Гуля: Кыргызчылыгы эмес, аркасы бар деп айтышыбыз керек

[Бул текст Кыргызстандагы мазар басуу: Талас тажрыйбасынын негизинде

(Бишкек: Айгине, 2007) китепте жарык көргөн]

Гуля, Талас аймагы

Мындай түш көрдүм. Мен Нылды ата мазарынын үстүндө туруптурмун. Ылдыйраак жерде ак сакалчан киши олтуруптур. Анан ал киши мага бата берди. Мен ойгонуп турсам түшүм экен. Мазар басышым керектигин түшүндүм. Бысмылда дегенде эле мен ошол Нылды ата мазарынан баштадым. Анан киши көрүп, мазар баса баштадым. Мен эң алгач кичине балдарды, анан чоң кишилерди көрө баштадым. Чоңдорду көрүп жүргөндө мага бир бала аян болуп кирди. Ошол бала ооруканада экен, мен аны издеп таап, Кайнар булакка алып бардым. Менин мазар басканыма 17 жыл болду. Кичи Кировкада Дубана атанын мазары бар. Жон төбөдө эки булак бар. Бакайырда Ак тайлак деген мазар бар. Кош булак деген мазар бар. Кош булакты экземаларга, Боо теректи жакшы ооруларга пайдаланышат.

Мазарга көбүнчө бейшемби күндөрү барабыз. Бул илгертеден келе жаткан нерсе, бир күн кадыр күн деп эсептелинет. Ошол күнү бүт олуялар келишет. 4-күнү арбактар да эл менен кошо жүрөт, 5-күнү кайтат. Ошол мезгилде ташка, сууга сыйынууга болбойт деп молдолор айтышат, жок андай эмес, ар бир таштын, ар бир суунун өз алдынча касиети бар. Мен канча жылдан бери мазарга барып жүрөм, кудай сактасын, мага бир киши нааразылык билдирген жок. Баары эле жакшы болуп кетишет. Мисалы бир келин ооруп, Бакай-Атага, анан Таласка, анан Бишкекке жатыптыр. Эч айла жок бир молдого барса мени айтыптыр. Буту ооруп, баспай калыптыр. Мен ошол келинди бир айда толук бастырдым. Дагы бир адамды бастырдым. Ошол адам азыр мени менен мазарга барып турат. Ал аркасы бар адам экен. Биз эч качан кыргызчылык деп айтпашыбыз керек. Аркасы бар десек болот. Арка деген – колдоочу, ар бир адамда арка болот. Бул тукум кууйт деп аталат.

Менин куралым – камчы, теспе. Ар кимге ар кандай түшөт, бирөөлөргө долоно, китеп, эми ар кандай. Кээ бирөөлөр дүкөндөн эле сатып алып жатышпайбы. Ал туура эмес. Ал куралдарды жөн эле алууга болбойт, аны аянында берет, устаттары баарын айтыш керек. Ак кийим тууралу айтсак, аны да өз учурунда кийиш керек. Анан жөн эле мактангандай боло бербей, ушул жүрүшүм менен жүрөм.

Leave a Reply