Адам касиети

This post is also available in: Англисче, Орусча

Адам касиети

Кыргыз жеринин кайсыл айылына барып, кимдер менен маектешпегин, аздыр-көптүр өз айылындагы касиеттүү адамдар тууралуу маалымат бере алат. Анткени “Эл ичи – өнөр кенчи” – деп айтылгандай, элдин ичинен абдан көп, таңгалаарлык, өзгөчө көрүнүштөрдү учуратууга болот. Ал өзгөчөлүк сөзмөрлүккө, балбандыкка, акылмандыкка, көрөгөчтүккө, билгичтикке ж.б. байланыштуу болушу мүмкүн. Бул бөлүмдөн окурман мындан бир нече ондогон жылдар мурун жашап өткөн, эл ичинде аңыз болуп күнү бүгүнкүгө чейин айтылган адамдардын өзгөчө касиеттерине күбө болот.

Leave a Reply