Жээналы уулу Токтоназар

Маалымат алган: Алина.

Маалымат берген: Жээналы уулу Токтоназар   69 жашта.

Маалымат алынган жер: Талас району,  А.Огомбаев айылы.

16.Кыргызчылык илгертеден бери келе жатат. Мисалы, менин атам алыстан атчан бирөө кетип бара жатса, тебетейи менен чыкырып алар эле. «Ассалоому алейкум» деп учурашып, «үйдү көрдүңбү», «көрдүм» «кайрылып чай-пай ичип, нан ооз тийип, жарма ичип кетпейсиңби?» дээр эле. Биздин динибиз, дилибиз ачык да, эшигибиз ачык. Ушул илгертеден келе жаткан, ата-бабалардан калган сый-сыпаатыбыздын өзү кыргызчылык.

17.Ислам өзүнчө, кыргызчылык өзүнчө.

18.Шайык деген – мазарларда кызмат кылат. Мисалы, Сулайман тоосунун өзүнүн шайыгы бар Алымбек ажы деген.

19.Мусулман беш убак намаз окуйт, орозо кармайт.

20.Мазарлар бар, бирок, мен мазарларга сыйынбайм.