңга маал келип, айтып кетет да, ошондо мен аларга толук ишенип калам.

 

Leave a Reply