Кыргызчылык жана мусулманчылыкты айкалыштыра билүү керек

Ишенаалы Арабаев  атындагы КМУда доценти Кубатбек Жакыпов:

Исламда арбак менен адам сүйлөшпөйт деп айтылат, бирок менин туюмумда пенде өлөт да, ал эми касиет кала бере турган нерсе. Кийин кайра кайрылып бир пенделерге коно турган нерсе. Мисалы үчүн Калыгул олуя ата өтүп кетсе дагы, анын касиети өлбөйт, кайрылып бир кездерде, убактарда кайра адамдарга кайрыла турган нерсе. Болгону Алла-Таала ошону качан, кайсы убакта, кимге берерин өзү билет. Бул нерсени исламда көзүм ачык, көрүп атам десем эле дароо эле жин дешет. Жин шайтандар менен сүйлөшөт дешет, анткени Курани-Каримде айтылган, адамдар менен арбактардын ортосунда байланыш болбойт. Жин шайтандар азгырып, атасы болуп көрүнүп же апасы болуп көрүнүп, улуу арбак катары келип, адамдардын башын айлантып, адамдарды ошол жолдон чыгарыш үчүн кандайдыр бир кереметтерин көрсөтө берет деген түшүнүк бар. Ошол эле убакта кайыптар деген да бар. Периштелер же болбосо жиндердин мусулманчылыкка өтүп кеткендери да болушу мүмкүн. Ошого атайын тарта турганы. Анткени Мухаммед аллейхи салам келгенден кийин жиндер мусулман жиндер анан кара жиндер болуп экиге бөлүнүп кеткен. Мусулман жиндери адамдарга жакшылык кылып, жакшы жолго жүргөнгө аракет кылат, шайтандар жолдон азгырып, муунтуп өлтүрүп, уксус ичип өзүн-өзү жан кыйып, тамдын үстүнөн секирип кеткендин баары жин шайтандарга аралашып калгандар. Адамдар өзүнүн жүрүш-турушу менен оошот. Касиет келгенде эки жагына карага жана акка тартат. Эгер намаз окуп, жакшы жолдо жүрсөң ак жагы жеңет дагы, менин көзүм ачылды деп эле мазар басып, таш басып, талаалап кетсе анда көп учурда каралары жеңип кетет. Бирок алар күчтүү болот. Аларга эгер тийишсең актарды талкалай чабат. “Сеники туура эмес” деп айтсаң өлдүң. Ошон үчүн аларга тийишпейсиң. “Сиздики туура” деп кутулуп кетесиң.            Кыргыздардын сексен пайызы мусулманчылыкка өтүп жаткандан кийин, адамдарга касиет жылоолоп калат го адамдар, делөөрүп, сезинип калгандар, ошол актык жолуна өтүп кетишсе дейм да. Көп чечилбеген маселелер эмнеден чыгып жатат. Көзүм ачык дегендин баары илим-билим албайт. Ал эми ислам дүйнөсүндөгүлөр аларды такыр эле танып турат. Орусча айтканда “Золотая середина” деп коет, ошондой ортосунан тапкан бир нерсе болбой жатат да кыргызда. Көзү ачыктар өзүнчө бир партия, исламдагылар өзүнчө бир партия. Анан ортодо келишпестик. Жок, андай эмес, касиетин барбы, демек, исламды үйрөн, оку, айкаштыр ошондо гана чоң жетишкендиктерге жетишесиң. Алар да сени жээрип, танбайт, сен дагы аларды тушүнөсүң, алар да сени түшүнөт дегендей. Чоң-чоң агымдар антпейт, ширк деп күнөөлөбөйт. Алла-Тааланын керемети болушу мүмкүн деп коюшат. Ал эми жаңыдан исламга кирип келаткандар сени карап да койбойт, угуп да койбойт. Ширк деп басып кетишет. Ошондуктан мен айтаар элем,  Алла-Таалам адамдарга касиет берет да. Бул жалаң эле жин-шайтан эмес, кайыптар, алла-таалам эле берген бир касиеттер болот. Адамдар ошону туура түшүнүп пайдаланса дегеним. Мисалы үчүн ооруп калып, бир көзү ачык айыктырды десем, мындай деп чечмелеп коюшат.Сени  бир жин оорутуп кармап алат дейт. Анан сен ошол көз ачыкка барганда анын жанында күчтүү жиндер бар дейт. “Өпкөңдү үзүп коем, кое бер” деп айтат дейт. Анан тиги кое берет дейт. Ошентип оңой эле чечмелеп коюшат.

Мен ажылыкка бардым. Ажылыкка барганым да өтө таң калычтуу. Бир жыл мурда айтты:”Элдер ажылыкка кетип жатат, кетип жаткан кишиден “бизди дагы ажылыкка жибере көр” деп тиленип, жолуна чай пул берип, менин да тукумумдан ажылыкка барсын деп тиленип коюңуз деп суран” – деди. Биздин университетте иштеген бир агай ажылыкка кетип жаткан. Анан эки жүз сом көтөрүп алып бардым. Агай сиз “Биздин тукумдан да бирөө ажылыкка барсын деп тиленип коюңузчу?”  деп эки жүз сомду сунсам албайт. Анан болбой жатып араң бердим. Айткандай эле кийинки жылы ажылыкка барып калып жатпаймынбы. Болгондо да бекер барып келдим. Ажылыкка барганда “Аль харамдан” тилендим. “Ээ кудай, мага келаткан жин-шайтан болсо ушул жерден ал, аль-харам өзүндүн үйүңдө олтурам, тазала, ислам динин таза тутуп, жин-шайтаны жок жашайын” – десем, ошол жерден “Аль харам” деген ыр келбедиби. Шайтан эмес, Альхарамдан келип жаткандан кийин, тутунсам болот экен дедим. Себеби, ал жактагы периштелер жин-шайтандарды киргизбейт да. Ушундан улам мен муну жин-шайтандан келген маалымат эмес, ааламдын бир керемети деп бек ишенип калдым. Аалымдар айтышат жин шайтандар мусулман болсо да адамдарды даабат кылып ак жолго чакырбайт дейт. Демек Алла-Тааламдын керемети.