Шаршенбиева Жумабүбү: Мен деле өзүмдөн өзүм коркуп, анан киши карай баштадым го

 Буденныйдын багында Ак Таш мазарынан көзүм ачылды. Ал  мазарды эч ким билбейт. Биз ал жерге кароолчу болуп барган элек. Буденныйда алма бак бар. Бизден мурда ал жерге көп адамдар кароолчу болуп барышыптыр. Бирөөсүнүн баласы каза болуп, бирөөсү болсо өзү майып болуп кетиптир ал жерден. Анан биз барып, менин көзүм ошол жерден ачылды. Жаңы барганда ал жердин касиетин билбейбиз да, атайын сыр бермейин. Жаңы барганда шаан-шөкөт болуп турду. Анан ал жерди элге айтып жаттык, бул жерге арак ичилбеши керек, бул жер мазарлуу жер, андан көрө бул жерди тазалагыла, эгер бул жердин ыйыктыгын билип туруп ичкилик ичип, булгаса ал адам сөзсүз түрдө бир нерсеге урунат, ал эми билбей туруп ичкилик ичип келсе, анда ал кечиримдүү болот деп. Колуңардын келишинче бул жерди тазалагыла, сооп табасыңар деп келген-кеткенге айтып жаттык. Бирок кийин кетип калдык, эми билбейм ал жер эмне болуп жатканын.

Киши караганыма мына бир жыл болот. Мен деле өзүмдөн-өзүм коркуп, анан киши карай баштадым го. Мен деле атеист болгом, атам мугалим болгон. Бериле албай жүрүп, көп кыйналып калдым да. Анан мазар басканыма мына быйыл 4 жыл болот, 41 мазар бастым. Алла тааламдан аян келип, ар бир мазардын аты айтылып, элеси берилип турду. Ушул 41 мазарды 2-3 жылда бастым, бирок баарын айтканга уруксат жок. Эң биринчи өзүмдүн Ата бейитимден баштадым, андан кийин Көк тал, Кичи Кировкада да мазар бар экен. Боо Терек, Ак таш мазары (Буденный), Көк ой, Чынар Терек, Каныкей апа, Айчүрөк апа, Манас ата, Шаркыратма ата, Нылды-Ата, Караколдо дагы бар экен, ага бардым. Кочкор-Ата, Ажыдаар ата, Олжобай атаны керген ташка бардым. Бала мазар (Көк сай), Сарыүңкүр ата (Көксай), Ата бейитке, күйөөмдүн Ата бейитине, Байтөөттөр мазарына, Капкадагы Тамчы булакка бардым, бул жерден мен көйнөк кийдим.

Капка Жамбылга кетип бара жаткандагы постГАИден кайрылган жерде, жанагы Киров суу сактагычы бар го, ошол жерде. Чеч дөбө (Манас районунун Арал айылында), Арашан ата, Талдуу булак (Арал), Жанкороз аба (Козучак), Калпа-Ата, Чеч дөбө (Нарын), Кошой ата (Нарын), Кочкор-Ата (Нарын, Кочкор), Ак мазар (Нарын, Кочкор), Манжыл-Ата (Ысык-Көл), Бурана ата (Чүй), Күмүшай ата (Чүй), Ата-Бейит (Бишкек), Байтик ата (Бишкек), Чоң таш (Бишкек), Таштар ата (Бишкек), Сейил паркы (Бишкек), Миңбулак (Бишкек), Алтын булак (Бишкек), Манас айылында дагы мазар бар экен (Бишкек).

Бул мазарларды биринчи жылы 41 күн басып келдим, Бишкек, Көл, наркы-беркилерди бастым. Экинчи жылы 21 күн бастым. Быйыл дагы барам, буюрса. Канча ырахат алсам, ошончо күн болом мазарда.