Болот: Мен бүбү-бакшыларга ишенем

[Бул текст Кыргызстандагы мазар басуу: Талас тажрыйбасынын негизинде

(Бишкек: Айгине, 2007) китепте жарык көргөн]

Болот, Талас аймагы

Мындан 13 жыл мурда үйгө Бакаир айылынан инимдин жолдош баласы келет. Ал көзүн жаңы ачтырып жүргөн экен. Ал өзү жөнүндө: «Мен арак ичип жинди болуп жүргөндө эжелерим шаарга молдо, бүбү-бакшыларга алып барышты. Алар менин жиндеримди байлап коюшат экен. Эгер арак ичпей таза жүрсөм, эч нерсе болуп оорубайм, жакшы жүрөм. Бирок алар мендеги касиетти билишкен экен. Менде адам карай турган, адам айыктыра турган касиет бар болгондугун сезишкен экен. Адамдардын арасында көрө албастык деген сезим жаман окшойт. Ошондо ошол эле Бакаирден ошол бүбүлөр сыяктуу күчтүү бир бакшыбы, иши кылса, кыргызчылыгы бар адамга жолуктум. Ал адам: «Сен адам карай бер (адамдарды айыктыра бер), тигилер жиберген жамандыктарды мен тосуп турам, сен ал-күчкө киргенче» – деди. Ошентип кандай гана жаманчылыктарды жеңбедик досум экөөбүз. Бирок айткандай эле, жеңип чыктык жанагы көрө албагандарды» – деп айтып берди.

Мына ошол досу иниме: «Сага да арак ичкенге болбойт» деп айтыптыр. Чындап эле арак ичип алса эч кимдин сөзүн укпаган жинди эле, эми аракты коюп койгон, азыр намаз окуйт. Учурда апам да намаз окуйт.

Бирок алардын (бүбү-бакшылардын) да билимдүүлөрү, билимсиздери болот. Билимдүүлөрү билимдерин жакшы жакка жумшаса жакшы, ал эми жаман жакка жумшаса, анда жаман болот.

Leave a Reply