Мамбеталиев Байыш, “Чат-Базар айылында Көчөр деген аксакал болгон экен…”

This post is also available in: Орусча

Мамбеталиев Байыш, 54 жашта. Талас району, Көк-Кашат айылы.

Чат-Базар айылында Көчөр деген аксакал болгон экен, ал адамды биз көрбөй калдык. Угушума караганда бир жолу колхоздун жаңы курулуп жатканы болсо керек, ушул 1950-жылдардын тегереги. Койлор кыркылып, кралинге салынып жайлоого көчүрүп жаткан кез болсо керек. Асманда болсо кылт эткен булут жок дейт. Көчөр аксакал болсо тубаса аба-ырайын билген киши болсо керек. Анан ал Сүттүү-Булактын башкармасына барган экен, “Ой балам кой кыркын жүрүп жаткан экен, жайлоого көчүрүп жатыпсың. Менин тилимди алсаң, 1-2 күн көчүрбөй тур”, – дейт. Эмнеге десе, катуу мөндүр жаайт, кралинге салынган мал кырылып калат дейт. Мейли аксакал, деп аны кеңсесинен чыгарып жиберип,  башкарма эшике чыкса асманда чүкөдөй дагы булут жок экен. Жарыктык киши картайып калган экен, бизге жумуштун эрте бүткөнү жакшы да деп, малдарды жайлоого айдап жиберет.  Малдар Чычкандын ичине түз ашууга келгенде, кайдан-жайдан белгисиз булуттар каптап мөндүр жаап баштайт. Ошондо мал эмес, мал айдаган адамдар өздөрүнүн жандарын зорго аман сактап калган дейт. Анан Сүттүү-Булактын башкармасынын кылганы Көчөр аксакалга угулат да, ал башкарма акасакалдан качып жүрчү деп айтышат. Кийин барып кечирим сураган экен.

Көчөр аксакал мөндүр жаарын эсептесе керек, бу кишилердин чымыны да бар болгон, кудай тааланын касиети дагы болгон.

Leave a Reply