Айрым ойлор

[Бул интервьюлардын үзүндүүлөрү Талас  аймагында 2005-06-жылдары Айгине тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөлөр убагында алынган. Биринчи жолу жарыкка чыгып жатат]

Арбактар менен сүйлөшүү деген кандай?

Берсин эже:

Эки түрү бар экен. Бири – маңдай-тескей  олтуруп кимдин касиети күчтүү болсо, экинчисинин ата-тегин  чакырып сүйлөштүрүү, анан айткандарды которуп берип турасың. Экинчиси – түш аян  аркылуу, уйку-соонун ортосунда ар бир адам өз жакындары менен сүйлөшөт. Жакшылык, жамандыкта аян берет. Көптөр айтат “тигил келип, минтип кетти, бул келип, тигинтип айтты” деп “.

Арбактар көрүнбөйт, кулакка шыбырайт

Берсин эже: 

Мен арбактар менен сүйлөштүрө албаймын. Мени  Масалбектин кызы Нурила деген сүйлөштүргөн.  Азыр ал Бишкекте иштейт, киши көрөт. Угушума караганда  Россияга чейин барып келиптир. “Келди- келди, эмне сурайсыз?” деди. Мен айткандарды арбакка  айтып,  аныкын мага айтып берди. Мага арбактар көрүнгөн жок. Тиги кызга  деле көрүнбөйт экен. Сурасам анын кулагына эле шыбырап турат экен”.

Leave a Reply