Эргешбай Ажыбай уулу: Адам пендесине берген акыл насааты

Ааламдагы Акылдуу заттын  (Алла, Кудай, Теңир) адам пендесине берген акыл насааты деген темада кабар маалымат жазылып алынды. Бул кабар маалыматты биз коомчулукка алып чыгуудан чоочуркап, эл кандай кабыл алат деп, архив катары сактап койгон элек, күтүлбөгөн жерден архивди аңтартып, ушул кабар маалыматты колго алдырып, кагаз  бетине кайрадан көчүртүп жаздырып, коомчулукка алып чыгуу жөнүндө ишарат белгилер болгонуна байланыштуу, тобокел деп коомчулуктун таразасына коюну туура көрдүк.

 Ааламдагы Акылдуу заттын

(Алла, Кудай,Теңир)

Адам пендесине берген акыл насааты

Мен адамдарга жүрөгүмдүн үлүшүн жана жарыгымдын нурунун кыпынын бердим, сенин жүрөгүң таза, денең жаркырап турушуң керек, адилетти жогору баалаймын, сен пендем адилеттүү бол.. мени кааласаң , бааласаң , сыйлап урматтасаң , адилеттен баш тартпа. Адилет өтө чоң күчкө ээ, ошондуктан сен бардык нерсени өз көзүң менен көрөсүң. Сени өзүмө окшотуп жараттым. Мен сени сүйөм, сен да мени жүрөгүң менен сүйүп жаша, мени сүйбөсөң менин сүйүүм сага жетпейт. Сүйүү эки жактан тең болгондо гана максатына жетет, чыныгы сүйүүгө ээ болот. Бири бирин кубаттап эң жогорку чекке жетет. Мени сүйсөң сен жыргалга батасың. Мага болгон мамилеңе жараша сен асмандан өз ордуңду табасың. Биздеги бейиште сенин тагдырың , жашооң мени сүйгөндүгүңө жараша болот. Сен өзүңдү унутуп менин эрким менен жаша, ошондо бактылуу болосуң. Сен мен аркылуу даңазаланасың. Менин сүйүүм – менин сепилим, коргогон коргонум, ага кирген адам коопсуз болот, кирбесе адашып өлөт. Адамдар менин чырагым болосуңар, себеби менин жарыгым сенин ичиңде (7 чакраң) дайыма жаркырап күйүп турат. Мен сени дөөлөттүү жаратканмын, кең пейил тартуулагам, эгерде сен кең пейил болуп мени сүйүп, менден чын жүрөгүң менен суранып, тиленип, мага сыйынып жашасаң гана дөөлөттүү, бактылуу болосуң. Менин берген жарыгыма, ырыскы насибиме канааттанып жаша, башкадан издебе. Менин берген кеп кеңештериме, акыл насааттарыма, осуяттарымды сындаба жана шектенбе. Мен сени дөөлөттүү жаратканмын, өзүңдү кембагалмын деп ойлобо, асыл жараттым, өзүңдү эч качан кемсинтпе, кордобо, сени билимдин негизинде жараттым, ала турган билимиңди менден изде. Жүрөктөгү сүйүүмдөн сени жараттым, чыныгы сүйүүңдү менден табасың , эч качан башкадан таба албайсың. Сезимиң менен ички жан дүйнөңдү чын көңүл буруп карап көрсөң сенин ичиңде турган мени көрөсүң , кудурети күчтүү, өзгөчө эч ким тең келе албаган күчтү көрөсүң . Сен менин карамагымдасың , ошондуктан сен эч качан коркпогун, менин жарыгымсың , менин жарыгым эч качан өчпөйт, ошондуктан адамдар өчөмүн деп коркпогула, ойлобогула. Адамдар менин атак даңкымсың, ошондуктан мен аркылуу мага сыйынып, атак даңкка жетесиңер. Эч качан атагыңар өчпөйт, тарыхта атыңар өчпөйт, эмгегиңер түбөлүккө сакталат, бааланат, баркталат, эл тарабынан атакталат, даңкталат. Адамдар менин кийимимсиң , менин кийимим эч качан эскирбейт, дайыма көркүнө чыгып, адамдарга көркүнө көрк берип турат. Көзүң менен жердеги сулуулуктарга кызыкпа, карегиңди мага кадап кара, бардык каалаганыңды менден табасың, менден башкалардан кылымдар бою издесең да эмгегиң текке кетет, менден алган энчиң түбөлүктүү жана түгөнгүс, менин рухума кошулсаң гана каалаган максатыңа түбөлүккө жетесиң. Бейкуттукту менден изде, менден гана бейкуттукка ээ болосуң, башкадан жардам издебе, менден башка сени эч ким ыраазы кыла албайт. Сага ыраа көргөнгө ыраазы болуп жаша, каниет кылсаң ал сага ырыскы болуп бактылуу жашайсың, ашыкча талап кылба. Мени жакшы көрсүн деп жан рухумдун үлүшүн желпидим, башка сүйгөндү издебе, мени унутпа. Менин сүйүүм сенде түбөлүккө жашайт, менин жарыгым сени түбөлүккө жаркыратып турат, эч ким караңгылата албайт, сага атак даңк дарагынын мөмөсүн энчилеп турамын. Сен сонундар дүйнөсүнө кайрылып кел. Мен сени түбөлүккө чакырып жатам, сен болсо күнүмдүккө алданып адашып жүрөсүң, азгырылып жүрөсүң. Бирөөнүн күнөөсүн чукубай өз күнөөңдү сезип жүр. Бирөөгө кыянаттык кылба. Өзүңө каалабаганды башкага ыраа көрбө. Сенден жардам сураганды куру койбо. Күнүгө өзүңдү текшерип тур. Өлүмгө кам көрүп кой, анткени ажал айттырбай келет. Жасаган ишиңе жараша өкүм чыгаарын эч качан унутпа. Мен сага ажал жибергенде, коркуп ындының өчпөсүн, мен сени түбөлүктүү кут табуучу касиеттүү жерге, мага жакын келип, дайыма жаркырап, алтындай нуруң чачырап, менин жарыгым менен кошулуп жаркырап, жалындап туруу үчүн ажал аркылуу алдырып келдирип жатам. Ааламдан алыстасаң армандуу болосуң , адашасың , азапка түшөсүң , ааламга жакындасаң бактылуу болосуң. Жүрөгүң толкуп ташып, жадырап жайнап, көңүлүң көтөрүлүп, кубанычың койнуңа батпай турган абалыңда менин мээримим пешенемен сага төгүлүп, жүрөктөн чыккан жылуулугум денеңе сиңип турган абал болот, ошондо сен да кудайдын мээримин сезген абалда болосуң. Кудай пендеге ыраа көрбөгөндөргө Кудайдан сурап убара болбогула. Сен төрөлгөндө эле, сага эмне берет, канча берет, баарын ченеп бычып койгон. Сен бүт ааламды кыдырып төбөң көккө жетсе да Кудайга баш ийип, анын бар экенин унутпа, ошондо гана сен өмүр бою жалган дүйнөдө да, чын дүйнөдө да бактылуу жашайсың. Кудайдан келген илимди жалпы элге даңазалап жеткирүүгө бүт өмүрүңдү арнап, байлык менен бийликке кызыкпай жүрөгүң  менен кудай берген илимге берилип, өз кызыкчылыгыңды унутуп, эл аралап түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, адамдардын дилин агартып, пейилин оңдоп, аруулап, оң жолго салсаң, кудай сага кудуретин көрсөтүп, сырын ачып, нуру менен түбөлүккө жууп турат. Башыңа бакыт конуп, периштелердин курчоосунда болосуң. Кудайдын осуяттарын так аткарууга тикеңен тик туруп, эмгек кылган кезде, ааламда жүрөктөгү оюңду окуп, аракетиңди көрүп турган акылдуу зат, сени көп жеңиштерге жеткирет, максаттарыңды орундатат, колдоп, коргоп, өмүрүңдү бактылуу жашоого багыттап турат. Ааламда сага дем берип, кубат берип турат, сен Кудайды жүрөгүңдүн тереңинде сактасаң, сен Кудайдын жүрөгүнөн орун аласың. Кудайды сүйгөндүгүң, Кудай тарабынан сага жиберилген сыноо менен кыйноо кезиндеги туруктуулугуңдан, чыдамдуулугуңдан көрүнөт. Кудай сени ошол абалыңа жараша баалап барктайт. Эгерде сыноодон өтпөсөң Кудайдын сүйүү жарыгы сага жетпейт, жолуң торолуп, ишиң кыйчалыш болот. Адамдар жашоодо жыргап кетсең , кубанып өтө эле сүйүнүп, бой көтөрүп, пенделерди тааныбай кетпе, ал эми куурап кетсең өтө эле чөгүп, мөгдүрөп кетпе, жашоодогу жыргоо да, кууроо да убактылуу өтүп кетүүчү бир келген сел сыяктуу эле көрүнүш. Кыйынчылыктын артында жыргалчылык күтүп турарын унутпа. Жакшылык да, жамандык да, кырсык да пендесине Кудай тарабынан сыноо үчүн берилет. Пенделер төрөлгөндөн өмүр бүткөнгө чейин сыноодо. Эгерде ажал келгенде өз эркиң менен акка моюн сунбасаң да сындан өтпөй азапка түшөсүң. Кудайдын буйруктарына ыраазы болсоң, өзүңдүн пейилиңди анализдеп, кыял жоругуңду салмактап көрсөң , ааламдан аян түрүндө берген кабар маалыматтарды аткара билсең , бейиштин гүл бакчасында жашоону каалап, Кудайдын шам чырагында түбөлүк жашоону кааласаң , жашоодо сезимдүү, баамчыл, байкагыч болуп, ааламдагы Акылдуу заттан келген, адам пендесин аркы дүйнөгө тарбиялоочу акыл насаат сөздөрүн жүрөгүң менен ишенип так аткарсаң , анда сен пендем Кудайдын бейишинде түбөлүккө жыргап жашайсың жана Кудайдын шам чырагындай жанып жаркырап турасың . Аалам кабарларына кыраакы болсоң Алланын ак жолунда жашасаң жана жалган дүйнө, чын дүйнөдө бактылуу жашайсың. Кудайдын кулу болуп жашоо, адамдын эң бактылуу жашоосу болуп эсептелет. Жаратылышта, адам баласына аябай коркунучтуу алаамат кырсыктар башынан өткөргөн адамдар үчүн өтө коркунучтуу азап тозоктой көрүнөт, көп адамдын өмүрүн алып, тирүү калгандарын азап кайгыга салып кетет, бирок ал болуп өткөн алаамат кырсыктардын экинчи түпкү маңызын  ойлонуп, акыл калчап көрсөк, андай көрүнүштөр адамдарга Кудайдын кудуретин көрсөтүүчү, өздөрүнүн жаман кыял-жоругунун, жүрүм- турумунун негизинде Кудай тарабынан адамдарга берилген эскертүү, эсиңе келип күнөөнү өзүңдөн изде деген белги. Кудайдын  бар экендигин эсиңе салып ойлонтуучу күч,  пенделердин ички дүйнөсүн (пейилин) аруулап, тазалап туруучу ааламдан жааган ак агым жарыгы, нуру. Кудайдын боорукерлигин, мээримин көрсөткөн белги деп түшүнүп, ар бир пенде өзүнүн пейилин оңдоп туура түшүнүп, урпактарына тарбия берип, Кудайдын  жолуна салууга милдеттүү. Ошондо пендем түбөлүккө жарык болуп жалындап ааламдын жарыгына өз үлүшүңдү кошуп, чыныгы Алланын адамынын милдетин аткарасың, өлбөстүн руху болгондой абалга жетесиң. Адамдар түбөлүк жарык болууга, түбөлүк өлбөс рух болууга аракеттенип жашагыла. Ошондо Кудайдын осуятын аткарып, чыныгы Кудайдын сүйгөн пендесине айланып, анын сүйүүсүнө ээ болосуңар. Адамда мындан башка, б.а. Кудайдын  сүйүүсүнө ээ болгондон  ашык бакыт жок. Жердеги убактылуу көргөн ырахатың бакыт эмес, ааламдагы түбөлүктүү бакытка умтулуп, аракеттенип жашагыла. Акылдуу адамдар жерде жашаганда ааламдагы экинчи өмүрүнө, б.а. жан дүйнө жашоосуна кам көрүп жашайт, Кудайдын осуяттарын  аткарып жашайт.

Кедей болсоң кайгырып, капаланып, кемсинип чөкпөгүн (ал да Кудайдын тарбиясы), келечекте башыңа бак конуп, периште корголоп, байлык дөөлөт келет, кор болсоң каниет деп Кудайды унутпай сыйынууну унутпа, Кудай мээрим нурун төгүп, дөөлөт, атак-даңк келе турган мезгил да, жашоонун жыргалын көргөн учур да келет.

Жердеги жашоодо кедейлик, байлык, дөөлөт жазгы жамгыр менен бороондой өтүп кетүүчү убактылуу көрүнүш.

Келгин куштай барлык менен жокчулук адамдын жердеги  өмүрүндө келип кетүүчү көрүнүш. Бир келген мейман сыяктуу эсте калат.

Жердеги жашоонун баары адам баласы үчүн убактылуу. Ал эми түбөлүк жашоо, түбөлүк бакыт ааламда, экинчи  жашоочу өмүрүндө. Ал жакта кандай жашайсың, жаркыраган нурга бөлөнүп гүл бакчада жүрөсүңбү, көпкө азап тартасыңбы сенин жердеги жаныңа көргөн камкордугуңа жараша, Кудайдын  осуятын аткарганыңа жараша болорун  унутпагыла жер пенделерим, Кудайдын кулдары.

Ал жакта түбөлүккө өзгөрбөгөн дүйнө бар, түбөлүк чексиз жашоочу өмүр бар, жалган дүйнөдөгү жашоого кызыкпай, ааламда жашоочу өмүрүңө кызыгып, аракеттенип, ошол жакта жакшы жашоого кам көрүп жашагыла пенделер.

Ал үчүн арууланып-тазалангыла, аалам кабарларынан тарбия таалим алып жашоого аракеттенгиле. Жалган дүйнө жашоосунда дүйнө табам деп кара жанды карч уруп, жанды кыйнап, алтын алам деп азгырылба, алтынды да Алла сага сыноо үчүн берет, өмүрүңө бир тыйын пайдасы жок, жан алтын менен тамактанбайт-ааламдын ак нуру менен тамактанат, жерде пенделик жашоого берилип, алтын менен байлык кууп кетсең денең карайып жаныңды азапка саласың.

Түнү-күнү дүнүйө табуунун жолун ойлоп уктабасаң, сен эки дүйнө бактысыз абалдасың, байлык бапа болбойт, байлык бакыт болбойт, уйкуң тынч болбойт. Денеңди суу менен, тамак менен тазала, пейилиңди ак ой, ак тилек, Кудайга сыйынуу менен оңдосоң денең жаркырап нурга айланасың, жаның жалындап жаркырап нурданып, ааламдагы нур дүйнөгө кошулуп жашоого, өлбөс өмүрдө чексиз бактылуу жашоого даяр  болот, сен пендем Кудайдын осуятын аткарган болосуң. Ажал келип аркы дүйнөгө алып барып, Кудайга эсеп-кысап берип беттешкенде, жердеги көргөн күнүң ортодо (Кудай менен пенденин ортосунан) кино болуп өткөндөгү өмүрүң бактылуу болот. Ааламдагы Акылдуу заттан (Кудайдан) келген осуяттар, акыл-насааттар, жер пенделерине баарына бирдей келет, максаты бирөө эле, адамдардын жанын (Кудайдын убактылуу пендеге берген белеги) аркы дүйнөгө жыргалдуу жашоого даярдоо. Жан – дүйнөдөгү адамдардын баарыныкы бирдей эле. Жан ааламга учуп барганда баары бирдей эле болуп калат, сен Будда дининен келген жан өйдө өт, христиан дининдеги жандар  ортодо тургула, Мусулмандан келген жандар мындай тургула деп бөлбөйт. Кудай жердеги балдарына нур дене (Жанды)берген, болгондо да, баарына бирдей берген, бирине ак, экинчисине кара жанды берген эмес. “Нур дене берген, нур денесин кабыл алат”. Ал жакта тил жоголот, баары менен бирдей тил болгон сезим менен сүйлөшүп, түшүнүү болот. Ошондуктан, дүйнөдөгү элдин бардыгы ынтымакта бир бүлөдөй биригип, барына бирдей берилген, Кудайдын ааламдан берилген осуяттарын (осуяттар пайгамбарлар илиминде, алардан кийинки ааламдан келген илимдерде берилген) тиги дин, бул дин деп карама каршы койбой эле Кудайдын жер адамдарын тарбиялоо үчүн берилген илим катары кабыл алып эле осуяттарын так аткарып, бир Кудайга сыйынып, ар бир адам, өз аң- сезими, өз акылы менен түшүнүп, тиги улут, бул улут деп бөлбөй эле, бир бүлөдөй жашап, бири- бирин коргоп, колдоп, ааламга барып жашоого кам көрүп, жашоого умтулуп аракеттенип, Кудайдын осуяттарын так аткарып жашоо гана дүйнө элдерин эки дүйнө бактылуу жашоого алып келет.

Кудайдын жердеги балдарынан б.а. адамдардан үмүтү – тарбиялоо, максаты да ушул. Азыркы аң-сезим өскөн доордо, адамдардан ушундай түшүнүктү талап кылат. 21-кылымда жердеги адамдарды бир бүлөөдөй бириктирүү ааламдан берилген илимдердин негизинде ишке ашат. Азыркы ааламдан берилген мындай илимдер дүйнөнүн бардык адамдарына  (тандаган пендесине) берилип жатат. Ар бир адамды аалам өзү даярдайт. Адамдар алтынга кызыкпай калышат. Алтындан алыс болгонду Кудай жактырат. Кудай билимди жакшы көрөт, ошондуктан пенделерине төрөлгөндөн өмүр бүткөнгө чейин илим ал деп осуят калтырат.

Адамдын жүрөгү Кудайдын түнөгү, ошондуктан, сен жүрөгүңдөн Кудай жок деп айта албайсың, оозуңда жок десең, жүрөгүңдөн Кудай кечир дейсиң.

Ушул сөздүн өзү Кудай жүрөгүңдө орун алып олтурган түнөгүнүн белгиси. Себеби Кудай жалындаган жарык нур жүрөгүң да, жалындап, көзгө көрүнбөгөн нур (чакра) чыгарып турат. Ал эми жарык нур, көз ирмемде дүйнөгө таралып . бардык зат менен  байланышып турат. Кудайдын жарык нуру үчүн эч кандай тоскоол жок, ошондуктан сенин жүрөгүңдү сездирип, жүрөгүңдү үшүтүп белги берип турат. Негизинен адам денеси (7) жети жарык булагынан (чакра) турат. Эгерде аракеттенсе дене жарык нурга бөлөнүп, жаркырак нур булагына айланып турат. тарыхта өз денесин  Кудайга  сыйынып олтуруп жарыкка айландырып жиберген адамдар болгон. (Кудайдын кудурети менен). Эгер адам кааласа Кудайдай абалга келет деген сөздүн маанисин, өз денесин жарык нурга айлантып жарык болуп, Кудайдын нур дүйнөсүнө кошулуп кетет деген маанини түшүндүрөт. Ооба, эгер Кудай кааласа өз баласын (адамды), эгер ал чын жүрөгү менен Кудайга берилип сыйынса, жарыкка айландырып алып кетет. Бул жомок эмес жомоктой болгон окуя (Индияда) жазылып тарыхта калган. Демек Кудай кудуретин адамдарга көрсөтүү үчүн атайын тарыхта калтырган . себеби Кудайдын сүйгөн пендеси. Кудайды сүйгөн пенде гана тарыхта түбөлүккө калат, өмүрлөрү артындагы урпактарга таалим тарбия берет. Ал эми Кудайдын осуятын так аткарган  пенде гана Кудайдын сүйгөн пендесине айланат. мындай көрүнүш кимге туш келсе, ал адам эки  дүйнө бактылуу адам. Кудай жүрөгүңдөн түнөк алсын үчүн, ар бир пенденин жүрөгү жарык, жаркырап нур чыгарып туруу керек. Кудайга ишенип пейилиң агарганда гана жүрөгүң ачылып нурданат. Ар бир пенде жүрөгүңдөн Кудайга орун  даярдоого аракет жасап жаша. Кудайдын казынасы, адамдарга арналган осуят билими болуп эсептелет. Ким ошол илимди үйрөнүп, кабыл алып, элди тарбиялоого аракеттенип, өмүрүн Кудайдын илимине арнаса, Кудай жаркырак нуру менен жууп турат, өзү да жаркырап бийик көтөрүлөт. Кудайдын билими менен асманга  көтөрүлөсүң, түбөлүк даңкка бөлөнөсүң, атагың ааламга, өмүр жолуң далайга жетет. Кудайдын купулуна толсоң калк кадырлап, эл барктап, урмат-сыйга ээ болот. Күндөр өтүп, өмүрлөр өтүп жатат. Күндөн күнгө менин берген ырыскым азайып  түгөнүп баратат, сен болсо байлык топтоп, көзүң тойбой, суктугуң күндөн күнгө артып баратат. Байлык сага нур бере албайт. Бул деген мөмө бербеген куру кыялга окшош. Сен мен үчүн уйкуда уктап эле өмүр өткөрүп жаткандайсың. Кудайды эстеп, ойгонуп, көзүңдү ач эртерээк ырыскың түгөнүп кала электе. Кудайды эстеп ойгонсоң, Күн төбөңдөн чачырап сулуулуктун шооласы жүзүңдү жаркыратып нур берип турат. Пенделер! Өмүр бою уктап, Кудайды эстей албай өтүп кетпейли, ойгонуп осуятын (Кудайдын) аткарып, урпагыңа акыл-насаат калтырбасаң, куру кыял менен жашап, жемиши жок мөмөдөй өмүр өткөргөндөй болуп, жалган дүйнөдө изиң калбай, жамгыр жаап жерге сиңип,  кургак жер калгандай абалда болоруңду унутпа. Куру кыялдан ажырап Кудайдын түнөгүнө конууга аракеттенсең (осуятын аткарып) чексиз өмүргө, жашоого, дем кубат  аласың, аалам  жарыгына бөлөнөсүң, Кудай менен жүз көрүшүүгө арзыган даражага жетесиң . Бардык илимдер ааламда жаралат, андан кийин жердеги тандаган пендесине берет.

Ааламдагы бардык жаралган жакшы нерселер адамдар үчүн жаралат.

Мисалы: Аалам түбөлүктүү жана чексиз жашоодо, Адам да түбөлүктүү жана чексиз жашоодо. Биримдик ааламда – Кудайдын колунда, жердеги элдин биримдиги да бир Алланын эркинде. Кудайдын улуулугун анын кудуретинен жана адамдарга берген жыргалы далилдеп турат. Ал эми үстөмдүгүн адамдарга көрсөткөн мээриминен көрүүгө болот. Кудайдын боорукердиги, мээрими, өзүнүн жан казынасына жана осуяттарына сакталган. Ошондуктан адамдар Кудайдын осуяттарын жан дүйнөсүнө сактап, осуяттарын өмүр бою аткарган кезде гана Кудайдын сүйгөн пендеси боло алат.

Кудайга жетүүгө акыл алсыздык кылат. Ошондуктан Кудайды сүйүүгө да тоскоол болуп, ишенбестикти пайда кылып, пендени күмөнсүрөтүп турат.

Ошондуктан адамдар акылына караганда сезимине көбүрөөк ишенип өмүр сүрсө, эки дүйнө бактылуу болуп жашоого мүмкүнчүлүк алат.

Адамдар бири-бириңерден өзгөчө эмессиңер, баарыңар бир эле нерседен жаралгансыңар, ошондуктан бири-бириңерди кыйынсынып басынтууга акыңар жок, уюткуңар, көрөңгөңөр бирдей эле нерсе, бир мурундан жыт билесиңер, бирдей басып, бирдей кармап, бирдей тамак жейсиңер, бирдей угуп, бирдей көрөсүңөр, бир эле Кудай жараткан, бир эле жерде жашайсыңар, бир эле күндөн нур аласыңар, күн жок баарың жоксуңар, бирдей ойлоп, бирдей сезесиңер, демек ашыкмын деп айтууга акыңар жок.

Бир атанын (Кудайдын) балдары, окшошсуңар, жер эне баарыңа бирдей азык берет, бир эле аба менен дем алып, бир эле суудан  ичесиңер. Демек жер эненин, Кудай атанын камкордугунда бирдей шартта, бир үй-бүлөөдөй жашоо, турмушуңар бирдей,  Кудай жарыгын берип, бирдей камкордук көрөт, Кудай берген бирдей жан менен кыймылга келип, баарыңар жерде бир эле өмүр жашайсыңар, баарыңардын жаныңар ааламдагы “Жан дүйнө, Нур дүйнөгө” барып түбөлүккө чексиз жашоосун улантат. Ошентип бири-бирибизге бой көтөрүүгө акыбыз жок. Ааламда адамдарды тарбиялоо үчүн бир эле максаттагы (Жанды аркы дүйнөгө даярдоочу) бирдей мазмуундагы илим, дүйнөнүн бардык  адамдарына  бирдей эле ыкма менен, ой менен  байланышып, сезимге, дилге салынып берилет. Жашообузда илим алышыбыз боюнча өзгөчө  адамдар, өзгөчө улуттар жок. Акырында өмүр бүткөндө барар жерибиз да бир  б.а. Аалам. Ошондуктан 21-кылымда жараткан Кудай балдарынын (адамдардын) аң–сезимин өстүрүп, өз каалолору боюнча ааламдан берилген илимдин негизинде дүйнө элин  бириктирип, ынтымакта жашатат. Дүйнөдө тынчтык, жыргал доорду пайда кылат. Кудай өзүнүн ой максаттарынын барын адамдар аркылуу ишке ашырат. Ошондуктан өзүнө каалагандын баарын адамдарга арнаган. Ошондуктан пенделер Кудайга ыраазычылык билдирип, ага алкыш айтып, жүрөк сүйүүсүн, бардык жакшы ой тилекти арнап жашоого милдеттүү, нааразы болууга акыбыз жок. Кудай бизге каалап бергендерге каниет деп, сыноо менен кыйноолорун бизди келечекте нур дүйнө жашоосуна, жыргал жашоого даярдап  жатат деп түшүнүү менен кабыл алып, сабырдуулук, чыдамдуулукту, туруктуулукту көрсөтүп, Кудайдын сыноосунан өтүп, сүйүүсүнө ээ болуп жашоону, алдыга максат коюп жашоого дүйнөнүн ар бир пендеси милдеттүү. Кудайдын акыл-насаат осуяттарын кан жанына, жүрөгүнө сиңдирип, аны аткарып Кудайга жагышыбыз керек. Ошондо Кудай адамдарга түбөлүккө жарык  нурун чачып турат. Бирок пейилибизден Кудайдын сыноосунан өтө албай, жарыгын көрө албай, өзүбүздү өзүбүз азапка салып, жалган дүйнөдө азапка кабылып, чындык дүйнөдө  жакшылык көрбөй азаптуу –тозоктуу жашоолорго туш болуп, жан дүйнөнүн жыргалын көрө албай адамдар өмүрлөрүн кыйноодо өткөрөт. Көрө албастык, ачуу-заар сөздөр менен денебизди, жаныбызды уулап, өз өмүрүбүздү кыскартып, Кудай берген өмүрдүн аягына жетпей, бей ажал өлүмгө дуушар болобуз. Жан – Кудайдын рухий  дүйнөсүнөн, өзүнүн каалосу менен каалаган пендесине каалаган үлүшүн берген. Адамдар Кудайга эт жүрөгү эзилип, өзүн унутуп сыйынган мезгилде, денедеги рух азык алып азыктанат. Сыйынуу – рухтун таза жана узак жашоосуна шарт түзөт. Кудай менен адамды байланыштырып, ой аркылуу сүйлөштүрөт. Жан Кудайдын руханий дүйнөсүнөн келгендиктен, өмүр бүткөндө кош бол дене, кош бол жалган  дүйнө, кош бол жер эне деп чыркырап ааламдагы өзү келген руханий дүйнөгө учуп кетет. Көзгө көрүнбөй келген, көзгө көрүнбөй кетет. Бул да көзгө көрүнбөгөн микродүйнөнүн бар экендигинин далили. Бир өмүр адам менен бир болуп, кызмат кылып, көрүнбөй жүрүп, көрүнбөй кетти. Демек, көрүнбөсө ал нерсе жок деп айтууга акыбыз жок. Кудай көрүнбөйт, бирок адамдардын жашоосуна кам көрүп, шарт түзүп турат. Электр, магнит, биоталаалар көрүнбөйт, бирок жашоого жардам берет. Аларсыз адамда  жашоо жок. Ар бир клетканын талаасы, барынан (клетка талааларынын бириккен) бириккен дененин биоталаасы, жашоосунун азыгы, өмүр  булагы. Сыйынууга ошол биоталаалардын, ааламдан келген нурдун кубаты менен байланышып, өзүнө сиңирип (денеге) күч кубат алат. Сыйынган учурда, биз кубат алып энергияга ээ болобуз. Ошол эле мезгилде, бардык адамдардын сыйынуу кезиндеги ак тилек ойлорунан чыккан аппак энергия дайрадай болуп ааламга жалындаган от сыяктуу кубаттуу атып чыгып, ааламдын жашоосуна дем кубат берет. Дүйнө биримдиги деген ушул. Ойдун күчү, адамдын күчү ушунда. Адамдар Кудайдан келип, Кудайга кетебиз. Аркы дүйнөнү адамдарга Кудай атайын эле көрсөтпөйт, эгер көрсөтүп эле койсо пенделер жалган дүйнөдө жашабай аркы дүйнөгө кетип калышмак. Аркы дүйнөнүн жашоо турмушун түшүндүрүп адамдарга жеткирүү үчүн жерде сөз жок б.а. сөз жетпейт. Барганда гана көрүп жашаган пенде жыргалын сезет. Ал жактагы жан жыргаган музыкалык үндөр, жыпар жыттар жерде жок. Адамдар биз ажайып жаралганбыз, ошондуктан жаралгандан бери изилденип бүтө элек, мындан кийин да изилденип бүтпөйт. Качан гана адамдар өзүн толук тааныганда, Кудайды таанып билет. Өзүн да изилдеп бүтө албайт, Кудайдын жаратылышын да сезе албайт. Адам сырдуу, аалам сырдуу деп, сыр дүйнө сыры чечилбей жашоолор чексизге улана берет. Болгону аркы дүйнөдө жыргап жашоо үчүн, бул дүйнөдө өркүндөп өсүп жашоого жетишүү керек. Бирок бул дүйнөдө адамдар Кудайдын берген үлүшү менен гана жашап өтөт, бирок аң-сезимин өркүндөтүп өстүрө алат. Адамдар бир кезде аска-зоодо учуп, алысты көргөн тоо бүркүттөй болсоң дагы, ач көздүккө алданып азык жайып оорлошуп олтуруп, чарчап-карып, тарп этип азыгыңды көтөрө албай жерге түшкөнүңдү сезбей каласың, бирок жыйнаган азыгың кайра учуп- аска-зоону айланууга жардам бере албайт. Ачкөздүктүн аягы пендени ушундай абалга алып келип алсыратып, кансыратып, үнүн каргылдатып өчүрүп, көздүн нурун кетирип, канатынын кубатын кетирип коет. өткөн өмүр кайрылып келбес желп  эткен жел сыяктуу өтүп кетет. Ошондуктан менменсинип көтөрүлбөй, бирөөнү басынтпай Кудайдын көргөн камкордугуна, түзгөн шартына ыраазы болуп, сыйынып, ой менен байланышып, келечек өмүрүңдүн (аркы дүйнөгө) бактылуу болушун суранып, тилеп жашаган пенде бактылуу жашоого жетет. Адам Кудайдын сүйгөн пендеси, ошондуктан өзү жараткан жандуу заттардын ичинен көп артыкчылык касиети бар. Эң негизгиси, жөндөмдүүлүк

Мисалы: Арстан, Жолборстон баштап куштарга чейин, аларды башкарууга, кээ бирлерин таптап тарбиялап кесип катары пайдаланууга жөндөмдүү.

Кесип – бул ырыскы, ырыскы- бул жашоо, жашоо-бул эмгек, эмгек – бул –аракет.

Ошондуктан адамдарга ушундай касиетти тартуулап, өзү каалаган нерсенин барын берген Кудайга шүгүр келтирип, ыраазы болуп, осуяттарын так аткарып, элдерге таратып, урпактарды Кудайдын жолуна тарбиялап барууга милдеттүүбүз. Жөндөмдүүлүк да адамдарга Кудай тарабынан белек катары берилген, акыл, ой, сезим, талант ж.б. сыяктуу жөндөмдүүлүк да пендеге берилген. Кудайдын белеги. Бирок белекти өнүктүрүп, өстүрүп өзү жашаган коомго пайда келтирип пайдалануу керек. Берилген белектин баары Кудай тарабынан адамга берилген касиет. Касиетти кастарлап баркына жетүү ар бир адамдын милдети.

Мисалы: Талант деген касиетиңди өстүрүп элди ырдап көңүл көтөрсөң өмүрүн узартасың, жаштардын ички сезимин козгоп ойготосуң, сендей акын, сендей жазуучу болгусу келет. Касиетсиз адам жок. Болгону өз касиетиңди сезип, өнүктүрүп өстүр. Ошондо Кудайга жагасың. Эл үчүн эмгектен, осуяттарын тарат, Кудай сага ыраазы болот. Адаштырып терс пейилиң азапка салып кетет, бутуңдан чалып кетет, кээде буулуктуруп, бурмалап алып келет. Алар төмөнкүлөр: сезимиңе, көзгө алданып кумарлануу (дене кумары) сыяктуу, ичитарлык, көрө албастык, заарланган уулуу сөзүң, адаштырган эки көзүң, пайданын артынан ашыкча кууган акылың, тизгини жок кара оюң, зордук менен кордугуң ж.б.у.с. пенделер Кудайга жакындоого тоскоол болот, адамды азапка салат. Жерде жаратылган нерселердин белгилери (касиеттери мисалы: сууну- касиетиңден айланайын, абаны – жан эргитип эс алдырган касиетиңден айланайын, аскада мөмө байлап дарак турса, бадалдар, өсүмдүктөр турса – о касиетиңден  айланайын деп ыраазы болобуз) ар биринин касиети болот да, Кудайдын белгисин көрсөтүп турат.  Ар бир пенденин ичинде Кудай берген ишмердик күч жатат. Аны ойготуп ишке салып, эл үчүн колдонуп, артыңда из калтырып дүйнөдөн өтүү керек. Из калтыруу, ар бир адамдын колунан келет. Мисалы: Сезилбей жүрүп эле, учуру келгенде баатырдыгын көрсөтүп атагы чыгып кетет. Бул анын ичинде сакталып, өзү да сезбей жүргөн, Кудай берген жашыруун ишмердик күчү болуп эсептелет. Кудай берген касиетти ишке ашырып Кудайды ыраазы кылып, ага жакындоо үчүн, терс кыял жоруктан адам өзүн -өзү тарбиялап, Кудайдын осуяттары аркылуу жашоого, ар бир пенде өзү үчүн аракеттенип жашоо керек. Кудайга жакындоо үчүн, кумарлануудан качып  сыйынуу керек. Адамдардын  эки мекени болот.  Биринчиси –убактылуу жашаган, дене аркылуу көзгө  көрүнүп кызмат өткөргөн жер мекени, туулуп өнүгүп- өскөн жери. (бул учурда көрүнбөй жан сырын бербей, учуп кетерин сездирбей жүрөт, жан сыры деп коюшат). Экинчи мекен, жан учуп барып түбөлүктүү жашоочу аалам мекени. Бул эми, адамдардын ар түрдүү  китептерди окуп билим алып жанга карата ой жүгүртүүсү. Ал эми чыныгы Жандын сыры, аалам сыры. Аны жараткан Кудайга гана белгилүү.  Ошондуктан аалам сырдуу, жан сырдуу, жашоонун өзү сырдуу, анализденип бүтпөгөн адамдын өзү сырдуу. Кудай алдында мен билем деп айтуу күнөө  болгондой сезилет, коркосуң. Жерге берилген жыргалчылыктын, бардык  жакшылыктардын булагы көк асманда, б.а. ааламда. Адамдар Кудай берген  касиеттин б.а. ишенимдүүлүгүн, жөндөмдүүлүгүн ак ой, ак тилек менен  аракеттенип, эмгектенип, ак ниеттен кызмат  кылса, Кудайды унутпаса, ийгиликтерге жетүү үчүн Кудай жардам берет. Кудайдын көп касиеттери (боорукердик, мээрим, кең-пейил, кичи пейил, кечиримдүүлүк ж.б.) адамга берилет. Кудайдын касиетин жакшылыкка  колдонуу менен адамдар, Кудайдын  колдоосуна ээ болот. Касиеттеринин окшоштугу боюнча да, адамды Кудайдын же ааламдын копиясы деп койсо болот. Адамдын билими жетишпегенде же билими жок болсо, өзүнө берилген Кудайдын касиеттеринен ажырай баштайт. Адам ааламдан келген билимдердин жардамы менен аң-сезим өсүп, ою ааламга бурулуп, рухий жактан өнүгө баштайт. Руханий үйүң, ааламдагы үйүңөн сенин чыныгы үйүң болот. Ааламдан элчилерге берилген илим, Кудайдын ой максаттарын пенделерге  түшүндүрүүчү илим, ал осуяттар деп аталат. Жан, жерде дененин эрки менен жашаса, ажал  келип алып кеткенден кийин Кудайдын эрки менен жашап, пайгамбарлар менен  сүйлөшүп, ой бөлүшүп жашап кетет. Бейиште пери, периштелер менен бирге жашоо уланат.  Кудайга ишенбегендердин Жандары бейишке жете албайт. Кудайга толук ишнген адамдардын жандары –ыйык жандар  деп коюшат. Ыйык жандар ааламга барганда Кудайдын сулуулугун көрөт, сүйгөн адамдарына жолугат. Жаннат өзүнчө башка дүйнө, башка аалам, Кудай дүйнөсү, ал ааламдар ыйык жандардын ааламы, рухий абалда жашашат. Бири-бирини руху боюнча таанышат жана байланышат. Жерде жашаган пенде, жалган дүйнөдө Кудайдын осуяттарын аткарып, арууланып, тазаланып, Кудайдын жолу менен ал каалагандай калыс, жаман адаттан алыс жүрсө жаны Кудайга  кайтып барат. Ал жактагы жашоону, Жандын жыргаганын айтып түшүндүрүүгө сөз жетпейт. Ушунчалык өзгөчө абал. Кудай дүйнөсүнө жеткен ыйык жандар, өзгөчө бир күчкө ээ болот. Бирок Кудай дүйнөсүнө жетүү өтө кыйын, бардык эле жанга насип эте бербейт, жемишинен даам тата албайт. Эң чоң тоскоолдук, жалган дүйнө тарбиясы болот.  Адамдардын тагдыры жалган дүйнөдөн да, чын дүйнөдөн да, татуу үчүн берилген. Адамдарды кооздогон сөздөрү эмес, Кудай берген таланттын негизинде жасаган иштери бааланат. Жасаган иштери артында из калтырат. Иши менен эл баалайт, урмат-сыйга ээ болот. Тарыхта аты калат.

Эгерде пенделердин жүрөгүндө, көңүлүндө кылдай эле, көрө албастык болсо, ал Кудайга жакпайт, Аалам  дүйнөсүндөгү, Кудай дүйнөсүндөгү, Жан дүйнөсүндөгү ыйык жандарга арналган жыпар жыттарга жете албайт. Ыйык жандарга арналган гүл бакчадан орун жок. Адамдардын келечектеги түбөлүк жашай турган туруктуу конушу, ааламдагы Теңирим даярдаган конуш болуп эсептелет. Ал конушка баруу үчүн, ар бир пенде жалган дүйнөдө даярдануу Жолунан өтүүсү тийиш. Ал үчүн, Кудай берген өмүргө, пешене-тагдырыңа, буйруган ырыскыңа, тартуулаган касиетиңе ыраазы болуп, жүрөгүңдү рух оту менен тазалап, ыйык жаның аркылуу ааламдагы рухтар дүйнөсүнө, Жан дүйнөсүнө барып, алар менен мамиле түзүүгө шашылгыла.

Ыраазычылык, каниеттик жол да Кудайга баруучу жолдун башталышы. Ар кандай нерсеге шектүү карасаң эч качан ийгиликке жетпейсиң, бирок шектенүүнүн төмөнкү  баскычын баспай жогоруга көтөрүлө албайсың.  Улуу иштер кичинеден башталат, көрө-көрө көсөм болот. Чындыктын түбүнө жеткенде чыныгы таң калууну көрөсүң. Ар кандай кереметти Теңирим гана жаратат. Теңдөөчү күч, -Теңиримдин колунда. Ааламдын сулуулугун көрүү үчүн, жердеги сулуулукту көрбөй көзүңдү жум, ааламдын үнүн угуу үчүн, жердеги үндөргө көңүл бурба, ааламдын билимин алуу үчүн, жердеги билим алуунун кереги жок. Кудай өзү кааласа кат билбеген сабатсыз пендесине дүйнөлүк илимди берип коёт. (М: Мухаммед кат билбеген  сабатсыз болгон).

Ааламдан билим алуу үчүн, кулагың сергек,  жүрөгүң таза, өтө көрөгөч болуу керек. Эгер жер пендеси жердеги сулуулукка берилип, дене кумарына кызыгып, жердеги кооз үндүн кучагында калып, байлык менен бийликтин тушоосунда жүрсө, жердеги билимге баш оту менен кирген болсо, андай пенделер, аалам сулуулугуна жете албайт, аалам үнүн уга албайт, ааламдан “Аян” же кайып билим ала албайт.

Жердеги бардык кызыкчылыктан баш тартып, өз кызыкчылыгын кечип, ишенимин, оюн, жүрөгүн ааламга буруп, арууланып тазаланган адам гана  ааламдан берилген илимдин аягына чыгып, Кудайдын ишенимин аткарып, осуяттарын элге тарата алат. Жерден адам пендеси эч качан түбөлүк жашоону, түбөлүк жыргалды, түбөлүк сулуулукту таба албайт. Түбөлүктүн баары адамдардын экинчи  өмүр өтүүчү аалам жакта. Түбөлүк махабат гүлү асманда. Ааламдагы сансыз сөздөр, бир эле тил менен дүйнө элине кабарлайт, жашыруун сыры да бир эле күү менен белги берет, ал сезим үнү, сезим тили аркылуу ааламдагы сезимдер дүйнөсүнөн адамдардын сезимине берилет. Эгерде аң-сезими өнүгүп өспөсө, ааламга көңүл бурулбаса, түбөлүк жыргалга алып баруучу тарбиялык сөздөрдү, сезимди тарбиялоочу үндөрдү бирөө да укпайт, бирөө да көңүл бурбайт, топуракка көмүлүп калгандай өмүрлөр өтөт.

Чексиз жыргал тартуулоочу дүйнөнүн дарбазасы Кудай осуятын аткарып, Кудай сүйгөн пенделер үчүн дайыма ачык, ал дүйнө сүйгөндөрдүн түбөлүктүү түнөгү, бул  түнөккө ыйык жүрөгү барлар, ыйык жан дүйнөсү барлар гана ошол ачык дарбазасынан кирип түбөлүк жыргал дүйнөдө жашай алат, бирок андай адамдар  өтө аз.

Терс пейилиң, терс кыялың, заар сөздөрүң, кара өзгөйлүгүң, дарбазага сени киргизбейт. өзүмчүлдүгүң жакындатпай төрт буттап тушап коёт. Кудайга жүрөгү менен берилип сыйынгандар үчүн, жалган дүйнөнүн адаштырып азгыруучу жашоосуна (байлык, бийлик ж.б.) кызыкпагандар үчүн, боорукер, мээримдүүлөр үчүн, телегейи тегиздер үчүн, жогору жакта Теңирдин  бейиштер чөйрөсүндө түбөлүктүү гүл бак бар. Ал жерде түбөлүккө өлбөй жашоочулар жашашат. Түбөлүк жыргал тартуулаган чексиз өмүргө көңүл буруп, аракеттенип умтулсаң, гүлдүү бактын арасынан  махабат сырларын ачасыңар, соолубас мөмөлөрдү көрөсүңөр. Ошол бейишке киргендердин, жашагандардын көздөрүнөн мээрим чачырап, жүздөрүнөн нуру төгүлүп, боорукерлик сезим баргандарды өзүнө тартып турат. Ал дүйнө мээримдүүлөрдүн, Кудайга ишенгендердин дүйнөсү. Ал дүйнөнү көрүп жашоо үчүн, жалган дүйнөдө Кудайдын касиеттүү, кереметтүү сөздөрүнүн негизинде ички дүйнөңдү аруулап, денеңди таза күтүп, пейилиңди оңдоп, тамакты тандап (арам эмес тамактарды) ичип, карайтпай (пейилиң менен) алтын сымал жаркыратып, нурдантып ааламдагы Жан дүйнөсүнө, чексиз жыргап  жашоо дүйнөсүнө акыл сезимиң менен даярдап аракеттенүү керек.

Жан дүйнөгө жетүү үчүн, Кудайдын касиеттүү сөздөрү аркылуу осуяттарын аткаргыла, Кудайдын эркинен, өзүңдүн эркиңди ашык көрбөгүлө. Кудай силерге каалабагандарды, силер да Кудайга каалабагыла. Кудай пенделерине жалаң жакшылыкты гана каалаганын унутпагыла.

Өксүгөн, жабыркаган жүрөгүңөр менен, арам ойлоруңар менен, сандырак каалоолоруңар менен Кудайга жакындап жолобогула. Жүрөгүңөрдү тазалап, жабыркагандарга боорукердик, мээримдүүлүк көрсөтүп, жүрөгүң менен Кудайга сыйынып сурансаңар бейиштин алдындагы алтын нурлуу таңдын нуруна татыктуу болуп калышыңар мүмкүн. Кең пейил, кечиримдүү Кудайым, көз жаш төгүп сыйынгандарга кечирим берет. Эмне үчүн пенделер, өмүр өткөндө Кудай даярдап койгон, дарбазасын ачып койгон, соолубас гүлү бар, жагымдуу үнү бар, жыпар жыты бар касиеттүү жайга жетпейбиз?

Негизги себеби төмөнкүлөр:

Аркы дүйнө бар экендигине жүрөк менен ишенбей, кандайдыр бир күмөнсүрөп туруп, оозубуз менен Кудайга сыйынабыз.

Кудай жактырбаган, жаман көргөндү пенделер жаныбыздан артык жакшы көрөбүз. Кудайга душмандык иш жасагандар менен кучакташып дос болуп алабыз.

Биздин жакпаган иштерибизден, жакпаган пейилибизден жердеги бардык нерселер, пенделерден жолобой качып калганын сезбейбиз.

Сезбегенибизден көктү карап жер баспай, пайдасыз байлыгыбыз менен бийлигибизге чиренип, жерди (Энебизди) да кордоп менменсинип, эч кимди көзгө илбей басып жүрөбүз. Бирок терең ойлосоң, ашыкча жашоонун жаның үчүн бир тыйын пайдасы жок, мындан көрө кырсык болсо акылыңа келесиң. Кудайды эстейсиң, өзүңдүн жүрүш- турушуңду таразага салып, кетирген күнөөңдү сезесиң. Байлык, бийлик кетип. Оору сыркоо келгенде алардын пайдасыз экенине түшүнөсүң. Жан алгыч келгенде, дүйнөңдү, бийлигиңди, байлыгыңды берейин, жанымды калтырчы деп Жандын таттуулугун ошондо сезесиң, бирок Жанды Жан дүйнөсүнө кандай даярдадың, Жан үчүн даярдаган Кудайдын кереметтүү жеринде сенин Жаныңа орун  берилеби аны ойлогон пенде аз, анткени биз Кудайга жакпаган нерселерди жактырып өмүр өткөргөнүбүз, анан биз Кудайга кантип жагабыз.

Баары өтүп кетти кайрадан төрөлө албайбыз. Анткени Жан чыгар алдында көп нерсени түшүнүп калабыз. Кана жүр кеттик деп өтүп кеткен Ата-бабалар, жоро жолдоштор келип (руху) колдоо көрсөткөнүн сезип, сезимде түшүнөбүз.

Ата келдиңизби, досум келдиңби деп атын атаганын Жаны  чыгаарда жанында олтургандар угуп калган учур да бар. Анан тили булдуруктап сөзү угулбайт, түшүнүксүз, демек ошондо о дүйнө бар деп айтып жатса, ал жактагы күчтөр тилин бууп айттырбай, сыр дүйнөнүн сырын ачпай жаткан чыгар, аны бир Кудайдын өзү билет.

Пенделер пайгамбардык кылууга акыбыз жок. Бирок аркы дүйнөдөн келген таза кабарлар, касиеттүү сөздөр, адамдарды ааламдык  жашоолорго, Жан дүйнө жашоосуна (дин илимдери да)  тарбиялайт. Адамга берилген оору-сыркоо, кырсык, атайын тарбиялоо үчүн, Кудайдын кереметин сездирүү үчүн колдонулган бир ыкмасы. Ар кандай оору болсо да Кудайга чындап берилип, ээ Кудай ушул ичкен дарымын шыпаасын өзүң бер, ушул пендени өзүң себепчи кыл деп жүрөгүңдөн тилеп сурасаң, эгер Кудай кабыл  кылса ажалдан да Кудай куткарып коёт. Болгону эң жогорку ишеним, жашоодо негизги роль ойнойт. Күмөн суроо эч качан ийгиликке жеткирбейт, жашоону жабыркатат, көңүлүңдү чөктүрүп, өмүрүңдү кыскартып турат. Кудай биз менен байланышууну каалайт, анткени биздин атабыз да, биз болсо ишенбейбиз, атасын жээриген баладайбыз. Кудай жакындаган сайын биз тетири кыял-жорук менен алыстайбыз. Кудай бизге атакты, даңкты, көп жакшылыктарды каалайт, а биз болсо кээде кордукту өзүбүз себеп болуп азабын тартабыз.

Бирок кеч эмес “жаңылбас жаак, мүдүрүлбөс туяк болбойт”. Күнөөсүз адам болбойт дүйнөдө, кечирим сурап, сыйынып жакындайлы Кудайга, кең пейил, кечиримдүү, мээримдүү, боорукер Кудайым кечирет.

Канчалык акылга эрте келсек, ошончолук Жанга пайда, өмүргө пайда, өзгөгө үлгү болобуз, убакыт бар, убакыттан уттурбайлы пенделер.

Бул сөздөр, пенде эмес Кудайдын сөзү экенин унутпайлы, Кудайдын касиеттүү, кереметтүү сөздөрүндө Жанга жагымдуу, жалындаган оту бар осуяттары, адамдардын пейилин оңдоочу курал.

Жарык, жалган дүйнөдө жашап өткөн акылдуулар, көп эмгектенип, өмүр бою аракеттенип, кылымдар бою изденишип, Теңирдин мамилесине, окуусуна жетпеген.

Ал эми кийинки пенделер кыйналбай, изденбей эле максатка жана ааламдын касиеттүү, кереметтүү сөздөрүнө жеткениңерге ыраазычылык көрсөтсөңөр болот, бирок Мен деген өзүмчүлдүк ага жол бербей тоскоол болот. Буга да таң калып койсоңор болот. Пенделердин пейилинен, ааламдагы түбөлүктүү шам чырак өчкөнү турат, асмандын сулуулугу күңгүрттөнүп ачык көрүнбөйт.

Асмандагы Зат азапта турат, андагы жашоочулар боздоп ыйлап турат, ал эми пенделери, бейкапар жыргап, өзүбүздү Кудайга берилген пенделер деп  ишендиргибиз келет. Бирок жасаган мамилебиз боюнча караганда жөн эле куру кыял, куру элес, куру сөз, пайдасыз ойлор экенин ааламда барын окуп, көрүп турат.

Өзүбүздү сыртыбыздан илимдүү, сопу сыяктуу көрсөтөбүз пенделер, чындыгында Кудайдын короосундагы койлорго тийген, карышкырдай мамиле жасайбыз. Илимге таянып, элдин көзүн боёп, наадандыгыбызды жашырууга аракеттенбиз, сыртынан сырын бербей ааламдан келе жаткан жашыруун күчкө окшойбуз. Түз бараткандарды жолдон адаштырабыз. Кылыгыбызды жашырып, жылтылдап жылдыздай көрүнүүгө аракеттенебиз. Сыртыбыз жалтырак, ичибиз калтырак, кристаллдай таза көрүнүүгө аракетенебиз. Бирок күзгүдөй тунук суунун ичинде уусу болсо, касиеттүү сыноочулар ичпейт.

Күн нуру күзгүгө да, жансызга да бирдей тийет, бирок чагылышы асман жердей айырма бар. Кудайдын осуят сөздөрү бардык пендеге бирдей берилет, бирок кайтарган жообу асман жердей айырма бар. Бирөөлөр жүрөгү менен ыйлап, өмүрүн кечип, тиричилигин таштап аткарса, бирөөлөр ишенбей кол шилтеп басып жүрөт.

Сыртыңдан дос, ичиңден кас экениңди сездирбей жашаган пенделер, ааламга да ошондой мамиле жасагың келет. Ою башка, дили башка, сөзү бал адамдар көп. алардын  жолунда жүргөндөр да аз эмес. Пенделер өзүн сакташ үчүн – көз, сени сүйүш үчүн-жүрөк берди, мээрим төгүп таптаза тарбиялады, Кудай өзү бардык коркунучтан калкалап келди. Булардын баарын, Кудайдын көзгө көрүнбөгөн тартууларына б.а. Жан дүйнөгө барып жашоого, көрүнбөгөн касиеттерге ээ болуу үчүн жасады.

Бирок пенде экенибиз, түйүлдүктөн баштап өркүндөп олтуруп аң- сезим өскөн, чегине  жеткен кезде, бардыгын кайдыгер карап,  Кудайдын боорукердигин, мээримдүүлүгүн, кең пейилдүүлүгүн танып, курулай кыялга чөмүлүп, Кудайды таптакыр унутуп кеттиң. Кудайдын сага болгон  сүйүүсүн, туруктуу турагыңды таштап, душманыңдын алдоосуна ( кара күчкө) көнүп, касыңдын үйүнө кирип кеттиң.

Таң агарганда Кудай мээримдүү жели менен желпип, ар бир үйгө, ар бир пендеге ырыскы чачканда, жактырбаган адамдай тетир карап, терең, оор уйкуда жаттың, сенин абалыңды, келиңиз деп  айтууга жарабаган пейилиңди көрүп, ыза болгон периште, орточулар ыза болуп, ыйлагандай абалда кетип  жатышты. Адамдардын жүрөгүнүн чырагы, Кудайдын колу менен жагылган. Кудайдын сүйүүсү –адам баласынын кенчи, аны ар бир адам пендеси көздүн карегиндей сактоого милдеттүү, өзүңөрдүн өмүрүңөрдөй сактагыла. Каалоочулар өздөрү келмейинче, шарапкер шарабын сунбайт, сүйгөнүнүн жүзүн көрмөйүнчө, ашык  жардын жан дүйнөсү от албайт, угарманы болбосо, акылмандар сүйлөбөйт, акындар ырдабайт. Даанышмандык менен, билим өнөрүн да жүрөгү менен  каалагандарга берүү керек. Күнүмдүк турмушка күймөлөнүп жүрүп бейишти жоготпогула.

Бейиш- боорукердиктин турмуш булагы. Ким бейиштин суусунун даамын  татса – ал бактылуу. Жалган дүйнөдөгү адамдар, келечектеги чексиз бакытка жеткирбей адаштырган торду талкалап чыгып, жанар тоодой атылып асманга чыгып, өз кызыкчылыгыңды кечип, боорукердиктин  милдетин аткарып, келечекте бейиште жашап, өлбөстүктүн дүйнөсүн көрөмүн деп үмүт этсең, эч кимге жамандык издебе, кейип-кепчип  өз жаныңды кыйнаба, өзүңдүн жаның кор болбосун десең, бирөөнүн жанын кордобо, ошондо жалган дүйнөдөгү өткөргөн  өмүрүңдө жүрөгүң таза, оюң жарык, көңүлүң  жайдары болуп, жашоого аракет жасап жашайсың да  максатыңа  жетесиң. Кудайды жакшы көрөбүз, бирок анын ыйык касиеттерине жакындабай алыс качабыз, ошонун кесепетинен  өзүбүздү башкара албай, Кудайдын ак жолуна  түшө албай адашып, өмүр өткөрүп, көр тиричилик деп жүрүп, ааламдын ыйык жытын сезбей. Жыт алуу сезимин жоготуп, өзүңөрдү  гана эмес, силердин жолуңарды жолдогондорду да адаштырып, азапка салып, жыргалдан ажыратып (жан дүйнөдөгү) сезимин жоготосуңар. Кудайга жагып, жакшылыгына кабылгандар эки дүйнө бактылуу жашайт. Кудайга жагуу үчүн, азына да, көбүнө да, барга да, жокко да каниет кылып жашаган, сараңдыкка берилбей жоомарт болгон, ач көз болбой, каниет деп жашаган адамдар дайыма кадыр барктуу жана боорукер, мээримдүү жагымдуу маанайда болушат.

Достордун эки түрү болот; биринчиси -өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн, бири-бирин колдоп жакшы көрүшөт. Экинчиси-сендей досу болгону үчүн, сени менен сыймыктанып түбөлүккө дос болот. Сенин акыйкатчыл, чынчыл ж.б. касиетиңди сыйлап, баалап барктайт. Чындык жана ишенимдин негизинде Теңирдин асманындагы Жан дүйнөсүнө көтөрүлө алышат. Байлыкка кызыкпагыла, байлык адамдык сапаттан чыгарат, бой көтөрүп, басынтып, зордукка, кордукка алып барат. Байыган, оорубаган адамдар Кудайды эсине албайт, Кудайга жакпай жашап, байлык адамдын башын жейт. Адилетсиздик Жан дүйнөнүн жолун тозуп, Жанды азапка салат, Адилеттүүлүк Жаныңды жаркыратып, Жан дүйнөгө алып барып, жыргалдуу жашоого жалган дүйнөдө кам көрүп, шарт түзөт. Адилеттүүлөр Жанды аруулап, тазалап, ооруудан айыктырып, ааламга учууга дем берет, кубат берет, адам пенделерин Кудайга жакындатат. Кудайдын пайгамбарларга берген осуят, акыл-наасат сөздөрүн баалап-барктап, ошол осуяттын негизинде жашоого багыттайт.

Чын жүрөгү менен, осуят сөздөрүн угуп аткарууга умтулат. Адилеттиктин ушундай, өзүнүн Кудайды таанытуучу күчү бар. Анын дагы, бир жол көрсөткүч касиети бар, ал Кудайды жакшы көрүп издегендерге жакындатып, бактылуу жашоого жардам берет. Түбөлүк жыргал жашоого алып барат. Кудайдын сөзү менен жашоого тарбиялайт.

Ошондуктан, келечекте ыйык рухтун жыргалын көрүүнү эңсегендер, адилеттүүлүк менен мамиле түзүп жашасаң, ал сага ак таңда нурун чачып, ырыскы тартуулап турат, алсыз жүрөктөргө дем берет, кубат берет. Ар бир пенденин жүрөгүндө жашыруун сыры бар, бирок, ал сыры Кудайга айдан ачык. Пенделердин бардык жасаган иштери, бадырайган чоң тамгалар менен жазылып Жараткандын жанына барат. Кудайга жакпаган жана уруксат бербеген, – бул зомбулук, адилетсиздикке эч качан жол бербейт. Кудай каалабаган нерселерге жолобогон адам, Кудайдын сүйгөн пендеси. Кудай кичи пейил, кейибеген, чыдамдуу, ошондуктан кичи пейил, чыдамдуу пенделерди жакшы көрөт. Кудайдын пенделерге берген белеги тил. Тилдин негизги милдети, Кудайдын осуяттарын элге жеткирип, дайыма Кудайды пенделердин эсине салып, мактап, даңктап туруу, тил ушак айтуу үчүн жаралган эмес, пенде менен Кудайды байланыштырып, ааламдан келген Кудайдын илимин (дин илимдерди) элге таратуу үчүн, өзү жакшы ойлор менен жашап, жакшы сөздөрү менен элге кызмат этип, эки дүйнө бактылуу жашоого (бул дүйнө, аркы дүйнө) жардам берүү үчүн, атайын Кудай тарабынан Жашоонун куралы катарында, пенделерге касиет катары тартуулаган. Касиеттүү адамдан, касиеттүү сөз чыгат. Касиетине жараша, ар бир сөздүн, ар бир тамганын күчү, кубаты, деми болот. Кудайдын демине сугарылып, нуруна бөлөнүп, акактай таза Кудайдын нуру сиңген, Кудайдан “Аян” болуп түшкөн кайып билимдин сөздөрүнөн, ар бир тамгасынан нур чыгып, уккан пенделерин, окуган пенделерин, өзүнө сездирбей бүт клеткасын нурга бөлөп, жаркыратып, аруулап, тазалап Жанга жардам берип, Жан аркылуу ааламга жардам берип, байланышын күчөтүп, Кудайды баалап, барктап, даңктап турат. Кудайдын бардык касиеттерин б.а. кең-пейил, кичи пейил, мээримин, камкордугун, чыдамдуулугун, боорукерлигин ж.б., элдерге сөз аркылуу жетет. Кудай жер пенделерин Кудайдын жолуна тарбиялоо үчүн, дин илимдерин жиберген (пайгамбарларга), азыр да, ааламдан жерге элди тарбиялоо үчүн илим жөнөтүп жатат, ошол илимдер сөз менен келип, сөз менен тарап, сөз менен тарбиялайт. Тарбия сөздүн күчүнө, кубатына жараша ишке ашат. Кудайдын сөзү гана угумдуу, жугумдуу, эң негизгиси Жанды чын дүйнөгө тарбиялайт, адамдын ички дүйнөсүн (оюн, сезимин ж.б.) өнүктүрүп, өстүрүп,  жалаң жакшылыкка багыттап, аалам менен байланышууга чейин алып барат, дем берип, кубат берип Кудай, ички дүйнөңдү тарбиялап ойготот, жалпысынан адамдын ички, сырткы дүйнөсүн аруулап, тазалап, нуру менен жууп, оорудан, ыпылас заттардан тазалап, денени нурга айлантып, ааламдагы Жан  дүйнөгө барып, (жанды) жыргап жашоого кам көрөт. Бул Кудайдын сөзү, (көрүнбөй ааламдан берилүүчү илим) Кудайдын илими. Ошондуктан адамдар, өзүңөрдүн кадырыңарга жетемин (жандын) деп жүрөгүңөр менен ойлосоңор, Кудайдын сөздөрүнө б.а. осуяттарына жүрөгүңөр менен берилип, аткарып жашагыла. Бирөөнү жамандап, ушактап, сөздү да, тилди да кор кылбагыла. Тил – жакшы сөз, жакшы ойду, жакшы сезимди, каалону, жакшы тилекти, максатты, назик–жумшак, жылуу сөздөр менен, каалаган адамыңдын көңүлүн оорутпай, жүрөгүн суутпай ишке ашырат деген үмүт менен берилет. Кудайдын үмүтүн аткарууга аракеттенгиле,  бул пенденин жашоодогу негизги парзы. Сөзүң угумдуу, жугумдуу болсун үчүн, биринчи өзүңдүн жүрөгүң ак, дилиң таза болсун, анан экинчи, сөзүң Кудайдын касиеттүү сөздөрү  болсун. Сүйлөгөндө үнүңдүн тонуна көңүл бур, пайдалуу сөздү, пайдасыз кыжырданган, толкунданып ачууга алдырган үн, максатына жеткирбей бузуп кетет. Тондун  да өзүнүн деми, күчү, кубаты, таасири бар. Жылуу сөз, назик үндөр, өзүңдү элге  тартып, элди сага тартып, көңүлүң бургузуп, көзүнөн нурун  чыгарып, эт жүрөгүн ээритип, унутулгус укмуштай таасир калтырат. Сөздү айтуунун өзүнүн этикасы болот, угуучусу болот. Сөзүңдүн тузу болуш керек, туз камырга сиңгендей, сөз угуучунун жүрөгүнө сиңип, денесин ээритип, таңданууну пайда кылуу керек. Таңдануу болбосо, кабыл алуу болбойт. Сөзүңө ишен, өзүңө ишен, ишенимиң, сүйлөп жатканда көзүңөн, каш –кабагыңан, үнүңөн байкалып турсун. Жадырап-жайнап, ак көңүлүңдөн, жаркылдаган жүзүңдөн чыккан  жагымдуу сөзүң, максатыңа жеткирет. Бакырып, кыйкырып келип, кел эле кел, отур эле отур, мен сага бир сөз (жакшы сөз болсо да) айтамын десең, жүрөгү түшүп, өзүн жоготуп, өзүңдү кармап, токточу деп жүрөгү түшө жаздайт. Кабар жеткирүүнүн этикасына маани бербесе, максаттар орундалбай калат. Ошондуктан осуят сөздөрүндө, Кудайым назик бол, кичи бол деп  эскерет. Кудай өзүнүн касиеттеринин баарын  пендесине берген. Сөзү жакшы, пейили жакшы, өзү жакшы (нурданып турган) пенделерди көргөндө Кудайым, көргөндөй болуп өзүнө тартып турсун деп, бүт касиетин адамдарга  тартуу кылган. Анан чын эле пенделерим аткарабы, жокпу же жалгандан эле аткарам  деп жүрө береби деп, сыноону, кыйноону, кырсыкты, кайгыны, азапты берет. Сыноодон өткөндөн кийин, анан бакыт тартуулайт.  Элдер бир кезде аябай азап тарткан, эми Кудай көрсөттү, үзүрүн көрсүн дешип, чыдаган пенделерге кошо тилеп, ак батасын берет, эгер пенде татыктуу болсо, аалам осуяттарын унутпаса, байлыкка багытталып чектен чыкпаса.

Кудайдын сүйгөн пендесине ааламдан таң нуру чачырап касиет тартуулай баштаганда, шайтандар  ошончолук жолдон чыгара баштайт. Кара иштерди караңгыда аткара баштайт. Касиеттүү пенделер  сак болгула, эки көзгө алданбагыла. Ыплас иш  жасасак да сыйынып Кудайга жакындагыбыз келет. Ошондуктан ойлогон ой ишке ашпайт. Адамдарга Алла Таала тарабынан дүйнөнү таң калтыра турган (ар бир пендеге) асыл касиеттер берилген, бирок пенделер дене кумарына, азгырыкка алданып, азгырыктын  туткунуңда барын жашырып, душманга сыр бербей, көрүнбөй бугуп, күтүп жаткан, канында кызыган оттой кылычка окшоп жүрөт. Азгырыктын туткунунан чыкса эле, жакшы касиеттер жаркырап чыкмак.  Адамдарга берген Кудайдын касиеттери, Күндүн жазгы нурундай, бирок адамдар кыял- жоругу, жүрүш- турушу менен, кара туман менен каптатып көрсөтпөй турушат. Адамдар кара кепиниңди ыргытып, кара тумандан күндөй жаркырап чыгып, айланаңа жарык берип, Кудай берген касиеттериңдин күчүн, жардамын пенделерге көрсөт. Баарың жарыгыңды бириктирип, жерди, ааламды, пенделердин ички дүйнөсүн жаркыратып, жашоону жарык нуруңар менен  ааламга багыттагыла.

Азгырыктын айдоосунда шапар тээп, учкан куштай айланып, шайтан берген оюңду ойноп, жалган дүйнөнүн жыргалына убактылуу алданып жүрөсүңөр. Кудай берген канатын, талантын, жакшылыкка багыттап учууга аракеттенгиле. Байкабайт, көрүнбөйм деп, ыплас жакка канат кагып, ыпластын ырын ырдап, Кудайдын каарына калып, кырсык  көрүп, талант берген ырыскыңдан айрылып, канатыбыз кайрылып, таланттан айрылып калган кезде да, күнөөнү өзүбүздөн эмес башкадан издейбиз. Берилген касиеттин, жаралган ийгиликтин баары, өзүмдүн жөндөмдүүлүгүмдөн деп, өзүбүзгө ишенип, көкөлөп көктү карап, Көктөгү Теңирди көңүлгө  албай, көмкөрөбүздөн түшүп, колдон эч нерсе келбей калганда эске келип, Кудайды эстейбиз пенделер. Кудай менен эсептешүүгө эрте тарбияланып, эрте  даярдануу керек. Канчалык эсибизге эрте келсек, Жаныбызга, өмүргө ошончолук пайда. Жашоодо пенделер экиге бөлүнөт. Жалкоолор, -жатып ичерлер, алар Кудайга жакпайт. Эмгек менен үй жайын багып, пешене тер менен күн көргөндөр, Кудай тарабынан бийик адамдар деп эсептелип, ар дайым колдоп келет. Аракетке берекет деп, пейилиңе, эмгегиңе жараша ырыскыны кошуп, мартабаңы көтөрүп коёт же жатып ичерлерден кыскартып алып коёт.

Ааламда түбөлүккө жаркырап, адамдарга нурун төгүп туруучу жарык булагын, начар, түркөй адамдар өркүндөтпөй өчүрө баштаса, жакшы адамдар, касиеттүү, таза, ак иштерди аткарып, түбөлүк күйүүчү зор жалынга өз үлүшүн кошуп, жалынын көтөрүп, жаркырап, жалындап турууга жардамы тиет. Жараткандын жардамын барктайлы, даңктайлы, жакшылыгына жакшылык менен жооп берели! Жараткандын жакшы ойлору, Асман, Жерде ишке  ашып, жашоолор уланууда. Жаратканды даңктайбыз да жактайбыз.  Кудайым кудуретин көрсөтүп, пенделерин тескеп, өзүн эске салып турбаса, пенделер азоо тайдай  оолугуп, баш боосу жок мал сыяктуу болуп, коркунучтуу өлүм жолунда турганын сезбей, Кудайды тааныбай кетебиз. Адамдар аша чаап, азап  көрүп жашайбыз. Баары пейилибизден.