Исрайыл уулу Жолдош: Ата кесиби сыныкчылыкты улантып жүрөм

[Бул текст “Ысык-Көлдөгү ыйык жерлер: касиет, зыярат, өнөр”

(Бишкек: Айгине, 2009) китепте жарык көргөн]

Исрайыл уулу Жолдош, 1973-жылы төрөлгөн, Ысык-Көл аймагы

Ата-энем менин кичине кезимде эле бир башкача бала болгондугумду айтып калчу. Оюнчук машиненин жанын койбой, жаңы кезинде эле сындырып, кайра оңдой берчүмүн. Шоктугумдан, атам «кой» десе болбой, койлордун бутун атайылап сындырып, кайра таңып койчумун. Бир күнү кой кайтарып жүрсөм, койдун буту чыгып кетиптир. Мен аны кармап, шакшак таңып, кайра бекем байлап койдум. Бир жумадан кийин карасам, сонун болуп калыптыр.

Менин атам Көл өрөөнүнө жакшы таанымал, колу жеңил сыныкчы болгон. Ата кесибин улантып жүргөнүмө быйыл 15 жыл болду. Адегенде, атама жардамдашып, кол тийгизишип, сыныкчылыктын сырлары менен таанышып жүрдүм. 11-классты бүткөнчө жакшы өздөштүрүп калдым. Аскерден келгенден кийин, студент болуп жүргөн жылдары, ата кесибин үч жыл кармаган жокмун. Бир топ кыйналып жүрдүм. Көчөдөн ар кайсы жерден кезиккен кишилер, молдолор көп айта беришип, ошондон бери кайра улантып кармап келе жатам. Мага азыр сөөгү сынгандар, колу, бутун чыгарып алгандар көрүнүшөт.

Аскерде экенимде биздин ротадан бир бала үйдүн төртүнчү кабатынан кулап, кабыргалары бырчаланып кеткен экен. Эч жардам кылаар айла жок, Кудайдан болуп, өзүм кабыргаларды түздөп, атам таңгандай кылып катуу таңып койдум. Акырындап жакшы болуп кетти. Ошол окуядан кийин, өзүмө кандайдыр күч келип, «Сен муну кыл!» – деп буйрук берип, бир тааныш үн угулуп тураар эле. Мен өзүмчө болгум келип, андайда тоого же шаркыраган суунун боюна басып кетчүмүн. Ал жакка барып, ошол тоо менен сууга сыйынчумун.

Мен биринчи жолу өзүмдүн колумду сындырып, кайра ордуна салган окуя дагы болгон. Анан мага: «Өзүңдүн томугуңду чыгарып, кайра сал», – деген аян келди. Ошол маалда касиеттин күчү менен чын эле томугум сынып, аны кайра ордуна салгам. Мен чочулаган учурда, бир үн келип: «Токто, өзүң коркпо», – деп дем берип турчу. Менде мындай көрүнүштөр көп болду. Акыры атамдын айтуусу боюнча, мен бул ишти таштагандай болгом. Бирок, кийинки жылдары кыйнала баштаганымдан улам, жогоруда айткандай, кайрадан сыныкчылык ишке кайрылышым керек болду. Азыр өз алдымча иштейм, кудайга шүгүр, эл билип калды. Мен бул ийгиликтерим үчүн Аллага ыраазымын.

Leave a Reply