Дүйшөн молдо: «Алла таала дагы касиетти кимге беришти издейт экен»

[Бул текст Кыргызстандагы мазар басуу: Талас тажрыйбасынын негизинде

(Бишкек: Айгине, 2007) китепте жарык көргөн]

Дүйшөн молдо, Талас аймагы

Жөн гана адамга бул нерсе берилбейт. Жамандыгы, элге кара ниеттиги жок адамды олуялар, колдоочу пирлер алып кетет. жана бул касиет атадан балага берилет экен. Биздин дагы апабызда бар эле бул нерсе, таятабыз дагы жылдыз санап, эмне болоорун күн мурунтан билип турчу экен. Биз ошону менен эки жактан калган, келген жүктү көтөрүп жүрөбүз, ошол аркылуу касиеттерди алып жүрөбүз.

Мисалы, мага адамдар чочуп келишет, ит, кара кишилер кубалап атат деп келишет. Азыр жанагы кичине балдарды кара кишилер көп коркутуп жатпайбы. Ошондой эле көзүнө ар нерселер көрүнүп келип жатат. Жаңы эле тиги кичине бала кетти го, өкүл баламдын баласы, түндө кишилер келип коркутуптур. Атасы мойнуна алып, кайра ичип албадыбы, эми ошол касиет баласына ооп кетиптир. Атасынын кара, ак кишилери баласына ооп бара жаткандыгы мага көрүнүп жатат. Эми биз ошону кайра атасына оодуруп жибердик, азабын тартсын да, жөн жерден баласын кыйнабай.

Дагы Кайнар айылынан 22 жаштагы бир кыз келип жүрөт. Атасы Аман деген биздин туугандар болуп кетет, кыргызчылыгы бар. Ал кыз өзүнө төрт кара, эки ак киши келип жатканын айтат. Жанагы төрт кара киши – жан алгыч кишилер. Ал кишилерди мен дагы көрүп жүрөм. Алар адамды келип асып кетишет. Ошондуктан көптөр азыр асынып, муунуп өлүп жатпайбы. Айылда деле бир адам өлсө, 5-6 адам катары менен өлүп кетип жатпайбы. Алар биринчи төртөө болуп келет. Алар – жан алгычтар, ал эми жанагы экөөсү болсо кишилерди өлүмгө азгырат, башкача айтканда жанагы өлө турган кишилердин колдоруна жип берет, сыйыртмак берет. Анан берки төртөөсү жанын алат. Жанагы келген кыз мен ошол төрт кара чалды көрүп качтым дейт. Анан берки ак сакалчан чалдар келип, «айнекти ачып кой, кызыл матаны жаппа» деди дейт. Мурда буларды көрүп жүргөм, анткени бул чалдар күндүз да, түндөсү да келип жүрчү дейт. Ошону менен таң эртең эшикке чыксам, 2 киши колдорундагы узун жиби менен келип калыптыр, бирөөсү сыйыртмагын оң жагымдан башыма илсе, экинчиси сол жагымдан сыйыртмагын илди, ошону менен эч нерсе билбейм дейт. Ошондо эч нерсе билбей, тил дагы жок, жатып калыптыр. Анан мени киши жиберип алдырышты. Мен баратсам менин кишилерим көрүнсө керек, сүйлөп кетиптир. Анан мен барып тамырын кармасам, эч оору жок, кыргызчылык эле бар экен. Дем салдым, дагы 2-3 жолу дем салганда оозунан ак көбүк чыгып, керебеттен секирип жатты, өзүнөн да сурасаңар айтып берет. Дем салгандан кийин сүйлөбөй эле ыйлап жатты. Тил байланып калган да, жанагы жиптерди ыргытканда.

Анан жанагы кызынын жүгүн апасына оодарып салдым, анткени апасы кыргызчылык жолуна түшүп, бирок аткарбай, моюн сунбай, кыргызчылыкка баш ийбей койгондуктан, кызына ооп жатат. Ошондуктан өз азабын өзү тартсын дедим да, өзүнүн жүгүн өзүнө оодарып салдым. Бир убакта эшикте чыңырып жатат, барайын десем кызына дем салып жатам, бир убакта үйгө алып киришти, кызына демди жарымдатып коюп, апасын камчы менен чаап-чаап, дем салдым. Эс алгандан кийин мага эмне болду дейт. Сага эмне болду, кыргызчылыкты мойнуңа албасаң дайыма ушундай нерсе боло берет дедим. Мойнума алам деп сөзүн берди. Анан «бул жолдо таза жүрүп, таза тургула, ушак айтпагыла, жөнөкөй болгула» деп кетип калдым. Азыр жакшы, экөөсү тең мойнуна алган, кызына баары ачык көрүнөт, мага келип турат. Айткандай баягы күнү дагы келип калыптыр, баары айтып жатат аппендицит деп, бирок аппендицит эмей эле жанагы кишилери ичинен кысып жаткан экен. Барып дем салып, тамырын кармасам, эч бир оору жок. Көрсө атасы бир аз арак ичкен экен. Ошол атасынын кишилери кызынын ичинен кысып жаткан экен. Бир дем салгандан кийин эле кызы жакшы болуп калды.

Дагы Көксайдын кырман жагында бир жаш келин жашайт экен. Тиги келинди ооруп жатат деп мени алдырышты. Көксайдын Кочкорбай молдосу, Раиш молдо (Ислам институтун бүтүп келген жаш бала. Элдер молдоке дешет. – Айгине) чакырып жатат дешкенинен барсам, ичим, бөйрөгүм ооруп жатат дейт. Догдурлар дагы келишип, аппендицит деп кетишиптир. Тамырын кармасам оору деле жок. Тиги молдолор 2 күн дем салышыптыр. Эч тыянак чыкпаптыр. Кайра тиги келиндин жүгүн Кочкорбай молдо, Кочкорбай молдонун жүгүн тиги келин көтөрүп жаткан экен. Бир-эки мүнөт дем салгандан кийин эле тиги келин уктап калды. Жүгүн таштап койдум, чынында мындай жүктү мазарларга таштайт.

Мазарга таштайт дегеним, дем салып жатканда теспе тартасың да, ошондо жанагы мазарлардын элеси телевизор сыяктуу тартылып кетет. Анан ошол тартылган мазарлардагы олуяларды чакырасың. Оорулууларды ошол мазардын олуя, пирлери кармалашып айыктырат. Эгерде ооруп калган адамда илешкерлер бар болсо, анда күчтүү азиздерди чакырасың. Ошолор жанагы илешкерлерди өлтүрөт.

Leave a Reply