Насир молдо

Маалымат алган: Жусупова Назира

Маалымат берген: Насир молдо. Манас айылынын имамы.

Жашы: 34

Убакыт: Апрель айы 2007-жыл.

16. «Кыргызчылык»  дегенди  кандай түшүнөсүз?

Ж. (Бир аз ойлонуп) «Кыргызчылык деген нерсенин эки түшүнүгү бар да. Бири молдочулук жагынан түшүнүк, мисалы бир адам ооруп, назарлап, же бир деме болуп молдого, бүбүгө же бакшыга барса «Сенин кыргызчылыгыъ бар экен, сен намаз оку» деп аны мазарга алып кетип же өзү менен ээрчитип жүрсө ошону кыргызчылык деп коебуз. Ал эми экинчи жагы тууганчылык мамилеси, мисалы бир жерде акеси губернатор болуп иштеп жатса бөлөсүн же башка туугандарын ишке алат. Экинчи мааниси ошондой кетет.

17. Ислам менен «кыргызчылыктын» байланышы барбы?

Ж. Азыраак бар. Кыргызчылык деп адам ооруп калганда, дем салдырганы бүбү, бакшы, молдолорго барганда сөзсүз намаз окугула деп айтат. Анан исламда да намаз бар, беш парздын бирөө. Кыргызчылыгы барлар мечитке да келип калышат. Ушул жактан байланыш бар.

18. «Шайык» деген сөздү кандай түшүнөсүз?

Ж. Кызмат өтөгөн адамдарды айтышат, мечиткеби же болбосо дин жагында иштеген, такай ошол жерге барып жүргөн адамдарды шайык деп коет.

19. Мусулман деген эмнени түшүндүрөт?

Ж. Мусулманды араб сөзүнөн түзмө-түз  которгондо башы ийилген, моюну сунулган, кудайга моюн сунган адамды айтат.

20. Мазарларга сыйынууга көз карашыңыз кандай?

Ж. Мазарларга сыйынууга көз карашым туура эмес. Шарият боюнча мазарга барып сыйыныш дурус эмес, бул кудайга ширк келтирүү. Биз бир гана кудайга сыйынышыбыз керек, ташка, сууга сыйыныш бул кудайдын жараткан нерселерине барып сыйынып аткандык бул кудайга чоң күнөө, туура эмес бул.