Асангул кызы Бүбүниса: Бугу энемдин жардамы аркасында «ак бакшы» деген наам алдым

[Бул текст “Ысык-Көлдөгү ыйык жерлер: касиет, зыярат, өнөр”

(Бишкек: Айгине, 2009) китепте жарык көргөн]

Асангул кызы Бүбүниса. 1948-жылы төрөлгөн. Ысык-Көл аймагы

Бисмиллаахир рахмаанир рахиим.

Мен кичине чагымдан эле өзүмдүн чоң энем Бугу эне жөнүндө көп айтаар эле. Менин кулагыма Бугу энем сиңип калгандыктан, мен аны дайыма эстеп тураар элем. Кийин мугалимдик кесипте эмгектенгенде, ачык сааттарда ыр чыгарып, Бугу энеме, Манас атама арналган декламацияларды жазып берип, окуучуларыма айттырып жүрдүм. Кичине кезимден эле Кудай жөнүндө түшүнүгүм болуп, аябай ишеничим бар болчу. Анча-мынча «чымыным» бар.

Бир күнү түш көрөм. Илгеркиче тебетей кийген адам түшүмө кирди. Оң колунда тестиер бала кармап турат. Мага: «Бул иниң болот, киши көргүн», – деди. Ушул түш эки жолу кирди. Кээде бала-чакаларды эмдеп-домдоп жүрдүм. Кийин Ак энемден (Чулдук кызы Тилек – устатым) ушул Адам ким экенин сурадым. Бул Адам – Алла Тааламдын элчиси Чолпон атам экендигин айтты. «Сен убагында кармай албай калыпсың. Ошол кезден намазга турсаң болмок эле. Ал кезде жаш элең», – деди. Мен актыкка баш ийип, намаз окугуча, көп оорудум. Кызыл өңгөч, бөйрөк, ашказан, жүрөк, боор оорулары менен оорудум. Сол жамбашымда мең пайда болуп, дайым эле кычышып турчу. Тырмасам, башка жагыма чыкчу. 2006-жылы мен пенсияга чыктым. Ага чейин Ак энем: «Сени Бугу энең намазга турсун деп жатат», – деди. «Мен намазга турамын. Сиз мага үйрөтүңүзчү», – деп сурандым. Мен намаз үйрөндүм. Мага Бугу энем: «Сен иштебегин. Иштесең деле, иштебесең деле ырыскың бирдей чачылып жатат», – деп айттырды. Мен анда деле иштеп жаткамын.

Сыйынуу мезгилинде Теңирим: «Бүбү, сен иштебегин», – деди. Мен ошондо сестене түштүм дагы: «Теңирим, мен актыкка баш ийдим», – деп жүгүндүм. Иштебейин дедим. Ошондон баштап Ак энемдин жанында Ак бакшы болуп жүрүп калдым. Кудай Теңирим мени көп ооруларымдан айыктырды. Мен астма оорусу менен ооруканада катталуу болчумун. Бир күнү медициналык кароодон текшерилгенимде: «Сиздин өпкөңүз таза айыгыптыр», – деди. Өзүм толук элем, азыр арыктадым. Ден соолугум жакшы. Бакай атам айткандай, күндө Муратаалы атам (Чулдук кызы Тилектин бешинчи атасы, касиеттүү арбак) нуру менен мага энергия берип турат. Кудай Теңиримдин колдоосу менен Бугу энемдин жардамы аркасында Ааламдан «Ак бакшы» деген наам алып, мен Ак энем экөөбүз «Кудайымдын үйүндө» чогуу иштеп жатабыз. Мен Кудай Теңиримден, Бугу энемден жана аталарымдан мээрим аркылуу түшүнүк алып турамын. Кээде эле Бугу энемден аян алам. Мен Алла Таалама, касиеттүү энелериме таазим кылам.

Leave a Reply