Ибралиева Марита: Арбактар байланышка таза адамдарга чыгышат

[Бул интервью Талас  аймагында 2005-жылы Айгине тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөлөр убагында алынган.

Биринчи жолу жарыкка чыгып жатат]

Марита эже, Талас району, Манас ордо комплекси, Талас аймагы

Арбактар аябай таза адамдарга байланышка чыгышат. Мисалы, адам кыйналганда сөзсүз жардам сурашат. Кудайдан жардам алыш үчүн, алар жан далбаска түшүп, доктурларга, табыптарга, молдолорго барышат. Бизге кайрылганда, ошол оорулууларды айыктырыш үчүн арбактарга байланышка чыгабыз?

Leave a Reply