Анаркөл:МЕН БАШЫНДА ЖАНСЫЗ ООРУ МЕНЕН ООРУДУМ

МЕН БАШЫНДА ЖАНСЫЗ ООРУ МЕНЕН ООРУДУМ

Анаркөл

Оозумдан көбүк чыгып, эчтеке билбей калчумун, анда мен 14 жашта элем. Тилим чыкпай, бир жарым айга чейин төшөктө жаткам. Бир жыл баса албай араң жүрдүм. Анан бирөөлөрдү көрсөм эле кыжаалат болуп кыжырым келе берчү, кээде өзүмдүн чачымды жулуп, буттарымды кайрып да жиберчүмүн. Ошол кезде биз үй-бүлөбүз менен тамекиде иштечүбүз, анан уктаар мезгилде бирдемелер оозума келип, айта салчумун. Бул мындай болот,  эртең тиги өлөт экен десем эле, ошол туура чыгып калчу. Катуу ооругандан кийин молдого дем салдырышка туура келди, дем салдырдым. Анан түшүмө жол аласың деп аян берди, бала-чака келсе эмдеп жүрдүм. Эмдегенде кадимкидей оорум жоктой жакшы болуп калам. Мазарлап кетсем анда пристубум жок болуп калат. Ден соолугума байланыштуу кудайга ниетимди коюп, Аллага баш ийип мазар басып калдым.

Мазарга баруум керектигин мага молдо айтты. Көпчүлүк түшүнөн аян алышып, анан мазарга барышат. Ал кезде мен жаш болчумун, эч кандай аян берилген эмес. Мен 38 жашымда Алланын жолуна түштүм, мына ошондо мен Манас атаны көрдүм. Чоң, бийик болуп келип эле Манас ата жылаңач болуп койнума жата берчү. Андан кийин түшүмө чоң боз үй кирди, Манас атанын ордосунун жанында экен. Түшүмдө ушул жер Манас атанын коюлган жери деп көрсөтүлүп жатыптыр. Ичине кирсем дымым чыкпай буулуп калдым. Анан Наркожо деген молдого дем салдырып ушунтип айтып берсем, ал «Сен Манас атадан жол алат экенсиң, Манас ата сени күтүп жатыптыр, сен ошол жерге барып зыярат кылып турушуң керек. Манас атанын ордосунда дагы Каныкей апанын булагы бар, ал жер да аябай ыйык мазар. Ал жерге барганда да Алла Таалам Каныкей апа менен беттештирип сүйлөштүрөт. 7 булагы бар, ошол булакка төрөбөгөн аялдар, бетинен аллергия болгондор, иши жүрбөй калган кыздар ниет коюп барышса, кудай кабыл кылат», – деди.

1993-жылы март айында жаңы ак жолго түшүп баштаган кезде Нылды-Атанын мазарына баргам. Ал учурда менин устатым бар болчу, көп киши болуп барганбыз. Барып зыярат кылып сыйынып отурганда, ушундай көчкү жүргөндөй болду, ыйыктыгын билгизди. Шарлап суу агып кетти, ичи үңкүр эле, ушул суунун астында калып калбайбызбы деп көпчүлүгүбүз ыйлап жибердик. Бирок кудай бар экен, аман калдык. Көрсө ал бизди кабыл алгандагы белгиси экен, ыйыктыгын билгизгени экен. Ошол жерден бир кыз басайын деп эле эле, буту ооруп, ары жактан баспай калды. Көрсө олуялар кетмейинче биз ордубуздан жылбашыбыз керек экен. Анан кайра келип зыярат кылып, Алладан кечирим сурагандан кийин жарым сааттан кийин басып кетти.

Мен 7 мазарга баргандан кийин айыктым. Калпа-Ата мазарына бардым, ал жерде да 7 булагы бар экен. Ичи тар, көрө албаган адамдар дуба жасап коюшу мүмкүн, ошол булактардын бирөөсүнө дубаланган адамдар бети-колун жууса, дубасы жанып жок болуп кетет. Бир булагы ашказандын оорусуна жакшы экен. Азыр мен жакшы сүйлөй албайм (чынында эле Анаркүл эженин үнү жай чыгып, жакшы сүйлөй албайт экен. – Айгине). Ал эми Калпа-Атага барсам  кадимкидей жакшы сүйлөп кетем. Ал мазардын олуясы ушунчалык күчтүү. Ал жерде бир гана Калпа ата эмес, андан башка дагы 4 олуя бар.

Оозумдан көбүк чыгып, эчтеке билбей калчумун, анда мен 14 жашта элем. Тилим чыкпай, бир жарым айга чейин төшөктө жаткам. Бир жыл баса албай араң жүрдүм. Анан бирөөлөрдү көрсөм эле кыжаалат болуп кыжырым келе берчү, кээде өзүмдүн чачымды жулуп, буттарымды кайрып да жиберчүмүн. Ошол кезде биз үй-бүлөбүз менен тамекиде иштечүбүз, анан уктаар мезгилде бирдемелер оозума келип, айта салчумун. Бул мындай болот,  эртең тиги өлөт экен десем эле, ошол туура чыгып калчу. Катуу ооругандан кийин молдого дем салдырышка туура келди, дем салдырдым. Анан түшүмө жол аласың деп аян берди, бала-чака келсе эмдеп жүрдүм. Эмдегенде кадимкидей оорум жоктой жакшы болуп калам. Мазарлап кетсем анда пристубум жок болуп калат. Ден соолугума байланыштуу кудайга ниетимди коюп, Аллага баш ийип мазар басып калдым.

Мазарга баруум керектигин мага молдо айтты. Көпчүлүк түшүнөн аян алышып, анан мазарга барышат. Ал кезде мен жаш болчумун, эч кандай аян берилген эмес. Мен 38 жашымда Алланын жолуна түштүм, мына ошондо мен Манас атаны көрдүм. Чоң, бийик болуп келип эле Манас ата жылаңач болуп койнума жата берчү. Андан кийин түшүмө чоң боз үй кирди, Манас атанын ордосунун жанында экен. Түшүмдө ушул жер Манас атанын коюлган жери деп көрсөтүлүп жатыптыр. Ичине кирсем дымым чыкпай буулуп калдым. Анан Наркожо деген молдого дем салдырып ушунтип айтып берсем, ал «Сен Манас атадан жол алат экенсиң, Манас ата сени күтүп жатыптыр, сен ошол жерге барып зыярат кылып турушуң керек. Манас атанын ордосунда дагы Каныкей апанын булагы бар, ал жер да аябай ыйык мазар. Ал жерге барганда да Алла Таалам Каныкей апа менен беттештирип сүйлөштүрөт. 7 булагы бар, ошол булакка төрөбөгөн аялдар, бетинен аллергия болгондор, иши жүрбөй калган кыздар ниет коюп барышса, кудай кабыл кылат», – деди.

1993-жылы март айында жаңы ак жолго түшүп баштаган кезде Нылды-Атанын мазарына баргам. Ал учурда менин устатым бар болчу, көп киши болуп барганбыз. Барып зыярат кылып сыйынып отурганда, ушундай көчкү жүргөндөй болду, ыйыктыгын билгизди. Шарлап суу агып кетти, ичи үңкүр эле, ушул суунун астында калып калбайбызбы деп көпчүлүгүбүз ыйлап жибердик. Бирок кудай бар экен, аман калдык. Көрсө ал бизди кабыл алгандагы белгиси экен, ыйыктыгын билгизгени экен. Ошол жерден бир кыз басайын деп эле эле, буту ооруп, ары жактан баспай калды. Көрсө олуялар кетмейинче биз ордубуздан жылбашыбыз керек экен. Анан кайра келип зыярат кылып, Алладан кечирим сурагандан кийин жарым сааттан кийин басып кетти.

Мен 7 мазарга баргандан кийин айыктым. Калпа-Ата мазарына бардым, ал жерде да 7 булагы бар экен. Ичи тар, көрө албаган адамдар дуба жасап коюшу мүмкүн, ошол булактардын бирөөсүнө дубаланган адамдар бети-колун жууса, дубасы жанып жок болуп кетет. Бир булагы ашказандын оорусуна жакшы экен. Азыр мен жакшы сүйлөй албайм (чынында эле Анаркүл эженин үнү жай чыгып, жакшы сүйлөй албайт экен. – Айгине). Ал эми Калпа-Атага барсам  кадимкидей жакшы сүйлөп кетем. Ал мазардын олуясы ушунчалык күчтүү. Ал жерде бир гана Калпа ата эмес, андан башка дагы 4 олуя бар.