Байматов Азамат

Маалымат алган: Алина.

Маалымат берген: Байматов Азамат. (сопу баласы)  24 жашта. (кароолчу)

Маалымат алынган жер: Талас району, Жон-Арык айылы. Мечиттен.

16. Биздин кыргыздарда кыргызчылык деп – мазарларга жана башка ар кандай нерселерге сыйынып кетип жатышпайбы, булар негизи ислам боюнча туура эмес да. Мазарларга сыйынуу деген бул болбойт. Биринчиден, адамдар, пенделер кудайга сыйыныш керек. Мазарларга сыйынуу мүмкүн эмес.

17.Менин өзүмдүн жеке оюумда  байланышы деле бар, бирок, бөлүнүп кетет да. Анткен себеби, кыргызчылык  бул шаманизмден калган. Исламдан кабар бизге VII кылымда келген.

18.«Шейх» деп исламда сылык мамиледе илимдүү адамды айтып коюшат. сылык мамиледе гана таксыр же болбосо ушул шейх деп аташат.

19.АТ адам баласын жер бетине жараткан. Бардык адамдарды деле АТ мусулман кылып жараткан. Бирок, 12 жашка чейин ыйманы менен күнөө кылса ал күнөө деп эсептелинбейт, а 12 жаштан кийин мусулман, мусулман эмес экендиги бөлүнөт Негрби, орусбу, бардык адам баласы мусулман болуп төрөлөт. Кийин алардын мусулман болуп кетиши же мусулман болбой калышын бул АТ адам баласынын өзүнүн эркине коюп койгон да. Куран окуп, намаз окуса, динге кызмат кылса, АТдан коркксо, беш убак намаз окуса  ал адам мусулман болуп эсептелинет. кыргыз болуп туруп намаз окубаса ал адамдар мусулман болуп эсептелбейт.

20.Эми бул мазарга барыш керек, мен өзүм деле барам мазарларга. Бирок, мен барып алып мазарга сыйынбайм да, мазарга эч убакта сыйынбаш керек, барып ошол жердеги бул дүйнөдөн көзү өтүп кеткен адамдарга багыштап куран окуп коюп келем.