Кыргызчылык – мусулманчылык

This post is also available in: Англисче, Орусча

Кыргызчылык менен мусулманчылыктын өз ара байланышы ар кандай пикирлерди жаратууда. Айыл молдолору мазарга сыйынууну мусулманчылыкка каршы келүүчү, ага коошпой турган көрүнүш катары түшүндүрүүгө далалаттанышкандары менен, тымызын эки нерсенин – кыргызчылык менен мусулманчылыктын айкалышын моюндарына алышат. Биздин кейипкерлерибиздин бири – молдо – мазарды жактырбай тургандыгын, бирок ар кимдин суранычы боюнча тек гана куран түшүрүп коюу үчүн анда-санда бараарлыгын билдирет. Ошол анда-санда баруунун өзү аркылуу, чындыгында, мазарга кайдыгер эместигин туюнтат. Албетте, көз караштардын мындай ар кылдыгы биздин дүйнө таанымдын андан аркы кеңейишине өбөлгө гана болбосо, тоскоол этпейт. Баса айта кете турган нерсе: карапайым калк үчүн бул эки нерсе эч карама-каршылык туудурбайт. Зыяратчылар кыргызчылык менен мусулманчылыкты шайкештикте алып жүрүшөт.

Бул баракчаларда Айгине уюштурган жолугууларда кыргызчылык менен мусулманчылыктын карым-катнашы боюнча айрым пикирлерди окуй аласыз.

Leave a Reply