Давлетова Чынар:КЫРГЫЗЧЫЛЫК УКУМДАН ТУКУМГА ӨТӨ ТУРГАН НЕРСЕ

КЫРГЫЗЧЫЛЫК УКУМДАН ТУКУМГА ӨТӨ ТУРГАН НЕРСЕ

Давлетова Чынар

1920-жылы чоң атам Азимбай ажыга барып, бир жыл дегенде үйгө келип жан бериптир. Чоң атам аппак кийинип, теспе тартып, кудай деп жүргөн киши болгон экен. Анан өзүм да абдан катуу ооруп, 1980-жылы балам чарчап калды. Анан мага бир туугандарым: «Сен кыргызчылык кармабасаң болбойт, биздин тукумдун кыргызчылыгы сага ооптур», – дешти. Көрсө, кыргызчылык укумдан тукумга өтө турган нерсе экен. Качан ооругандан баштап, кыргызчылыкты толук кармай баштадым. Азыр мазарларга барып турам.

Улук адамдар – ак кийген адамдар. Акка моюн сунган адамдар бул да, тигил да дүйнөнүн адамдары болуп калышат. Алар улук пирлер менен пикир алышып калышат. Алар бул дүйнөдөгү көп нерселерди алдын ала билишип, аллага ак кызмат өтөгөн адамдар болуп эсептелинет.

Мен башында ооруганда Кыргызстандагы көп ооруканаларга кайрылгам. Бирок, тилекке каршы, бул жерден айыкпай, Казакстанга баргам. Анан ал жактан сураштырып жүрүп, кыргызчылык менен дарылаган бир кишиге жолугуп, ошол киши укалоо жасап, Алланын буйругу менен айыгып кеттим. Анан ошол киши менин кыргызчылыгым бар экендигин айтты. Мен ошондон баштап, толук мойнума алып, ал киши менин устатым болуп калды.

Мазарга баруу убакытын түшүмө аян берет. Качан бар десе, ошондо бара берем. Алланын бардык күнү мен үчүн ыйык. Мен мазарга барганда кадимки бүбүлөргө окшоп, чүпүрөк байлабайм, шам жакпайм. Андай иштер Аллага шек келтирүү менен барабар. Анан көңүлүмө качан туура келсе, ошондо бара берем. Жалгыз эмес, шакирттерим менен барам. Биз мазарга барганда бир гана зикир чалабыз.

Үй-бүлөм, апасы мен болсом, менин жолумдан чыгышпайт да. Ал эми жолдошум болсо мага эч кандай каршы эмес. Мен мазарларга кетем десем жолдошум макул эле болот.

Алла таалам адамдарды бул жаман, бул жакшы деп бөлбөйт. Өзүбүз эле бөлүнүп алабыз. Кандай гана адам болбосун мазарга чын ниетин коюп барса, ошол адамга мазардын касиети тиет. Болгону адамдарда ак ниет болуш керек.

Жөн адам эч убакта табып боло албайт. Табыпты Алла таалам өзү жөнөтөт. Мен туруп эле табып болом десем, боло коймок белем. Ээ кызым, сырдуу дүйнө ушунусу менен табышмак да. Алар периштелер менен кадим биздей болуп сүйлөшүшөт.