Жандараалы уулу Акин

Маалымат алган: Алина,

Маалымат берген: Жандараалы уулу Акин,   58 жашта.

Маалымат алынган жер: Талас району, А.Огомбаев айылы.

16.Кыргызчылык деген АТнын, Бала энесинин ичинде жатканда  өзүнчө бир касиет берет. Ал бала жарыкка келгенден кийин өз тукумундагы өнөрдү колдойт. Ырчы болот, же комузчу болот, же уста болот, же сөрөтчү, акын-жазуучу болот мына ушунун баары кыргызчылык болот. Буларды АТнын өзгөчө тукумдары деп коёт. Ушуну кыргызчылык деп түшүнөм. Айтуучулук, куучулук, саяпкерлик ушунун баары кыргызчылык. Бир жүз миъ адамдан бир гана адамда жаралат, буга Алланын буйругу менен жаралат.

17.Булардын байланышы бар. Мисалы, куран каримде 114 аятта бүт ооруну айыктыра турган сүрөөлөр бар. Касиети бар адам ошону таза окуса кандай оору болбосун айыктыра алат. Мисалы, табыптарды кыргызчылыгы бар адамдар дейбиз. Куранды так окуп, кудай жолунда жүргөн кишилер көп нерселерге пайдасы тийет. Ислам деген бир кудайга сыйынуу деген сөз. Ошол кудайдын сөзү менен көп адамдардын сообуна калат.  Экөөбү бири-бирине байланышы бар.

18.«Шайык» деп  – бул мазарда же мүрзөнү кайтарып, ошол жерде куран окуп, чарбагын, тегерегин тазалап отурган адамды айтышат.

19.Мусулман деген бир кудайга сыйынуу деген сөз.

20.Мазарга сыйынбайт, ошол жерде өткөн арбактарга АТдан жакшылык тилеп, ошол адамдардын арбагын сыйлап барып куран окуйт. Ал жерге барын мазарга сыйынбайт, же бир мүрзөгө сыйынбайт, бир кудайга сыйынат. Өткөн бабаларыбыздын арбагына жайдан жакшылык бере көр деп , кудайдан суранат.