Ажыбай уулу Эргешбай: Ааламдан кабар

9 –декабрь 2002 –жыл саат 24.03

Оо уулум Эргешбай мен сага ыраазымын, кечээ Айымкыз, Сабыр, Нургазыга мен ант бергенмин Кудай канча жаш берсе ошончо жазамын дедиң, сага мен ишенемин, дем берем, илим берем, нур берем, кажыбас кайрат берем. Ааламдан кабар берем, жаңылык берем, маалымат берем. Дүйнө элин дилине, тилине, байлыгына, жашаган жерине, бийлигине карабай бир Кудайга сыйынуучу, багындыруучу, бир бүлөдөй ынтымакта  жашоочу өтө боорукер, өтө мээримдүү болуп, бири- бирине жардамдашып жерде жашап өтүүчү жер пенделерине Ааламдан ак нур аркылуу жүрөктү агартуучу, дилди тазартуучу, акылына ишенбей, жүрөк туюмуна, сезимине ишенип, өзүнүн ички туюму менен сүйлөшүп жаша, жүрөгү менен Кудайга ишенип жашай турган Кудайдын сөзүн беремин, б.а. Ааламдын океан илиминен нурга бөлөп, сөздөрүнүн  нур аркылуу Колуңду кармап жаздырамын. Сен аркылуу, сага окшогон жер пенделерине берилген Аалам илими аркылуу Ааламды жараткан жана аны башкарып  жаткан Акылдуу зат Кудайдын көзгө көрүнбөй Ааламдагы тирүү жандарга, адамдардын жашоосуна шарт түзүп, жашатып жаткандыгына ишендирүүчү илим беребиз.

Беребиз деп көптүк түрдө айтканымдын себеби, мен жалгыз эмесмин, менин илимимди жер пенделерге жеткирүүчүлөр бар. Ошолор аркылуу илим пенделерге  жетет.

Ааламда Кудайдын илимин  таратуучулар бар. Жерге тандаган пендеге берилген илимди да, Элге таратуучулар төрөлөт. Ал адамдар өздөрү эле жүрөгү менен биз берген илимге ишенип, элге жеткирүүчү болушуп, өмүрүн арнап өтүшөт. Аларды биз Аалам илимин жерге таратуучулар деп баалап барктайбыз, жашоого шарт түзөбүз. Биз рухтар аркылуу сага көп илим бердик. Ар бир рухтун сөзүнүн өзүнүн маани –маңызы бар, адамдарга  тийгизүүчү таасир, тарбиясы бар.

         Ааламда негизинен ак жана кара күч бар. Ошол эки күчтү  да адамдар башкарууга, аларды өз каалоосу менен элге кызмат кылууга, кожоюндук кылууга алдары жетет жана милдеттүү. Себеби адамдарга ошончолук кудайдын деми, кубаты, күчү берилген.

         Жерде адам баласы кудайдын илимин элге таратып жакшылыкты да, жамандыкты да пайда кылуучу ак жана кара күчтөр менен иштөөчү кудайдын ишенген күчү болуп эсептелет.

         Ошондуктан ак күчтөрдү колдонуп, алар менен бирге адамдарга кудайга баруучу ак жол көрсөтүп кудайдын ак жолуна тарбиялап, таалим берүүчү адамдарды кудай колдойт, коргойт.

         Ал эми кара күчтөрдү башкарып, пайдалуу ишке пайдаланбай, өздөрү кара күчтүн колуна айланып, эки көзү, эки колу, эки буту, акылы, сезими, дили менен кара күчтүн айдаган жолуна түшүп, аларга кызмат кылган адамдарды акырында Алла  жазалап азапка салат. Себеби Ааламда жаман ой жок, жалаң жакшылык, жакшы ой, жакшы тилектер бааланып баркталат. Теңирим (Кудай) дүйнөдөгү бардык адамдарды тең, бирдей көрүнүштө жасаган. Баарынын эки көз, эки колу, эки кулагы, эки буту, эки кашы, бир жыт билүүчү муруну, денеси бар. Ички органдары да, эки жүрөгү (оң-сол толтосу), эки бөйрөгү, эки өпкөсү, бирден ашказаны бар.

         Ички, сырткы органдары дүйнөнүн бардык адамдарында бирдей эле кызмат аткарат. Ошондой эле ой, сезим акыл сезүүчү нерв системасы да, бардык дүйнөнүн адамдарында бирдей. Демек, эч качан дүйнөдө б.а.  жер бетинде жашап жаткан Кудай бирдей окшош кылып жараткан адамдары бири- биринен ашык болууга мүмкүн эмес.

         Алар ак, кара, күчтү башкара албай, аларды айдаган жолуна акылы менен түшүп алып, мен билем деген чолок ойго байланып, жердеги адамдар экиге бөлүнүп алып, жерде эле карама-каршылыкты жаратып, бири-бирин кыйнап, кара күчтүн айдоосунда жүргөндөр кара ойго алданып, байлыкты, бийликти курал катары пайдаланып, тойбогон эки көзгө, зыянга жумшаган акылына ишенип (аягы азап), барын мен билем, керек болсо жерди да мен башкарам деп, өзүн жараткан Кудайын тааныбай, жашаган жашоосун, жеткен ийгиликтерин, көргөн ызат урматын, өзүмдүн гана аракетимден болуп жатат деп ишенип, аракеттенип, жерде кара күчтүн ролун аткарып, өмүр өткөрүп, жердеги жашоону кыйындатат.

         Мындай адамдар байлыгына, бийлигине, мен деген өзүнүн тескери басынтуучу, зордоочу, кыйноочу пейилине ишенип, Аалам күчүнө ишенбеген даражага жетет.

         Ааламды башкарган Акылдуу зат. Кудайдын бар экендигине ишенбей тана баштайт. Барын баштагы акыл башкарат.

         Эгер Кудай дүнүйөсүн, бийлигин алып, оору берип, Кудайдын бар экендигин кудурети менен көрсөтүп ак жолуна салбаса, адам пендеси мурдагы көз караш менен жашап, кара күчтүн айдоосунда жүрүп, бул дүйнөдөн өтүп кетишет.

         Мындай адамдар бул дүйнөгө да, тиги дүйнөгө да каршы иш жасап кызмат өтөгөн пенделердин катарына кирет. Себеби бул дүйнөдө  кара ою,  кара өзгөйлүгү, ачкөздүгү менен согуш баштап, кан төгүп, жерге көрк берген  токойлорду, жаныбарларды ашыкча  кыйып, өлтүрүп, алардын каргышына  калып, арызы Кудайга жетип, кара өзгөйлөр акырында Кудайдын каранын сезип,  сезбей туш болушат.

Бирок өздөрүнүн пейилин, ачкөздүгүн, кара өзгөйлүгүн-канча өткөрүп, урпагы улап, жерде карама-каршы күрөштү улантуучулардын ролун аткарып калышат.

Ошондуктан ааламдан сезимге берилип, элге макал болуп айтылып кеткен. “Атасы жакшы болбосо, баласына мектеп да, институт да, чөйрө да тарбия  бере албайт”- деген таалим берүүчү сүйлөм бар. Себеби атасы каны аркылуу  бардык пейилин, көз карашын урпагына өткөрүп койгон.

         Хан  баласы хан болушу керек, бий баласы бий болуш  керек, бай баласы бай болуш керек деген идея  кандан канга өтүп келе жатат. Аягы дүйнөнүн байлыгына көз артып дүйнөнү  башкаруу керек.  Байлыгың болсо дүйнөнү башкара албайсың. Эч бир пешене тер менен  эмгектенип дүйнөнү башкаруучу байлык топтой албайт.  Алдоо менен, зордоо менен, басып алып байлык тартып алуу     менен, ашыкча  акыл менен (ашыкча акыл алдоого жумшалат) ашыкча байлык топтолот. Элдин пешене теринен чогулган байлыкты топтошуп тартып алуу менен топтолот. Мунун бары Кудайга жакпайт. Ааламга жакпайт. Кара ой гана ушундай иштерди кара күчтүн  жардамы менен аткарат. Кара ойдон кара туман ааламды каптап, ааламдагы ак нурду тосуп, жерге келүүчү жакшылыкты тосуп, кара күчтөргө азык болуп, дем берип, кубат берип ааламды булгап бузат. Периштелерди дем алдырбай тумчуктурат. Көп адамдан чыккан кара ойдун  туманы ааламга ашыкча зыян бергенде, кайтарым болуп жерге, толкун көзгө көрүнбөгөн талаа түрүндө келип, жер титирөөнү ж.б. адамга зыяндуу  кырсыктарды, элди каптаган ооруларды (м: СПИД) пайда кылып, Кудайдын кудурети көрсөтөт, бирок кара ойлуулар сезбейт, сезгиси да келбейт ошентип жердеги кара ойлуулардын (байлыкка, бийликке умтулгандар, ашыкча дүйнө жайгандар элдин  эсебинен) көбөйүшү ааламдагы, жердеги кара  күчтөрдүн күчүн, кубатын көбөйтөт.

         Ошондуктан жер жүзүндө кайгы көп, капалык көп, азап тартуу көп. эң негизги себеби, адамдарга ааламдагы Акылдуу зат кудайдан бир өмүр жерде жашоо үчүн (узун, кыска өмүргө, жан көзгө көрүнбөй берилет. өмүр бүткөндө Кудай ажалды жиберип, берген жанын кайра ааламга алдырып кетет.

Ошондуктан Кудай берген жанды Кудай өзү керек учурунда алат деп коёт калкыбызда. Бирок жан келгенде алтын сымал жаркырап келип баланын денесине кирет, кайра Ажал  алганда да, кандай жаркырап келсе, ошондой жаркырап кетүү керек. Ал үчүн, Жанды алып жүргөн денени (ээси) ак күчтүн айдоосунда ак ой, ак дил, ак жүрөк менен Кудайга ишенип, жерге адам катары жан салып жашатканына ыраазы болуу, берген ырыскы насибине каниет деп, жердеги жашоодо берилген Кудай тарабынан сыноо, кыйноолорго сабырдуулук көрсөтүп,  караңгылыктын  жарыгы бар,  ачкачылыктын токчулугу бар, берген ооруңду, кайгы капаңды өзүң ал, өзүмдү сага тапшырдым, жерде мен Кудайдын кулумун, жакшы көргөн баласымын, мага берүүчү мээримиңди унутпа, күндө берүүчү ырыскы насибиңди куру калтырба, жалпы эле жердеги, ааламдагы тирүү жандарга боорукерлигиңди, кең пейилдүүлүгүңдү көрсөт,  биз пенделер пейилибиз менен сен берген  жанды акактай таза сактоо менен,  сенин пенделерге ишенип берген алтындай  нур жаныңды өзүндөй кайтарууга пенделердин пейилин оңдоп оң солго салып, өзүңдүн жакшы көргөн балдарыңдын  пейилин оңдоп жандын кадырына жетүүгө өзүң тарбияла. Балдарыңа бардык жакшы нерсени ички дүйнө деп, денесинин ичине  жан сыяктуу көрүнбөй пайда келтирүүчү  акыл, сезим, эрк, сабыр ж.б. жана башка жакшы касиеттерди тартулапсыңго, бирок сыртына эки көздү бийик жерге орнотуп, барын көрсөтүп, көргөнүн жасатып, ээрчип кетмей адатына берип адаштырып коюпсуң.

Кудай деген пенденин да өзү түшүнбөгөн, түшүнүксүз ою бар. Жакшылыкка караганда жаман жакка көп ээрчитет.

         Көз көргөндө сезим кетет, ой кетет, акыл өзүн башкара албай ээрчийт, бут ээрчип барып, кол аткарып, сезимге багынып, адамдар өзүн башкара албай убактылуу Кудай жолунан адашат.

Акылга келип, аракеттенип оң жолго түшкөндөр бар, а бирок тозок отуна күйгөндөр да бар. Барынан эң негизги себеби жан жөнүндөгү илимдин ааламдан берилип, бирок элге жетпегендиги, жанды Кудайга тапшыруу жөнүндө тарбия таалим көрбөгөндүгү.

Пенделердин көрбөсө ишенбегендиги. Мисалы: Рухтар- жандын кыйналгандыгы, көрүнбөгөн аркы дүйнө б.а. адамдын жердеги жашоосун, аркы дүйнөдө жан дүйнөсүнүн жашагандыгы жөнүндө белги берип, кабар берип, далилдер менен далилдеп айтышат, бирок пенделерим Рухтар көрүнбөйт деп сөздөрүнө ишенишпейт, бирок көрүнбөгөн жандын бар экендигине ишенет.

Демек көрүнбөгөн дүйнө бар: алар касиети менен бар экенин далилдейт. Мисалы: Электр ток көрүнбөйт, бирок жарыктык, магниттик касиети менен бар экенин далилдеп ишендирет, себеби магниттик тартуучу касиетин көрүп турат, ток жок болсо, магниттик касиети жок.

“Жан” да ток сыяктуу, Жан бар-денеде кыймыл бар, ой бар, ойлонуу бар, сезим бар, акыл бар. Жан жок болсо,  баары жок, денеде жылуулук жок, өмүр жок. Ток жок зымда жылуулук жок, жарык жок,  сыяктуу.

Магниттик жылуулук, жарыктык ж.б. токтун касиети, демек касиети аркылуу өзүнүн бар экендигин адамдарга далилдеп көрсөтүп, ишендирип, тарбиялар турат. Бирок токтун булагы бар, ал мотор, аккумулятор, генератор, алар суунун энергиясы, химиялык энергия менен кыймылга келип, электр тогун пайда кылат, ток булагы деп аталышат. Демек касиети, энергия пайда кылат.

Ал эми суу, химиялык заттар-кислота, туз,  металл ж.б. малекула, атом, пропан, нейтрон бир сөз менен айтканда 200гө жакын көзгө көрүнбөгөн бөлүкчөлөрдөн турат. Демек токтун магниттик, жарыктык, жылуулук касиетин көзгө көрүнбөгөн бөлүкчөлөр пайда кылат экен.

Жарык бул-Нур, жанды 7 (жети) түс (кызыл, көк ж.б.) бар. Алар Ааламдан келген энергия. Жан да, ааламдан Кудай тарабынан пенденин  жерде бир өмүр денесин ток сыяктуу кыймылдатып алып жүрүү үчүн берилген убактылуу энергия.

Дененин кыймылын Жандын бар экендигин адамга  сездирип турган, көзүнө көрсөтүп турган касиети. Адамдын ички дүйнөсү деген- ой, сезим, ж.б. булар да адамдын касиети. Адамдык касиеттин булагы –Жан, ал эми Жанды пайда кылган (суу электр тогун пайда кылганга окшош) пендеге ьерген Кудай.

Жан жок-кыймыл жок, ой жок, өмүр жок, жашоо жок, денеде жылуулук жок. Демек Жан дагы өзүнүн бар  экендигин электр тогу окшоп касиети аркылуу пенделерге сездирет. Жан адамдан берилеби, демек адамдарга табыпчылык, айтуучулук касиети да ааламдан берилет. Касиет Жанга байланыштуу, жан кетсе касиет жоголот. Жан жаркыра нур, аны өзүндөй таза сактоо керек. Бирок Жанды пейилиң,  пейилиңе жараша сөздөрүңдөн чыккан кара туман булгап, карайтып, Жанды тумчуктуруп кыйнап, ичкичилик ж.б. себептер менен ааламга  кетүүчү  аргасыз кылат да, кырсык , оору себеп болуп, жердеги өзүнүн  жашоо мөөнөтүнө жетпей аргасыз ажалдан мурда кетүүгө болот.

Адамга берилген табыпчылык, айтуучулук ж.б. (ааламдан Кудайдын сүйгөн пендесине берилген акындык, жазуучулук ж.б. касиеттери дагы касиет деп  эсептелет) касиеттер да пейили бузулуп,  тетир жолдо жүрүп, ичкилик, бангиликке берилсе, Кудайга ишеним болбосо, ушул мага берген  касиетиңе ыраазымын, Кудай ушул касиеттеримди аткарууга өркүндөп дем бер,  кубар бер деп касиет ээси аракеттенбесе, Кудай өзү берген касиетин Жан сыяктуу, өзү акырындап алып коёт.

Кудай берген касиет, адам пендесинин  пейилине, тарбиясына, жашоо шартына, жеген тамагына, жүрүм-турумуна жараша кармалат. Касиет өтө ыйык, ээсинен тазалыкты, тартипти, сылык-сыпаа мамилени, мээрим боорукерликти, адамгерчиликти талап кылган, өзгөчө адамдарга  сездирбей келип, сездирбей кетүүчү, ааламдын башкаруусунда жүргөн адам баласынын акылын, ой жетпеген сырдуу көрүнүш.

Касиетти кармап калуу өтөт кыйын, ар бир эле пенде касиетин кадырына жетип кармай албайт. Касиет-эл үчүн берилет. Мисалы: Акындык, жазуучулук,  артисттик касиетиң болсо өркүндөтүп, өстүрүп,  бапестеп элге кызмат кыл, сөзүң менен, үнүң менен, ошол касиетиң аркылуу элди тарбиялап Кудайдын  ак жолуна сал.

Бийлик берсе-эл менен, бирге бол, жашоосуна  шарт түз, өзүңө дүнүйө жыйба, элден алба. Врачтык, тарбиячылык касиет берсе –акысыз жардам берүүгө аракет жаса, нысап менен тамагың үчүн алып (өзү канча берсе, ашыкча деп ойлобо). Кудай берген кесип эл үчүн деп, Кудай себебин  бер деп, Кудай себебин бер деп жалынып, суранып, аракет жасап, касиетиңдин кадырына жетип, пейилди бузбай жашоого аракет жаса.

Касиет тартуулаган Кудайдын талабы, үмүтү ошондой. Эл үчүн берилди, элге пайдам тийсин деген идеяда, ойдо жашап өтүүгө аракеттенүү керек. Жандын, касиеттин адамдарга берилип, убагы келгенде б.а. кадырына жетпесе алынып коюлушу ааламдагы Акылдуу Кудайдын колунда экендигине ишен деген белги.

Ааламдын жаралып жашоосу, ар күндөн өсүүсү, ошондой эле адамдардын пайда болушу, төрөлүшү, өркүндөшү, адамзаттын өнүгүү эволюциясы, касиеттин канча жашта берилип, канча убакыттан кийин алынышы, адамдын өмүрү, жыргалы, азабы, баары бир Кудайдын колунда, анын эркинде, каалаганда берет, каалаганда алат.

         Кудай тарабынан берилген нерселер да, баары убактылуу пендени сыноо үчүн берилет. Ооруу да чыдамдуулугуңду сыноого берилет, сени жасаган Кудайга нааразы болуп кетпейсиңби. Кыйынчылыкты көрбөгөн, жыргал жашоонун баркын билбейт, кадырына жетпейт.  Азап тартпаган,  адамдын кадырына жетпейт. Адамдар жамандыкты көргөндө жакшынын баркын сезет. Жашоо- бул жайлоо эмес,  чөлү бар, чыдаган өмүрлөр бар.

Кудай  жараткан  нерселердин баары,- башкарууда такшалууда, сыноодо, көзөмөлдө, ошол эле мезгилде боорукердик, мээримдүүлүк, кечиримдүүлүк, кең пейилдик көрсөтүп, жашоолорго жакшы шарт түзүүдө, адамдарга кам көрүүдө, биримдикти , ынтымакта, ушулардын, баары ааламды башкаруу ыкмалары. Ушундай эле ыкмалар, жер пенделерин башкарууда да эски алууга туура келет. Периште берген илимдер пенделерди жакшылыкка багыттап, жашоого багыттайт. Ааламдын  акыйкат жолу менен тааныштырышат,  ааламдын жашоо законун үйрөтөт.

Аалам закону менен жашаган адам жаңылбайт. Адилеттикке, чындыкка арнаган өмүр бактылуу, эл алдында жүзү жарык, жашоодо урмат сыйга ээ болот. Чыныгы сүйүүдөн жаралган  бала бактылуу. Адамдар Алланын (Кудайдын) мээриминен, жакшы көрүүсүнөн жаралганбыз, ошондуктан Кудайдын (ааламга) түспөлүнө окшошпуз,  бирок пейилибизден жерде, бактылуу жашай албайбыз, Алланын ишеничин аткара албайбыз. Кудайдын сүйүүсүнө ээ болом десең, бактылуу жашаймын десең, өзүңдүн жашоо турмушуңду, өмүрүңдү Кудайга тапшырып, бир гана тилегиңди Кудайдан тилеп, суранып, ага ыраазы болуп жаша. Кудайга ыраазычылык билдирип жашоо акылдуулуктун жеткен чеги, акылың менен бай боло албайсың, бактылуу жашоого жетпейсиң. Кудайга сыйынуу, ишенүү менен гана бактылуу жашоого жетише аласың. Өзүңө ишенбе, акылыңа ишенбе, жер  пенделерге ишенбе, бир гана Кудайга  ишен, ошондо ойлогон оюңа, тилеген максатыңа жетесиң. Кудай өзү  жараткан пенделерин, өзүндөй болуусун каалайт. Кудайга жаккан адам болом десең, Кудайдай мээримдүү, боорукер, кечиримдүү, кең пейил бол. Кек сактаба, кек сактасаң гүлдөгөн турмушуңду соолутасың, жашоого балта чабасың.

Кудайдын нурунан, жакшы оюнан жаралганыңды унутпа, жакшы ойлосоң нурданасың, өркүндөп өсүү болот, ааламга байланышып бактылуу жашоого болот. Ааламдын отунан жаралгансың, жүрөгүңдө түбөлүккө от күйүп турат, ак жүрөк  болсоң ааламга жагасың. Ааламды Акылдуу зат бар экендигин унутпа, ал ааламды башкарып, сенин да башкарат, ишенбесең ишендирип кырсык болот. Ички дүйнөңдү аруулап тазаланам, ааламдын  ак нур сени жууп тазалап  турат. Билимди жерден эмес, ааламдан изде. Ааламдан алган илим Жан дүйнөңдү ааламга даярдап, экинчи б.а.  өлгөндөн кийинки өмүрүңдү бактылуу болушуна кам көрүп шарт түзөт. Чыныгы ниет, ак дил, ак тилек, аракет эмгек менен өзүңдүн жашоо турмушуңду унутуп Кудайга сыйынып сурануу менен гана, чыныгы аалам илимине жетүүгө, эгер Кудай сага буйруп насип этсе, аны үзбөй алууга, элге белек катары калтырууга жетишесиң. Жашоонун өзгөчөлүгү бар, адамдын өзгөчөлүгү бар, ал эми жандын өзгөчөлүгү жок. Жандуу нерселердин барынын жаны бирдей. Болгону Жан түбөлүктүү, өзгөрбөгөн жана дене менен бирге жашап, жана денеден  бөлүнүп өзүнчө жашоочу касиетке ээ болгон, анализдеп изилдөөгө адамдын акылы, аң-сезими жетпеген, көзгө көрүнбөй Кудай тарабынан белекке убактылуу берилип, убагы бүткөндө атайын Ажалдын жардамы менен алынып, кайра эл ааламды башкарган. Акылдуу зат  Кудай менен беттешип,  жолугууга кетүүчү  көрүнбөгөн зат. Бирок акыл-эс, сезимди жоготпой бизге алып жүргөн касиетке ээ болот. Ошондой эле Жан- ааламда, жерде мезгил- мезгили менен жашоочу, жаратылышы бир эле Кудайга белгилүү болгон, адамдар толук  анализ бере албаган жана анализди  талап кылбаган зат.

Аалам бар-ойлонуу бар, өзгөрүү бар, ар күндөө,  алмашып, аалам -жерде жашаган –Жан бар. Аскалуу тоо бар, көз жетпес зоо бар, көрүнбөй көзгө жүргөн анда да Жан бар.

Жан – кыймылдуу атом бөлүкчөлөрдөн турган зат, жарык толкун сыяктуу таралуучу касиетке ээ. Ошол касиети аркылуу өзүнүн, бар экендигин далилдейт. Ал эми касиет эл үчүн, элге кызмат кылуу үчүн берилет, ошондуктан Жан заттардын ичине Кудай  аркылуу бир өмүргө салынып, ошол затты кыймылга келтирип кызмат өткөрөт. Жан болгон жерде, ой, сезим болот, ал эми  дүйнө кийин, сезим да, ойлору да бирдей. Дүйнөдөгү ар бир адам  ысык-суукту бирдей эле сезүү органдары  менен сезишет, жашоого дүйнөгө карата ой жүгүртүүлөрү да бирдей болот.  Ой аркылуу аалам менен бирдей эле байланышат. Ошондуктан дүйнөнүн бардык элдерине аалам  менен байланышып илим алгандар (контактер) бар, айтуучу  көзү ачыктар бар. Барын Кудай  бирдей жаратып, бирдей башкарып, өздөрүнүн периштелери аркылуу дүйнөнүн каалаган жерине Кудай тандаган пендесин байланышка чакырып, тарбиялап билим берет. Максаты пенделерди Кудайдын бар экендигине  ишендирүү жана ишеним  жолу менен адамдарды Кудайдан берилген жанды ааламга барып жакшы жашоо үчүн, тарбиялоонун жолдорун Кудай берген илимдин жардамы менен тарбиялоонун жолдорун Кудай берген илимдин жардамы менен тарбиялоо.

Дүйнөдөгү бардык пайгамбарларды Кудай атайын төрөтүп, тарбиялап, белгилүү жашка келгенде аларга ар кандай жолдор менен билим берип, Кудай менен адамдын ортосунда адам жаралгандан бери эле байланыш бар экендигин  кылымдан  бери тарбиялап, далилдеп келе жатат.

Алгачкы доорлордо ажайып ааламдан Кудай тарабынан илим бериле электе, адамдар аң-сезими төмөн, айбандар сыяктуу бышырылбаган тамак, чөп чар жеп жашаган. Эволюциялык жол менен аң-сезим өркүндөп өстү. Мына эми 21-кылымда дүйнө элин, ар бир адамдын өз каалосу менен, өзүнүн аң-сезими  менен ааламдан  берилген илимдердин негизинде, ааламдан  аң-сезимине таасир берип, ички дүйнөсүн аруулап, тазалап, оюн-агартып, дилин агартып, бириктирүүгө болот. 21-кылым-дүйнө элин илимдин негизинде бириктирүү доору болуп тарыхта калат. Согушуп, басып алып, коркутуп бириктирүүгө дүйнө элин мүмкүн эмес. Ал үчүн,-Рухтар берген рухий илим адамдарды Кудайга  ишендирүүчү болуп эсептелет.

Рухий илимдин негизинде –адамдар дене түзүлүшү, ички дүйнөсү, жан дүйнөсү кандай касиетке ээ экендигин б.а. өзүнүн ким экендигин түшүнгөндөн кийин, өзүнүн түзүлүшү ааламдын кичирейген копиясы кылып Кудай жасап койгондугун, өзүн өркүндөтүп, тарбиялап олтуруп (денесин, ички дүйнөсүн)  аалам менен байланыштырып бактылуу жашап кете тургандыгын, жерден бакыт таба албастыгын түшүнөт. өзү да бир кезде рух (арбак) болуп жашай тургандыгына ишенет.

         Ишенимге ээ болгондон кийин, каалоо, умтулуу, аракет, ийгилик, максатка жетүү болот. Рухий илим гана-адам баласын бактылуу жашоого алып барат. Акылга алдангандар согуш ачып, дүйнө элин коркутуп, азап салып. Жерди, абаны, ааламды уулап келе жатат. Бул да өткөөл мезгил.

         Эл ошону көрүп. өздөрү ой-сезим  менен, ой-сезим алган рухий илим менен, дүйнө эли өздөрү аң-сезим менен аракеттенип эле биригип кеткен доор келет. Ал доорду-адамдардын Кудайды таанып  сыйынуусу, ак тилеги, ак ою, ак жүрөгү түзүп берет. Ак пейил бактылуу жашоону алып келет. азыр адамдардын аң-сезими өсүп, ошондой коом түзүүгө даярдалып жатат. Ал үчүн, даярдоочу рухий илимдер-дүйнөнүн бардык  жерине, Кудай тандаган, пенделерине берип жатат. Ал адамдардын алган илимдери, баш коштура турган илимдүүлөрү  да, дүйнөнүн бардык континенттеринде даярдап жатат. Барын Кудай өзү баш коштуруп, дүйнө  элин рухий илимдин негизинде баш коштурат. ал үчүн, ар бир адамды Кудай өзү тарбиялайт. Баш кошуу оюна, дилине салып эле сүйлөтүп, элди үгүттөтүп, Кудай өзү кошуп бириктирип койгон доор келет.

         Ал үчүн, далай адамдардын өмүрлөрү, бул рухий илимге аралаш керек. Кыйноо, сыноолордон өтүү керек. Азыр өтүп жаткан өткөөл мезгил.  Бүтүндөй дүйнөнүн эли Кудайдын сыноосунан, ар кандай формада, өздөрү сезип, сезбей  өтүп, тарбияланып бара жатышат.  Адам өмүрү-өмүр бою Алланын сыноосунда, камкоордугунда, көзөмөлдө, көз алдында, көз кырында, периште менен рухтардын колдоосунда, коргоосунда бирок өздөрү сезип-сезбей дүйнөдөн өтүп кетишет.

         Жашоо бул-Жанды багуу эмес, өзүн Кудайга тапшырып, аркы дүйнөгө кам көрүү. Акылдуу адам жерден бакыт издебейт, ааламдан издейт. өзүн ааламдык жашоого даярдоого кам көрөт. Ал эми илимсиз-ааламга даярдануу мүмкүн эмес. Төрөлгөндөн өлгөнгө чейин рухий билим окуп даярдануу керек. Ааламдан берилген “Аян” илимдер гана, адамдарды ааламга чакырып, бакыт бере алат. Жердеги бакыт убактылуу. Ааламдагы  жан дүйнөңдүн бактысы түбөлүктүү. Бул дүйнөдө, аркы дүйнөдө жашоочу жан дүйнөңдүн бактысы үчүн күрөшүү керек. Ал үчүн илим алып, ал-сезимди өстүрүш ар бир жер пендесинин милдети жана парзы.

Дин илимдери-ааламга алып баруучу жолду  көрсөтөт.

         Дин-илимдеринин булагы- Ааламда. Ал Ааламдагы Акылдуу заттын (Кудайдын) жарык булагы. Кудай жарык булагынын жарык  нурун чачыратканда жер тазаланып, адамдын ички дүйнөсү тазаланып, арууланат, аалам тазаланат. Адамдар аалам нурунан, Акылдуу зат (Кудайдын) бир кыпыны, тамчысы, копиясы болгонубуз үчүн бактылуубуз. Ошол бакытты, ак пейил, ак тилек менен Кудайга жүрөктөн сыйынып, суранып кармап жашайлы. Аалам- адамдардын ичинде, ичиң жарык болсо, аалам жарык, ичиң жалындаса, нурланса-аалам жалындап, нурданат, ачкычы пейилиң Адамдын бактысы ааламда, бактысы адамдын пейилинде, адамсыз аалам, ааламсыз  адам жашай албайт.

         Экөө биримдикте, түбөлүккө, чексиздикте жашайт.

         Баланы атадан ажыратууга мүмкүн эмес сыяктуу адамды ааламдан ажыратууга  мүмкүн эмес. Аалам, адамды башкарган Акылдуу  зат (Кудай) биздин атабыз. Бизге ырыскы-насип, өмүр берип турат. Жер энебиз азыкты өстүрүп азыктанасың.

         Коңшуң бактылуу болбосо, сен бактылуу боло албайсың, тынч болбосо, сен тынч уктап албайсың. Коңшу мамлекет, коңшу материк, баары биригип бактылуу тынч жашоо болбосо, адам баласы бактылуу боло албайт. Дүйнө элдеринин ак ою, ак дили бириктирип, дүйнө элин бактылуу жашоого алып келет. Ой сезим алган рухий илим менен, дүйнө эли өздөрү аң-сезими менен аракеттенип эле биригип, бир тууган болуп биригип кеткен доор келет. Ал доорду-адамдардын таанып сыйынуусу, ак тилеги, ак ою, ак жүрөгү түзүп берет. Ак пейил бактылуу жашоону алып келет.  Азыр адамдардын аң-сезими ошондой коом түзүүгө даярдалып жатат. Ал үчүн, даярдоочу рухий илимдер –дүйнөнүн бардык  жерине, Кудай тандаган пенделерине берилип жатат. Ал адамдардын алган илимдеринин  изилдеп, баш коштура турган  илимдүүлөрдү да, дүйнөнүн бардык континенттеринде даярдап жатат. Бардык Кудай өзү коштуруп, дүйнө элин рухий илимдин негизинде баш коштурат. Ал  үчүн, ар бир адамды Кудай өзү тарбиялайт. Баш кошуу жөнүндө оюна, дилине салып эле сүйлөтүп, элди үгүттөтүп, жалпы элди ынандырып, ынтымакка алып келип, Кудай өзү кошуп бириктирип  койгон доор келет. Ал үчүн далай адамдардын өмүрү, бул рухий илимге арналыш керек. Кыйноо, сыноолордон өтүү керек. Азыр өтүп жаткан өткөөл мезгил.

         Бүтүндөй дүйнөнүн эли Кудайдын сыноосунан, ар кандай формада, өздөрү сезип, сезбей өтүп, тарбиялап бара жатышат. Адам өмүрү-өмүр бою Алланын  сыноосунда , камкоордугунда, көзөмөлдө, көз алдында, көз кырында, периште менен рухтардын колдоосунда, коргоосунда бирок өздөрү  сезип-сезбей дүйнөдөн өтүп кетишет.

         Жашоо бул- Жанды багуу эмес, өзүн Кудайга тапшырып, аркы дүйнөгө кам көрүү. Акылдуу адам жерден бакыт издебейт, алладан издейт. өзүн ааламдык жашоого  даярдоого кам көрөт.

         Ал эми илимсиз-ааламга даярдануу мүмкүн эмес. Төрөлгөндөн өлгөнгө чейин рухий билим окуп даярдануу керек.  Ааламдан  берилген “Аян” илимдер гана, адамдарды ааламга чакырып. Бакыт бере алат. Жердеги пенделердин пейили чарчаганда, жер бети агарта, жер эркин дем алат, жердин таасиринен аалам агарат, аалам эркин эс алат. Эл бактылуу болсо, жер бактылуу, себеби адам жандуу, жер болсо, аалам жандуу, Жан бактылуу болсо баары бактылуу.

         Бактылуу болуу- ар бир адамдын өзүнүн колунда. Оюңду ааламга бурсаң-бактылуу болосуң, жердеги турмушка бурсаң- жаныңды кыйнап, бактысыз болосуң.

Ааламдан келгенсиң ( жаның)-Ааламга кетесиң. Ааламдан берген илим менен агарып-көгөрөсүң, өркүндөп-өсөсүң, жаныңды агартып бактылуу жашайсың. Бакыт ачкычы-адамдын өзүндө, ал ачкыч-пейил.  Баласы атасын унутса аягы жакшылыкка алып  барбайт. Атаңа кандай мамиле жасасаң-балаңдан ошондой мамиле көрөсүң. Кудайдын берген таланты менен жылдыз деп аталып, атак-даңкка ээ болуп Кудайды унутсаң. Пейилиңдин кусуру уруп, бир күнү жалп этип өчүп, атагың чыкпай, кадар-баркың төмөндөп, Кудайдын каарына калып, эл эсине албай унутат.

(мисалы: СССРдин кулап-унутулушу)

Боорукер, кең-пейил, кечиримдүү Ата, канча балалуу болсо да. алардын жасаган күнөөсүн кең-пейилдүүлүк менен кечирип, тарбиялап, өмүр бою акыл-насаат сөзүн айтып, боорукердик менен мээримдүү мамиле жасап, өмүрүнүн акырында керээз деп, тарбия берүүчү, аябай көңүлгө сактап калуучу, атасынын көзү өткөндө-атанын акыркы керээз сөзүн, өмүр бою баласы эске  сактап, ата сөзүн барктап, жашоодо эң негизги милдетим, парзым деп эсептеп, атасы көзүн жумуп баратканда аткарам ата деп, атасынын көңүлүн тынчытып ант бергендей убада берип, бала атасын  түбөлүк көрбөгөн сапарга узатат жана убадасын  аткарат. Атанын 10 баласы болсо, 10 айылга үйлөп-жайлап бөлүп койсо, алар өз алдынча тиричилик өткөрүп  жаткан болсо, ар бирине атайын барып, угуп ал балам карынын кебин капка сал деген, сенде көп кемчилигиң бар, бул кемчилигиң жакшы жашоого тоскоол берет, мен айтпаганда сага ким айтып, ким күңөт, дос күйдүрүп айтат деген, Атаң болгону үчүн акыл-насаат айтууга акым бар, көп кемчилигиңди, айтайын деп атайын келдим, тарыхта бала атаны баккан эмес балам, 10 балам ар бириң өзүчө жашап жатасыңар, силер балдарыңарды багасыңар, мени бакпайсыңар, тарых ошондой, бир Ата 10 бала бир Атаны бага албайт деген тарыхтан бери келе жаткан чындык сөз бар.

Мен айткан сөздөрдү акылың болсо учуп, турмушунда пайдаланып жаша, сен да ата болдуң, балдарыңа  мен сыяктуу акыл-насаат сөзүң менен тарбия бересиң деп, Ата 10 баласын бирдей көрүп, мээрим төгүп, жакшылык  каалап, кор болбосун, зар болбосун деп көзүнүн барында билген тарбиясын берет. Тарбия – сөз аркылуу берилет. Алыстагы  баласына айтып кай жол алыс деп, орточу аркылуу акыл- насаат сөзүн айтып, баласынын келечегин ойлоп, боору ооруп, аталар балдарына дайыма камкордук көрүп дүйнөдөн өтүшөт. Жерде ушинтип урпак уланат, тарбия уланат, жашоо уланат.  Жердеги жашоо да-коом, доор деген ат менен чексиз жашоолор урпактан-урпакка уланып эл тарыхын пайда кылат. Убакыт өтөт, бала улгайып атасынын сөзүн  эстеп, атам ырахматы ушундай акылдуу, сөзмөр, келечекти көрө билген киши  эле, эми ойлосом атамдын айтканы баары туура экен, убагында маани берип, маңызына түшүнбөгөн экенмин балдарым деп, атасынын  тарбия сөзүн улантат. Он баласы чогу болуп  калганда менин көзүм өтөт, биримдикте, ынтымакта болгула деп көп эскирет. Кыздын колу кыска, өксүк болот.  Сен баарына баш көз болосуң деп. Улуусуна  урпактарын тапшырат. Так ушундай атасы балдарын тарбиялап таалим бергендей, адамдарды жараткан, жердин ар кайсы бөлүгүндө (континенттеринде), жашоосуна шарт түзгөн, ырыскы-насибин берген, Мисалы океан жээгиндеги Кудайдын өз балдарына балыкты насип эткен, аска –тоодогу балдарына аркар-кийик, жан-жаныбар, түзөң жердегилерге мөмө-жемиш, эгин, Россиянын мейкин талаасындагыларга токой б.а. жыгач сатып, алмашып күн көрөт, ушинтип ырыскыны терип же деп, балдарын жер бетине жайланыштырып койду ааламдагы Акылдуу зат (Кудай).

         Бирок адамдар б.а. Кудайдын балдары же кулдары жалаң эле тамак менен жашоого мүмкүн эмес экен. Бала болгондон кийин тарбиялабаса айбан болуп калат турбайбы, мунун турмуш көрсөттү, жашоо көрсөттү, ааламдагы Атасы Кудай барын көрүп, сезип, кой бул жердеги балдарыма тарбиялоочу илим  бербесем жеп-ичип эле айбанча жашап калды, акылы, аң-сезими да өспөй жатат, тамактан  башка ойлору жок, буларда азыр эки эле ой бар, эптеп тамак таап жеш керек, анан көбөйүш керек б.а. эптеп эле денени тамак менен камсыз  кылып жашоо турмуш өткөрүү керек, башка ой жок. Демек, жердеги балдарыма илим жиберишим керек экен, Ал үчүн –ар  кайсы жерден илим алып, элге жайылтып тарбиялай турган бала төрөтүп, ага жетилгенде ааламдан ортомчулар (периштелер) аркылуу илим берип, ага пайгамбар (Кудайдын  б.а. ааламдагы Атасынан билим алган ортомчу же элчи) деп наам берип (Кудайдан түз илим алып, элге таратып тарбиялоочу), Жердеги балдарымды илим менен тарбиялабасам, алар мен берген Жан жөнүндө ал Жан денеде жүрүп, мен берген өмүр бүткөндө кайра мага жерден учуп келип, жерде кандай жашагандыгы жөнүндө биздин Ата-бала экенбизди билбей калды деп, жердеги ар кайсы континенттен  атайын өзү тандаган балдарына (пайгамбарларга) ааламдан илим бере баштады. Ал илим жерде кантип  жашоо керек, Жанды ааламда жакшы үчүн кантип даярдоо керек деген суроолорго жооп бере турган  “Аян” илимдер бере баштады.

Жерде көп пайгамбарлар өттү, көптөрүнө илим берилди, бирок ошолордун ичинен Кудайга баруучу жолду көрсөткөн, элге тарбия берүүчү илимдер, катары менен.

Зароастра, Будда, Иса, акыркы пайгамбар Мухаммедке илимдер түшүрүлүп, ар кайсы элге өз пайгамбары, алардын жактоочулары аркылуу таралып, дин илими деген ат менен элге тарбиялоо иштерин жүргүзө баштады.

Максаты бардык дин илимдеринин бирөө эле, жердеги бардык адамдарга Кудайдын балдары, Кудайдын кулу экендигин түшүндүрүп, өздөрүн жаратып жан берген, тагдыр берген, өмүр берген жашоого шарт түзүп, ааламдан көрүнбөй туруп камкордук көрүп, мээримин төгүп турган, кең-пейил, кечиримдүү, боор кер Атасы болгон Кудайды таанытуу.

Кудай берген илимди жээрибей, ошол илимдин жолу менен жерде жашоо өткөрүп, ар бир пенде өз жашын ааламда жашоого, ошол ааламдан берген илимдин илимдин негизинде  тарбиялоо. Элде сөз бар жан, жан өз жаның, өзүңдүн жаныңдын кадырына жете бер, өзүңдөн башка эч ким жетпейт. Ал эми жаныңа тамактын  кереги жок, жан сени тамак бер деп кыйнабайт, жаныңды ааламдагы Атаң (Кудай) өзү азык  берип (Нур менен) багып турат. Ал эми сен пендем ошол жанга берилген Кудайдын азыгын алууга жөндөмдүү болуп, жаралгансың. Кудай сени атайын ааламдан Жанга азык алууга, ар бир адамды аалам  менен  байланышууга  (Атасы менен) жөндөмдүү кылып, ааламдын  кичинекей копиясын ичиңе салып, сыртына денеңди каптап жасап койгон. Ааламдагы Атаңар (Кудай) дилиңе салып, жүрөгүңө сездирип, түшүңө аян берип, кээ бирөөлөргө көзүңө көрсөтүп, Кудай өзүнүн кереметин көрсөтүп, ар кандай ыкмалар, жолдор менен тарбиялап таасирин берип кырсык берип сактап калат, оору берип, бирөөлөрдү себеп кылып алып коет.. Дин илимдеринин башка да, ар бир пендени тарбиялап таасирин көрсөтүп турат. Ар бир пенденин жүрөгү, сезими, ою, ааламдан илим алууга жөндөмдүү, өзүңдү жүрөгүң менен Кудайга  тапшырып, ак пейил, ак тилек, пайгамбарларга  берилген илим  менен жаша, ошондо жаның ааламдан азык алып, жерде сенин ичиңде эркин дем алып, ааламга барганда жыргал турмушта жашоого даярдалат. Алып жүргөн денесине ыраазы болот. Жер бетинде жашаган адамдардын баары бир Атанын (Кудайдын) балдарыбыз, демей бир үй-бүлөнүн балдарыбыз, баарыбызга Атабыз (Кудай) бирдей билим берип тарбиялап жатат, баарыбыздын Жаныбыз бирдей, баарыбыздын жаныбыз ааламга угуп барып Атабызга (Кудайга) эсеп-кысап берип жашайбыз. Дүйнө элинин сезимибиз, оюбуз бирдей баарыбыз жер бетинде алгачкы  жашоодо ар бир пенде тамак  жөнүндө (өзүбүз жөнүндө) ойлонуп аракет кылып, тамакты кармоо үчүн (чоң айбандарды), биргелешип аракеттенип бири-бирибизге ынтымактуу, боорукер болуп, жер жүзүндө жашаганыбыз.

         Доорлор өттү, коомдор өттү, кыргын доор, баскынчылар доор, зордоо-кордоо, коркутуу ж.б., доорлор өттү. Эми аң-сезим өсүп, адамдар барын баштан өткөндөрүн, өткөн доорлор пайдабыз экенин, Кудайды ойлобой өзүн ойлогондо коомго да, келечек урпактардын жашоосуна да, эң негизгиси жанды ааламга даярдабай азапта кала турганыбызды аң-сезими  өскөн адамдар күн өткөн сайын, жыл өткөн  сайын түшүнүп, дүйнө элинде ынтымактуу бир-бирин коргоп, колдоо күчөйт. (Мисалы: Дүйнөлүк укук коргоо борбору). Дүйнө эли, биригүүнү каалагандар бир ойдо  бир тилектеги, бир эле Кудайга  түз сыйынып, ар бир адам өзүнүн түшүнүгү, аң-сезими менен аракет жасай баштайт. Ааламдан (Кудай тарабынан) ар бир адамдын  ички дүйнөсүн аруулап, тазалап,  кара ойлорун жогото баштайт, ааламга байланышып, ой менен, сезим менен, туюм, түш аркылуу аалам илимин алып, жүрөгү, ишенимин ааламга буруп, жалпы эле дүйнө элинде, бир эле Кудайдын балдарындай, бир бүлөөдөй ынтымактуу болуп биригип, бир туугандай жашоо доор, дүйнө эли бир Кудайга сыйынганда ааламдан дүйнө элин бириктирүү илим келип, тилине, улутуна, жашаган жерине карабай, зордоо, кордоо жок, ынтымактуу таалим тарбия берип, дүйнө элин бириктирүү доору башталат. Жер пенделерин ааламдан билим берип башкарууда, берилген билимдерин б.а. Буддачабы, Исачабы, Мухаммедкеби ж.б. ларга (алардан мурда өткөн пайгамбарларча,) бири биринен өтө деле таң каларлык өзгөрүүлөр жок, башкача айтканда түп тамырынан бери башкача эмес. Себеби дүйнөнүн адамдары, түзүлүшү, ой сезимдери, жашоо турмуштары боюнча бирдей. Мисалы: -бары тамактанат, кийинет, эмгектенет, бири бирин башкарат, башкарууга баш ийет, мамиле түзүшөт, жакшылык, жамандык жасашат, негизги жашоо куралы – сөз, жана аң сезимин өстүрүүгө жөндөмдүү, ошондой эле ойлонуп сезип жашашат. Ошондуктан жер пенделерине бирдей эле билим берип, бирдей эле сөздөр менен бир эле максатка тарбиялоого мүмкүн.

         Ошондой эле баарынын Жаны бирдей болгондуктан, бир эле тарбияга көнгөндүктөн, баарынын жаны келечекте ааламга келип жашоого болгондуктан, бирдей илим бирдей тарбияны талап кылат.

         Ошондуктан ааламдан пайгамбарларга берилген билимдердин жалпы мазмуну бирдей жана окшоштук жактары бар, мисалы: Илим Кудай өзү тандаган пендесине берилет, пайгамбарлардын өздөрүн да акырындан илим берүү аркылуу тарбиялайт. Ар бир динди Элдер акырын кабыл алат, таратып, түшүндүрүүчүлөр элге түшүндүрүү үчүн өмүр бою эмгектенет. Таратуучулар атайын окуп үйрөнүшө ж.б. ушул сыяктуу окшоштугу бар. Адамдар динден мурда жаралгандыгынын белгилери бардык элде бирдей өзгөчөлүгү бар. Алардын оюнда дин жөнүндө түшүнүп болбогон, ошол себептен дин илимдери кандай канча өтпөгөндүгүн көрсөттү. Ошондуктан адамдар өздөрүнүн дини деле мен динге ишенбеймин деп, өмүр бою кабыл албай өзүмчө эле жерде алган билимине таянып өткөндөр бар. Аларды эч ким зордобойт, Кудайда колунан бардык нерсе келсе дагы жөн  коёт. Кудайдын жаздырган сөзү бар “Адамдарга эркти берип койгонум, ошол болду ойронум”. Ошондуктан дин менен жашайбы, динсиз жашайбы адамдардын өз эрки . бардык адамдар өз дининин тарбиясы менен бир Кудайга сыйынышат. Дүйнөнүн бардык элдери ааламдан келген сөз менен ааламдан тарбия алышат. Бирок ааламдан берилген илимдер- бир пайгамбардан экинчи пайгамбарга чейин көп убакыт өткөндүктөн жердеги жашоо адамдардын аң сезиминде өзгөрүүлөр болгондуктан, жалпы мазмуну бирдей болгону менен, улам кийинки берилген илимдерге кошумча илимдер кошулат. Кудай бардык адамдарды тарбиялоо үчүн, бир эле максатта илим берген деп түшүнгөн пенделер өзүнүн каалосу боюнча башка динди кабыл алып жашап жаткандарга дүйнөгө белгилүү окумуштуулар да кездешет, адам баласы бир эле Кудайдын пенделери деп, башка диндеги адамдарга баш кошуп, ынтымактуу жашагандар кездешет. Ушунда өзү келечекте дүйнөнүн бардык адамдары бир кудайга сыйынып, ынтымактуу жашоого боло тургандыгын далилдейт. Бирок убакыт, өскөн аң сезим өзүнчө бир доорду талап кылат. Бириктирүүгө ааламдагы Акылдуу зат (Кудай) өзү кам көрүп шарт түзөт. Азыр дин таратуучулар үстөмдүк кылууга, зордоп акча менен алууга, өз динине аракеттенген доор. Мунун аягы жакшылыкка алып келбейт, карама каршылыкты пайда кылып, дүйнө элинин ынтымагын бузат. Бирок дин илими үчүн –бул да өткөөл мезгил, азыр элдин таразасында. өткөөл доорлор өтөт, убакыт, учур келет, адамдар көп доорлорго күбө болгон, келечек доорго да урпактар күбө болот. Кыргын доорго, баш кескен доорго да күбө болуп адамдар жашап келген. Келечекте бир Кудайга сыйынып, бир үй бүлөөнүн балдарындай жашаган дүйнө элинин бириккен дооруна да, келечектеги урпактарыбыз күбө болуп жашашат. Биз жашаган доор жомоктогудай туюлуп калат. Кантип эле акылдуу, эстүү адамдар бири бирин ок менен, бомба менен Кудайдан уруксатсыз өлтүрүүгө барышкан, ал доордун адамдары өздөрүн өздөрү өлтүргөн доорду кантип жашап жүрүштү экен деп, акылы жетпеген доор да келет. Ушак деген сөздү угуп – бул кандай сөз деп түшүнбөгөн доор келет!

10 декабрь 2002 жыл саат 13.35 –те

Ааламдагы Акылдуу заттын  (Алла, Кудай ,Теңир) адам пендесине берген акыл насааты деген темада кабар – маалымат жазылып алынды. Бул биз кабар маалыматты коомчулукка алып чыгуудан чоочуркап, эл кандай кабыл алат деп, архив катары сактап койгон элек, күтүлбөгөн жерден архивди аңтарып ушул кабар маалыматты, колго алдырып, кагаз  бетине кайрадан көчүртүп жаздырып, коомчулукка алып чыгуу жөнүндө ишарат белгилер болгонуна байланыштуу, тобокел деп коомчулуктун таразасына коюну туура көрдүк.

Ааламдагы Акылдуу заттын (Алла, Кудай ,Теңир) Адам пендесине берген акыл насааты

Мен адамдарга жүрөгүмдүн үлүшүн жана жарыгымдан нурунун кыпынын бердим, сенин жүрөгүң таза, денең жаркырап турушуң керек, адилетти жогору баалаймын, сен пендем адилеттүү бол.. мени кааласаң, бааласаң, сыйлап урматтасаң адилеттен баш тартпа. Адилет өтө чоң күчкө ээ, ошондуктан сен бардык нерсени өз көзүң менен көрөсүң. Сенин өзүмө окшотуп жараттым. Мен сени сүйөм, сен да мени жүрөгүң менен сүйүп жаша, мени сүйбөсөң менин сүйүүм сага жетпейт. Сүйүү эки жактан тең болгондо гана максатына жетет, чыныгы сүйүүгө э болот. Бири бирин кубаттап эң жогорку чекке жетет. Мени сүйсөң, сен жыргалга батасың. Мага болгон мамилеңе жараша сен асмандан өз ордуңду табасың. Биздеги бейиште сенин тагдырың, жашооң мени сүйгөндүгүңө жараша болот. Сени өзүңдү унутуп менин эрким менен жаша, ошондо бактылуу болосуң. Сен мен аркылуу даңазаланасың. Менин сүйүүм менин сепилим, коргогон коргонум, ага кирген адам коопсуз болот, кирбесе адашып өлөт. Адамдар менин чырагым болосуңар, себеби менин жарыгым сенин ичиңде (7 чакраң) дайыма жаркырап күйүп турат. Мен сени дөөлөттүү жаратканмын, кең пейил тартуулагам, эгерде сен кең пейил болуп мени сүйүп менден чын жүрөгүң менен суранып, тиленип, мага сыйынып жашасаң гана дөөлөттү бактылуу болосуң. Менин берген жарыгыма, ырыскы насибиме канааттанып жаша, башкадан издебе. Менин берген кеп кеңештериме, акыл насааттарыма, осуяттарымды сындаба жана чектелбе. Мен сени дөөлөттүү жаратканмын өзүңдү кембагалмын деп ойлобо, асыл жараттым өзүңдү эч качан кемсинтпе, кордобо, сени билимдин негизинде жаратым, ала турган билимиңди менден изде. Жүрөктөгү сүйүүмдөн сени жаратым чыныгы сүйүүмдү менден табасың, эч качан башкадан таба албайсың. Сезимиң менен ички жан дүйнөңдү чын көңүл буруп карап көрсөң, сенин ичиңде турган мени көрөсүң, кудурети күчтүү өзгөчө эч ким тең келе албаган күчтүү көрөсүң. Сен менин карамагымдасың ошондуктан сен эч качан коркпогун менин жарыгымсың, менин жарыгым эч качан өчпөйт, ошондуктан адамдар өчөмүн деп коркпогула, ойлобогула. Адамдар менин атак даңкымсың ошондуктан мен аркылуу мага сыйынып атак даңкка жетесиңер. Эч качан атагыңар өчпөй, тарыхта атыңар өчпөйт, эмгегиңер түбөлүккө сакталар, бааланат, бакталат, эл тарабынан атакталат, даңкталат. Адамдар менин кийимисиң, менин кийимим эч качан эскирбейт дайыма көркүнө чыгып адамдарга көркүнө көрк берип турат. Көзүң менен жердеги сулуулуктарга кызыкпа карегиңди мага кадап кара, бардык каалаганыңды менден табасың, менден башкалардан кылымдар бою издесең да эмгегиң текке кетет, менден алган энчиң түбөлүктүү жана түгөнгүс, менин рухума кошулсаң гана каалаган максатыңа түбөлүккө жетесиң. Бейкуттукту менден изде, менден гана бейкуттукка ээ болосуң, башкадан жардам издебе, менден башка сени эч ким ыраазы кыла албайт. Сага ыраа көргөнгө ыраазы болуп жаша, каниет кылсаң ал сага ырыскы болуп бактылуу жашайсың, ашыкча талап кылба. Мени жакшы көрсүн деп жан рухумдун үлүшүн желпидим, башка сүйгөндү издебе, мени угузпа. Менин сүйүүм сенде түбөлүккө жашайт, менин жарыгым сени түбөлүккө жаркыратып турат, эч ким караңгылата албайт, сага атак даңк дарагынын мөмөсүн энчилеп турамын. Сен сонундар дүйнөсүнө кайрылып кел. Мен сени түбөлүккө чакырып жатам, сен болсо күнүмдүккө алданып, адашып жүрөсүң, азгырылып жүрөсүң. Бирөөнүн күнөөсүн чукубай, өз күнөөңдү сезип жүр. Бирөөгө кыянаттык кылба. өзүңө каалабаганды башкага ыраа көрбө. Сенден жардам сураганды куру койбо. Күнүгө өзүңдү текшерип тур. Өлүмгө кам көрүп кой, анткени ажал айттырбай келет. Жасаган ишиңе жараша өкүм чыгарарын эч качан унутпа. Мен сага ажал жибергенде коркуп ындының өчпөсүн, мен сени түбөлүктүү кут табуучу касиеттүү жерге мага жакын келип дайыма жаркырап алтындай нуруң чачырап, менин жарыгым менен кошулуп жаркырап жалындар туруу үчүн ажал аркылуу алдырып келдирип жатам. Ааламдан алыстасаң-армандуу болосуң, адашасың, азапка түшсүң, ааламга жакындасаң бактылуу болосуң. Жүрөгүң толкуп ташып, жадырап жайнап, көңүлүң көтөрүлүп, кубанычың койнуңа батпай турган абалыңда мени мээримим пешенемен сага төгүлүп, жүрөктөн чыккан жылуулугум денеңе сиңип турган абал болот, ошондо сен да кудайдын мээримин сезген абалда болосуң. Кудай пендеге ыраа көрбөгөндөргө Кудайдан сурап убара болбогула. Сен төрөлгөндө эле сага эмне берет, канча берет баарын ченеп бычып койгон. Сен бүт ааламды кыдырып төөң көккө жетсе да Кудайга баш ийип анын бар экенин унутпа, ошондо гана сен өмүр бою жалган дүйнөдө да, чын дүйнөдө да бактылуу жашайсың. Кудайдан келген илимди жалпы элге даңазалап жеткирүүгө бүт өмүрүңдү арнап, байлык менен бийликке кызыкпай жүрөгүң  менен кудай берген илимге берилип өз кызыкчылыгыңды унутуп эл аралап түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, адамдардын дилин агартып, пейилин оңдоп, аруулап оң жолго салсаң, кудай сага кудуретин көрсөтүп, сырын ачып, нуру менен түбөлүккө жууп турат, башыңа бакыт конуп периштелердин курчоосунда болосуң. Кудайдын осуяттарын так аткарууга тикеңен тик туруп эмгек кылган кезде ааламда жүрөктөгү оюңду окуп, аракетиңди көрүп турган акылдуу зат сени көп жеңиштерге жеткирет, максаттарыңды орундатат, колдоп коргоп, өмүрүңдү бактылуу жашоого багыттап турат. Ааламда сага дем берип, кубат берип турат, сен Кудайды жүрөгүңдүн тереңинде сактасаң сен Кудайдын жүрөгүнөн орун аласың. Кудайды сүйгөндүгүң Кудай тарабынан сага жиберилген сыноо менен кыйноо кезиндеги туруктуулугуңдан, чыдамдуулугуңдан көрүнөт, Кудай сени ошол абалыңа жараша баалап барктайт. Эгерде сыноодон өтпөсөң Кудайдын сүйүү жарыгы сага жетпейт, жолуң торолуп, ишиң кыйчалыш болот. Адамдар жашоодо жыргап кетсең, кубанып өтө эле сүйүнүп бой көтөрүп пенделерди тааныбай кетпе, ал эми курап кетсең өтө эле чөгүп, мөгдүрөп кетпе, жашоодогу жыргоо да, куроо да, убактылуу өтүп кетүүчү бир келген сен сыяктуу эле көрүнүш, кыйынчылыктын артында жыргалчылык күтүп турарын унутпа. Жакшылык да, жамандык да, кырсык да пендесине Кудай тарабынан сыноо үчүн берилет. Пенделер төрөлгөндөн өмүр бүткөнгө чейин сыноодо. Эгерде ажал келгенде өз эркиң менен акк моюн сунбасаң да сындан өтпөй азапка түшөсүң. Кудайдын буйруктарына ыраазы болсоң, өзүңдүн пейилиңди анализдеп, кыял жоругуңду салмактап көрсөң, ааламдан аян түрүндө берген кабар маалыматтарды аткара билсең, бейиштин гүл бакчасында жашоону каалап, Кудайдын шам чырагында түбөлүк жашоону кааласаң, жашоодо сезимдүү, баамчыл, байкагыч болуп адам ааламдагы Акылдуу заттан келген адам пендесин аркы дүйнөгө тарбиялоочу акыл насаат сөздөрү жүрөгүң менен ишенип так аткарсаң, анда сен пендем Кудайдын бейишинде түбөлүккө жыргап жашайсың жана Кудайдын шам чырагындай жанып жаркырап турасың. Аалам кабарларына кыраакы болсоң Алланын ак жолунда жашасаң жана жалган дүйнө, чын дүйнөдө бактылуу жашайсың. Кудайдын кулу болуп жашоо адамдын эң бактылуу жашоосу болуп эсептелет. Жаратылышта адам баласына аябай коркунучтуу алаамат кырсыктар башынан өткөргөн адамдар үчүн өтө коркунучтуу азап тозоктой көрүнөт, көп адамдын өмүрүн алып, тирүү калгандарын азап кайгыга салып кетет, бирок ал болуп өткөн алаамат кырсыктардын экинчи түнкү маңызын  ойлонуп, акыл калчап көрсөк, андай көрүнүштөр адамдарга Кудайдын кудуретин көрсөтүүчү, өздөрүнүн жаман кыял-жоругунун, жүрүм- турушунун негизинде Кудай тарабынан адамдарга берилген эскертүү, эсиңе келип күнөөнү өзүңдөн изде деген белги, Кудайдын  бар экендигин эсиңе салып ойлонтуучу күч,  пенделердин ички дүйнөсүн (пейилин) аруулап, тазалап туруучу ааламдан жааган ак агым жарыгы,- нуру. Кудайдын боорукерлигин,- мээримин көрсөткөн белги деп түшүнүп, ар бир пенде өзүнүн пейилин оңдоп туура түшүнүп урпактарына тарбия берип Кудайдын  жолуна салууга милдеттүү. Ошондо пендем түбөлүккө жарык болуп жалындап ааламдын жарыгына өз үлүшүңдү кошуп чыныгы Алланын адамынын милдетин аткаргансың, өлбөстүн руху болгондой абалга жетесиң. Адамдар түбөлүк жарык болууга, түбөлүк өлбөс рух болууга аракеттенип жашагыла. Ошондо Кудайдын осуятын аткарып чыныгы Кудайдын сүйгөн пендесине айланып анын сүйүүсүнө ээ болосуңар. Адамда мындан башка б.а. Кудайдын  сүйүүсүнө ээ болгондон  ашык бакыт жок. Жердеги убактылуу көргөн ырахатың-бакыт эмес, ааламдагы түбөлүктүү бакытка умтулуп, аракеттенип жашагыла. Акылдуу адамдар жерде жашаганда ааламдагы экинчи өмүрүнө б.а. жан дүйнө жашоосуна кам көрүп жашайт, Кудайдын осуяттарын  аткарып жашайт.

         Кедей болсоң кайгырып, капаланып, кемсинип чөкпөгүн (ал да Кудайдын тарбиясы) келечекте башыңа бак конуп, периште корголоп байлык дөөлөт келет, кор болсоң каниет деп Кудайды унутпай сыйынууну унутпа, Кудай мээрим нурун төгүп, дөөлөт, атак-даңк келе турган мезгил да, жашоонун жыргалын көргөн учур да келет.

         Жердеги жашоодогу кедейлик, байлык, дөөлөт жазгы жамгыр менен бороондой кетүүчү убактылуу көрүнүш.

         Келгин куштай бардык менен жокчулук адамдын жердеги  өмүрүндө келип кетүүчү көрүнүш. Бир келген мейман сыяктуу эсте калат.

         Жердеги жашоонун баары баласы үчүн убактылуу. Ал эми түбөлүк жашоо, түбөлүк бакыт ааламды, экинчи  жашоочу өмүрүндө. Ал жакта кандай жашайсың, жаркыраган нурга бөлөнүп гүл бакчада жүрөсүңбү, көпкө азап тартасыңбы сенин жердеги жаныңа коргоп камкоордугуңа жараша, Кудайдын  осуятын аткарганыңа жараша болорун  унутпагыла жер пенделерим, Кудайдын кулдары.

         Ал жакта түбөлүккө өзгөрбөгөн дүйнө бар, түбөлүк чексиз жашоочу өмүр бар, жалган дүйнөдөгү жашоого кызыкпай ааламда жашоочу өмүрүңө кызыгып, аракеттенип, ошол жакта жакшы жашоого кам көрүп жашагыла пенделер.

         Ал үчүн арууланып-тазалангыла, аалам кабарларынан тарбия таалим алып жашоого аракеттенгиле. Жалган дүйнө жашоосунда дүйнө табам деп кара жанды карч уруп жанды кыйнап, алтын алам деп азгырылба, алтынды да Алла сага сыноо үчүн берет өмүрүңө бир тыйын пайдасы жок, жан алтын менен тамактанбайт-ааламдан ак нуру менен тамактанат, жерде пенделик жашоого берилип алтын менен байлык кууп кетсең денең карайып жаныңды азапка саласың.

         Түнү-күнү дүнүйө табуунун жолун ойлоп уктабасаң сен эки дүйнө бактысыз абалдасың, байлык бапа болбойт, байлык бакыт болбойт, уйкуң тынч болбойт. Денеңди суу менен, тамак менен тазала, пейилиңди ак ой, ак тилек, Кудайга сыйынуу менен оңдосоң денең жаркырап нурга айланасың, жаның жалындап жаркырап нурданып ааламдагы нур дүйнөгө кошулуп жашоого өлбөс өмүрдө чексиз бактылуу жашоого даяр  болот, сен пендем Кудайдын осуятын аткарган болосуң. Ажал келип дүйнөгө алып барып Кудайга эсеп-кысап берип беттешкенде жердеги көргөн күнүң ортодо (Кудай менен пенденин ортосунан) кино болуп өткөндөгү өмүрүң бактылуу болот. Ааламдагы Акылдуу заттан (Кудайдан) келген осуяттар акыл-насааттар жер пенделерине баарына бирдей келет, максаты бирөө эле адамдардын жанын (Кудайдын убактылуу пендеге берген белеги) аркы дүйнөгө жыргалдуу жашоого даярдоо. Жан дүйнөдөгү адамдарын барыныкы бирдей эле. Жан адамга учуп барганда баары бирдей эле болуп калат, сен Будда дининен келген жан өйдө от, христиан дининдеги жандар  ортодо тургула, Мусулмандан келген жандар мындай тургула деп бөлбөйт. Кудай жердеги балдарына нур дене (Жанды)берген, болгондо да баарына бирдей берген, бирине ак, экинчисине кара жанды берген эмес. “Нур дене берген, нур денесин кабыл алат”. Ал жакта тил жоголот, баары менен бирдей тил болгон сезим менен сүйлөшүп түшүнүү болот. Ошондуктан дүйнөдөгү элдин бардыгы ынтымакта бир бүлөдөй биригип, барына бирдей берилген Кудайдын ааламдан берилген осуяттарын (осуяттар пайгамбарлар илиминде, алардан кийинки ааламдан келген илимдерде берилген) тиги дин, бул дин деп карама каршы койбой эле Кудайдын жер адамдарын тарбиялоо үчүн берилген илим катары кабыл алып эле осуяттарын так аткарып, бир Кудайга сыйынып ар бир адам, өз аң- сезими, өз акылы менен түшүнүп, тиги улут, бул улут деп бөлбөй эле бир бүлөдөй жашап, бири- бирин коргоп, колдоп, ааламга барып жашоого умтулуп, аракеттенип, Кудайдын осуяттарын так аткарып жашоого гана дүйнө элдерин эки дүйнө бактылуу жашоого алып келет.

Кудайдын жердеги балдарынан б.а. адамдардан үмүтү тарбиялоо, максаты да ушул. Азыркы аң-сезим өскөн доордо адамдардан ушундай түшүнүктү талап кылат. 21-кылымда жердеги адамдарды бир бүлөөдөй бириктирүү ааламдан берилген илимдердин негизинде ишке ашат. Азыркы ааламдан мындай илимдер дүйнөнүн бардык адамдарына  (тандаган пендесине) берилип жатат. Ар бир адамды аалам өзү даярдайт. Адамдар алтынга кызыкпай калышат. Алтындан алыс болгонду Кудай жактырат. Кандай билимди жакшы көрөт, ошондуктан пенделерине төрөлгөндөн өмүр бүткөнгө чейин илим ал деп осуят калтырат.

         Адамдын жүрөгү Кудайдын түнөгү, ошондуктан сен жүрөгүңдөн Кудай жок деп айта албайсың, оозуңда жок десең, жүрөгүңдөн Кудай кечир дейсиң.

         Ушул сөздүн өзү Кудай жүрөгүңдө орун алып олтурган түшүнгөнүн белгиси. Себеби Кудай жалындаган жарык нур жүрөгүң да жалындап көзгө көрүнбөгөн нур (чакра) чыгарып турат. Ал эми жарык нур, көз ирмемде дүйнөгө таралып . бардык зат менен  байланышып турат. Кудайдын жарык нуру үчүн эч кандай тоскоол жок, ошондуктан сенин жүрөгүңдү сездирип, жүрөгүңдү үшүтүп белги берип турат. Негизинен адам денеси (7) жети жарык булагынын (чакра) турат. Эгерде аракеттенсе дене жарык нурга бөлөнүп, жаркырак нур булагына айланып турат. тарыхта өз денесин  Кудайга  сыйынып олтуруп жарыкка айландырып жиберген адамдар болгон. (Кудайдын кудурети менен). Эгер адам кааласа Кудайдай абалга келет деген сөздүн маанисин, өз денесин жаркы нурга айлантып жарык болуп, Кудайдын нур дүйнөсүнө кошулуп кетет деген мааниси түшүндүрөт. Ооба, эгер Кудай кааласа өз баласын (адамды), эгер ал чын жүрөгү менен Кудайга берилет сыйынса жарыкка айландырып алып кетет. Бул жомок эмес жомоктой болгон окуя (Индияда) жазылып тарыхта калган. Демек Кудай кудуретин адамдарга көрсөтүү үчүн атайын тарыхта калтырган . себеби Кудайдын сүйгөн пендеси. Кудайды сүйгөн пенде гана тарыхта түбөлүккө калат, өмүрлөрү артындагы урпактарга таалим тарбия берет. Ал эми Кудайдын осуятын так аткарган  пенде гана Кудайдын сүйгөн пендесине айланат. мындай көрүнүш кимге туш келсе, ал адам эки  дүйнө бактылуу адам. Кудай жүрөгүңдөн түнөк алсын үчүн, ар бир пенденин жүрөгү жарык, жаркырап нур чыгарып туруу керек. кудайга ишенип пейилиң  чарчаганда гана жүрөгүң ачылып нурданат. Ар бир пенде жүрөгүңдөн Кудайга орун  даярдоого аракет жасап жаша. Кудайдын казынасы адамдарга арналган осуят билими болуп эсептелет. Ким ошол илимди үйрөнүп, кабыл алып элди тарбиялоого аракеттенип өмүрүн Кудайдын илимине арнаса, Кудай жаркырак нуру менен жууп турат, өзү да жаркырап бийик көтөрүлөт. Кудайдын билими менен асманга  көтөрүлөсүң, түбөлүк даңкка бөлөнөсүң, атагың ааламга, өмүр жолун далайга жетет. Кудайдын купулуна толсоң калк кадырлап, эл барктап, урмат-сыйга ээ болот. Күндөр өтүп, өмүрлөр өтүп жатат. Күндөн күнгө менин берген ырыскым азайып  түгөнүп баратат, сен болсо байлык топтоп көзүң тойбой суктугуң күндөн күнгө артып баратат. Байлык сага нур бере албайт. Бул деген мөмө бербеген куру кыялга окшош. Сен мен үчүн уйкуда уктап эле өмүр өткөрүп жаткандайсың. Кудайды эстеп, ойгонуп көзүңдү ач эртерээк ырыскың түгөнүп кала электе. Кудайды эстеп ойгонсоң Күн төбөңдөн чачырап сулуулуктун шооласы жүзүңдү жаркыратып нур берип турат. Пенделер өмүр бою, уктап Кудайды эстей албай өтүп кетпейли, ойгонуп осуятын (Кудайдын) аткарып, урпагыңа акыл-насаат калтырбасаң куру кыял менен жашап жемиши жок мөмөдөн өмүр өткөргөндөй болуп жалган дүйнөдө изиң калбай, жамгыр жаан жерге сиңип  кургак жер калгандай абалда болоруңду унутпа. Куру кыялдан ажырап Кудайдын түнөгүнө конууга аракеттенсең (осуятын аткарып) чексиз өмүргө жашоого дем кубат  аласың, аалам  жарыгына бөлөнөсүң, Кудай менен жүз көрүшүүгө арзыган даражага жетесиң. Бардык илимдер ааламда жаралат, андан кийин жердеги тандаган пендесине берет.

Ааламдагы бардык жаралган жакшы нерселер адамдар үчүн жаралат.

Мисалы: Аалам түбөлүктүү жана чексиз жашоодо, Адам да түбөлүктүү жана чексиз жашоодо. Биримдик ааламда Кудайдын колунда, жердеги элдин биримдиги да бир Алланын эркинде. Кудайдын улуулугун анын кудуретинен жана адамдарга берген жыргалы далилдеп турат. Ал эми үстөмдүгүн адамдарга көрсөткөн мээриминен көрүүгө болот. Кудайдын боорукердиги, мээрими, өзүнүн жан казынасына жана осуяттарына сакталган. Ошондуктан адамдар Кудайдын осуяттарын жан дүйнөсүнө сактап, осуяттарын өмүр бою аткарган кезде гана Кудайдын сүйгөн пендеси боло алат.

         Кудайга жетүүгө акыл алсыздык кылат. Ошондуктан Кудайды сүйүүгө да тоскоол болуп, ишенбестикти пайда кылып, пендени күмөнсүрөтүп турат.

         Ошондуктан адамдар акылына караганда сезимине көбүрөөк ишенип өмүр сүрсө эки дүйнө бактылуу болуп жашоого мүмкүнчүлүк алат.

         Адамдар бири-бириңерден өзгөчө эмессиңер, баарыңар бир эле нерседен жаралгансыңар, ошондуктан бири-бириңерди кыйынсынып басынтууга акыңар жок, уюткуңар, көрөңгөңөр бирдей эле нерсе, бир мурундан жыт билесиңер, бирдей басып, бирдей кармап, бирдей тамак жейсиңер, бирдей угуп, бирдей көрөсүңөр, бир эле Кудай жараткан, бир эле жерде жашайсыңар, бир эле күндөн нур аласыңар, көн жок баарың жоксуңар, бирдей ойлоп, бирдей сезесиңер, демек ашыкмын деп айтууга акыңар жок.

         Бир атанын (Кудайдын) балдары окшошсуңар, жер эне баарыңа бирдей азык берет, бир эле аба менен дем алып, бир эле суудан  ичесиңер. Демек жер эненин, Кудай атанын камкордугунда бирдей шартта, бир үй-бүлөөдөй жашоо турмушуңар бирдей,  Кудай жарыгын берип, бирдей камкордук көрөт, баарыңар жерде эле өмүр жашайсыңар, баарыңардын жаныңар ааламдагы “Жан дүйнө, Нур дүйнөчө” барып түбөлүккө чексиз жашоосун улантат. Ошентип бири-бирибизге бой көтөрүүгө акыбыз жок. Ааламда адамдарды тарбиялоо үчүн бир эле максаттагы (Жанды аркы дүйнөчө даярдоочу) бирдей мазмундагы илим, дүйнөнүн бардык  адамдарына  бирдей эле ыкма менен ой менен  байланышып, сезимге, дилге салынып берилет. Жашооңузда илим алышыбыз боюнча өзгөчө  адамдар, өзгөчө улуттар жок. Акырында өмүр бүткөндө барар жерибиз да бир  б.а. Аалам. Ошондуктан 21-кылымда жараткан Кудай балдарынын (адамдардын) аң –сезимин өстүрүп, өз каалолору боюнча ааламдан берилген илимдин дүйнө элин  бириктирип, ынтымакта жашашат. Дүйнөдө тынчтык, жыргал доорду пайда кылат. Кудай өзүнүн ой максаттарынын барын адамдар аркылуу ишке ашырат. Ошондуктан өзүнө каалагандын барын адамдарга арнаган. Ошондуктан пенделер Кудайга ыраазычылык билдирип ага алкыш айтып, жүрөк сүйүүсүн, бардык жакшы ой тилекти арнап жашоого милдеттүү, нааразы болууга акыбыз жок. Кудай бизге каалап бергендерге каниет деп, сыноо менен кыйноолорун бизди келечекте нур дүйнө жашоосуна, жыргал жашоого даярдап  жатат деп түшүнүү менен кабыл алып, сабырдуулук, чыдамдуулукту, туруктуулукту көрсөтүп, Кудайдын сыноосунан өтүп, сүйүүсүнө ээ болуп жашоосуна, алдыга максат коюп жашоого дүйнөнүн ар бир пендени милдеттүү. Кудайдын акыл-насаат осуяттары кан жанына жүрөгүнө сиңдирип, аны аткарып Кудайга жагышыбыз керек. Ошондо Кудай адамдарга түбөлүккө жарык  нурун чачып турат. Бирок пейилибизди Кудайдын сыноосунан өтө албай, жарыгын көрө албай, өзүбүздү өзүбүз азапка, жалган дүйнөдө азапка кабылып, чындык дүйнөдө  жакшылык көрбөй азаптуу –тозоктуу жашоолорго туш болуп, жан дүйнөнүн жыргалын көрө албай адамдар өмүрлөрүн кыйноодо өткөрөт. Көрө албастык, ачуу-заар сөздөр менен денебизди, жаныбызды уулап, өз өмүрүбүздү кыскартып, Кудай берген өмүрдүн аягына жетпей бей ажал өлүмгө дуушар болобуз. Жан Кудайдын рухий  дүйнөсүнөн, өзүнүн каалосу менен каалаган пендесине каалаган үлүшүн берген. Адамдар Кудайга эт жүрөгү эзилип, өзүн унутуп сыйынган мезгилде денедеги рух азык алып азыктанат. Сыйынуу рухтун таза жана узак жашоосуна шарт түзөт. Кудай менен адамды байланыштырып ой аркылуу сүйлөштүрүшөт. Жан Кудайдын руханий дүйнөнүн келгендиктен өмүр  бүткөндө кош бол дене, кош бол жалган  дүйнө, кош бол жер эне деп чыркырап ааламдагы өзү келген руханий дүйнөчө учуп кетет. Көзгө көрүнбөй келген, көзгө көрүнбөй кетет. Бул да көзгө көрүнбөгөн микродүйнөнүн бар экендигин далили. Бир өмүр адам менен бир  болуп кызмат кылып көрүнбөй жүрүп, көрүнбөй кетти. Демек, көрүнбөсө ал нерсе жок деп айтууга акыбыз жок. Кудай көрүнбөйт, бирок адамдарынын жашоосуна кам көрүп, шарт түзүп турат. Электр, магнит, биоталаалар көрүнбөйт бирок жашоого жардам берет. Аларсыз адамда  жашоо жок. Ар бир клетканын талаасы барынан (клетка  талааларынын бириккен) бириккен дененин биоталаасы жашоосунун азыгы, өмүр  булагы. Сыйынууга ошол биоталаалардын ааламдан келген нурдун кубаты менен байланышып, өзүнө сиңирип (денеге) күч кубат алат. Сыйынган учурда биз кубат алып энергияга ээ болобуз. Ошол эле мезгилде бардык адамдардын сыйынуу кезиндеги ак тилек ойлорунан чыккан аппак энергия дайрадай болуп ааламга жалындаган от сыяктуу кубаттуу атып чыгып ааламдын жашоосуна дем кубат берет. Дүйнө биримдиги деген ушул. Ойдун күчү, адамдын күчү ушунда. Адамдар Кудайдан келип, Кудайга кетебиз. Аркы дүйнөнү адамдарга Кудай атайын эле көрсөтпөйт, эгер көрсөтүп эле койсо пенделер жалган дүйнөдө жашабай аркы дүйнөгө кетип калышмак. Аркы дүйнөнүн жашоо турмушун түшүндүрүп адамдарга жеткирүү үчүн жерде сөз жок б.а. сөз жетпейт. Барганда гана көрүп жашаган пенде жыргалын сезет. Ал жактагы жан жыргаган музыкалык үндөр, жыпар жыттар жерде жок. Адамдар биз ажайып жаралганбыз, ошондуктан жаралгандан бери изилденип бүтө элек мындан кийин да изилденип бүтпөйт. Качан гана адамдар өзүн толук тааныганда Кудайды таанып билет. өзүн да изилдеп бүтө албайт, Кудайдын жаратылышын да сезе албайт. Адам сырдуу аалам сырдуу деп сыр дүйнө сыры чечилбей жашоолор чексизге улана берет. Болгону аркы дүйнөдө жыргап жашоо үчүн, бул дүйнөдө өркүндөп өсүп жашоого жетишүү керек. Бирок бул дүйнөдө адамдар Кудайдын берген үлүшү менен гана жашап өтөт, бирок аң-сезимин өркүндөтүп өстүрө алат. Адамдар бир кезде аска-зоодо учуп, алысты көргөн тоо бүркүттөй болсоң дагы ач көздүккө алданып азык жайып оорлошуп олтуруп, чарчап-карып, тарп этип азыгыңды көтөрө албай жерге түшкөнүңдү сезбей каласың, бирок жыйнаган азыгың кайра учуп- аска-зоону айланууга жардам бере албайт. Ачкөздүктүн аягы пендени ушундай абалга алып келип алсыратып, кансыратып, үнүн каргылдатып өчүрүп, көздүн нурун кетирип, канатынын кубатын кетирип коет. өткөн өмүр кайрылып келбес желп  эткен жел сыяктуу өтүп кетет. Ошондуктан менменсинип көтөрүлбөй, бирөөнү басынтпай Кудайдын көргөн камкоордугуна, түзгөн шартына ыраазы болуп, сыйынып, ой менен байланышып, келечек өмүрүңдүн (аркы дүйнөгө) бактылуу болушун суранып, тилеп жашаган пенде  жашоого жетет. Адамды Кудайдын сүйгөн пендеси, ошондуктан өзү жараткан жандуу заттардын ичинен көп артыкчылык касиети бар. Эң негизгиси, жөндөмдүүлүк

Мисалы: Арстан, Жолборстон баштап куштарга чейин, аларды башкарууга, кээ бирлерин таптап тарбиялап кесип катары пайдаланууга жөндөмдүү.

Кесип – бул ырыскы, ырыскы- бул жашоо, жашоо-бул эмгек, эмгек – бул –аракет.

Ошондуктан адамдарга ушундай касиетти тартуулап, өзү каалаган нерсенин барын берген Кудайга шүгүр келтирип, ыраазы болуп, осуяттарын так аткарып, элдерге таратып, урпактарды Кудайдын жолуна тарбиялап барууга милдеттүүбүз. Жөндөмдүүлүк да адамдарга Кудай тарабынан белек катары берилген, акыл, ой, сезим, талант ж.б. сыяктуу жөндөмдүүлүк да пендеге берилген. Кудайдын белеги. Бирок белекти өнүктүрүп, өстүрүп өзү жашаган коомго пайда келтирип пайдалануу керек. Берилген белектин баары Кудай тарабынан адамга берилген касиет. Касиетти кастарлап баркына жетүү ар бир адамдын милдети.

Мисалы: Талант деген касиетиңди өстүрүп элди ырдап көңүл көтөрсөң өмүрүң узартасың, жаштардын ички сезимин козгоп ойготосуң, сендей акын, сендей жазуучу болгусу келет. Касиетсиз адам жок. Болгону өз касиетиңди сезип, өнүктүрүп өстүр. Ошондо Кудайга жагасың. Эл үчүн эмгектен, осуяттарын тарат, Кудай сага ыраазы болот. Адаштырып терс пейилиң азапка салып кетет, бутуңдан чалып кетет, кээде буулуктууруп бурмаланып келет. Алар төмөнкүлөр: сезимиңе, көзгө алданып кумарлануу (дене кумары) сыяктуу, ичитарлык, көрө албастык, заарланган уулуу сөзүң, адаштырган эки көзүң, пайданын артынан ашыкча кууган акылың, тизгини жок кара оюң, зордук менен кордугуң ж.б.у.с. пенделер Кудайга жакындоого тоскоол болот, адамды азапка салат. Жерде жаратылган нерселердин белгилери  касиеттери мисалы: сууну- касиетиңден айланаңан, абаны – жан эргитип эс алдырган касиетиңден айланайын, аскада мөмө байлап дарак турса, бадалдар, өсүмдүктөр турса – о касиетиңден  айланаңан деп ыраазы болобуз) ар биринин касиети болот да Кудайдын белгисин көрсөтүп турат.  Ар бир пенденин ичинде Кудай берген ишмердик күч жатат. Аны ойготуп ишке салып эл үчүн колдонуп, артыңда из калтырып дүйнөдөн өтүү керек. Из калтыруу ар бир адамдын колунун келет. Мисалы: Сезилбей жүрүп эле учуру келгенде баатырдыгын көрсөтүп атагы чыгып кетет. Бул анын ичинде сакталып өзү да сезбей жүргөн Кудай берген жашыруун ишмердик күчү болуп эсептелет. Кудай берген касиетти ишке ашырып Кудайды ыраазы кылып ага жакындоо үчүн терс кыял жоруктан адамды өзүн -өзү тарбиялап, Кудайдын осуяттары аркылуу жашоого ар бир пенде өзү үчүн аракеттенип жашоо керек. Кудайга жакындоо үчүн кумарлануудан качып  сыйынуу керек. Адамдардын  эки мекени болот.  Биринчиси –убактылуу жашаган дене аркылуу көзгө  көрүнүп кызмат өткөргөн жер мекени туулуп өнүгүп- өскөн жери. (бул учурда көрүнбөй жан сырын бербей, учуп кетерин сездирбей жүрөт, жан сыры деп коюшат). Экинчи мекен жан учуп барып түбөлүктүү жашоочу аалам мекени. Бул эми адамдардын ар түрдүү  китептерди окуп билим алып жанга карата ой жүгүртүүсү. Ал эми чыныгы Жандын сыры, аалам сыры. Аны жараткан Кудайга гана белгилүү.  Ошондуктан аалам сырдуу, жан сырдуу, жашоонун өзү сырдуу, анализденип бүтпөгөн адамдын өзү сырдуу. Кудай алдында мен билем деп айтуу күнөө  болгондой сезилет, коркосуң. Жерге берилген жыргалчылыктын, бардык  жакшылыктардын булагы көк асманда  б.а. ааламда. Адамдар Кудай берген  касиеттин б.а. ишенимдүүлүгүн, жөндөмдүүлүгүн ак ой, ак тилек менен  аракеттенип, эмгектенип, ак ниеттен кызмат  кылса, Кудайды унутпаса, ийгиликтерге жетүү үчүн Кудай жардам берет. Кудайдын көп касиеттери (боорукердик, мээрим, кең-пейил, кичи пейил, кечиримдүүлүк ж.б.) адамга берилет. Кудайдын касиетин жакшылыкка  колдонуу менен адамдар Кудайдын  колдоосуна ээ болот. Касиеттеринин окшоштугу боюнча да, адамды Кудайдын же ааламдын копиясы деп койсо болот. Адамдын билими жетишпегенде же билими жок болсо, өзүнө берилген Кудайдын касиеттерине ажырай баштайт. Адам ааламдан келген билимдердин жардамы менен аң-сезим өсүп, ою ааламга бурулуп рухий жактан өнүгө баштайт. Руханий үйүң ааламдагы үйүңөн сенин чыныгы үйүң болот. Ааламдан элчилерге берилген илим, Кудайдын ой максаттарын пенделерге  түшүндүрүүчү илим, ал осуяттар деп аталат. Жан жерде дененин эрки менен жашаса, ажал  келип алып кеткенден кийин Кудайдын эрки менен жашап, пайгамбарлар менен  сүйлөшүп, ой бөлүшүп жашап кетет. Бейиште пери, периштелер менен бирге жашоо уланат.  Кудайга ишенбегендердин Жандары бейишке жете албайт. Кудайга толук ишнген адамдардын жандары –ыйык жандар  деп коюшат. Ыйык жандар ааламга барганда Кудайдын сулуулугун көрөт, сүйгөн адамдарына жолугат. Жаннат өзүнчө башка дүйнө, башка аалам, Кудай дүйнөсү ал ааламдар ыйык жандардын ааламы, рухий абалда жашашат. Бири-бирини руху боюнча таанышат жана байланышат. Жерде жашаган пенде жалган дүйнөдө Кудайдын осуяттарын аткарып, арууланып, тазаланып, Кудайдын жолу менен ал каалагандай калыс, жаман адаттан алыс жүрсө жаны Кудайга  кайтып барат. Ал жактагы жашоону. Жандын жыргаганын айтып түшүндүрүүгө сөз жетпейт. Ушунчалык өзгөчө абал. Кудай дүйнөсүнө жеткен ыйык жандар өзгөчө бир күчкө ээ болот. Бирок Кудай дүйнөсүнө жетүү өтө кыйын, бардык эл жанга насип эте бербейт, жемишинен даам тата албайт. Эң чоң тоскоолдук жалган дүйнө тарбиясы болот.  Адамдардын тагдыры жалган дүйнөдөн да, чын дүйнөдөн да, таттуу үчүн берилген. Адамдарды кооздогон сөздөрү эмес, Кудай берген таланттын негизинде жасаган иштери бааланат. Жасаган иштери артында из калтырат. Иши менен эл баалайт, урмат-сыйга ээ болот. Тарыхта аты калат.

         Эгерде пенделердин жүрөгүндө, көңүлүндө кылдай эле, көрө албастык болсо, ал Кудайга жакпайт, аалам  дүйнөсүндөгү, Кудай дүйнөсүндөгү, Жан дүйнөсүндөгү ыйык жандарга арналган жанар жыттарга жетет албайт. Ыйык жандарга арналган гүл бакчадан орун жок. Адамдардын келечектеги түбөлүк жашай турган туруктуу конушу ааламдагы Теңирим конуш болуп эсептелет. Ал конушка баруу үчүн, ар бир пенде жалган дүйнөдө даярдануу Жолунан өтүүсү тийиш. Ал үчүн, Кудай берген өмүргө пешене-тагдырыңа, буйруган ырыскыңа, тартуулаган касиетиңе ыраазы болуп, жүрөгүңдү рух оту менен тазалап, ыйык жаның аркылуу ааламдагы рухтар дүйнөсүнө, Жан дүйнөсүнө барып, алар менен мамиле түзүүгө шашылгыла.

         Ыраазычылык, каниеттик жол да Кудайга баруучу жолдун башталышы. Ар кандай нерсеге шектүү карасаң эч качан ийгиликке жетпейсиң, бирок шектенүүнүн төмөнкү  баскычын баспай жогоруга көтөрүлө албайсың.  Улуу иштер кичинеден башталат, көрө-көрө көсөм болот. Чындыктын түбүнө жеткенде чыныгы таң калууну көрөсүң. Ар кандай кереметти Теңирим гана жаратат. Теңдөөчү күч, -Теңиримдин колунда. Ааламдын сулуулугун көрүү үчүн, жердеги сулуулукту көрбөй көзүңдү жум, ааламдын үнүн угуу үчүн жердеги үндөргө көңүл бурба, ааламдын билимин алуу үчүн  жердеги билим алуунун кереги жок. Кудай өзү кааласа кат билбеген сабатсыз пендесине дүйнөлүк илимди берип коёт. (М: Мухаммед кат билбеген  сабатсыз болгон).

         Ааламдан билим алуу үчүн, кулагың сергек,  жүрөгүң таза, өтө көрөкөч болуу керек. Эгер жер пендеси жердеги сулуулукту берилип, дене кумарына кызыгып, жердеги кооз үндүн кучагында калып, байлык менен бийликтин тушоосунда жүрсө, жердеги билимге баш оту менен кирген болсо, андай пенделер, аалам сулуулугуна жете албайт, аалам үнүн уга албайт, ааламдан “Аян” же кайып билим ала албайт.

         Жердеги бардык кызыкчылыктан баш тарып өз кызыкчылыгын кечип, ишенимин, оюн, жүрөгүн ааламга буруп, арууланып тазаланган адам гана  ааламдан берилген илимдин аягына чыгып, Кудайдын ишенимин аткарып, осуяттарын элге тарата алат. Жерден адам пендеси эч качан түбөлүк жашоону, түбөлүк жыргалды, түбөлүк сулуулукту таба албайт. Түбөлүктүн баары адамдардын экинчи  өмүр өтүүчү аалам жакта. Түбөлүк махабат гүлү асманда. Ааламдагы сансыз сөздөр бир эле тил менен дүйнө элине кабарлайт, жашыруун сыры да, бир эле күү менен белги берет, ал сезим үнү, сезим тили аркылуу ааламдагы сезимдер дүйнөсүнөн адамдардын сезимине берилет. Эгерде аң-сезими өнүгүп өчпөсө, ааламга көңүл бурулбаса, түбөлүк жыргалга алып баруучу тарбиялык сөздөрдү сезимди тарбиялоочу үндөрдү бирөө да укпайт, бирөө да көңүл бурбайт топуракка көмүлүп калгандай өмүрлөр өтөт.

         Чексиз жыргал тартуулоочу дүйнөнүн да базасы Кудай осуятын аткарып, Кудай сүйгөн пенделер үчүн дайыма ачык, ал дүйнө сүйгөндөрдүн түбөлүктүү түнөгү, бул  түнөккө ыйык жүрөгү барлар, ыйык жан дүйнөсү барлар гана ошол ачык дарбазасынан кирип түбөлүк жыргал дүйнөдө жашай алат, бирок андай адамдар  өтө аз.

         Терс пейилиң, терс кыялың, заар сөздөрүң, кара өзгөйлүгүң, дарбазага сени киргизбейт. өзүмчүлдүгүң жакындатпай төрт буттап тушап коёт. Кудайга жүрөгү менен берилип сыйынгандар үчүн, жалган дүйнөнүн адаштырып жашоосуна (байлык, бийлик ж.б.) кызыкпагандар үчүн, боорукер, мээримдүүлөр үчүн, телегейи тегиздер үчүн жогору жакта Теңирдин  бейиштер чөйрөсүндө түбөлүктүү гүл бак бар. Ал жерде түбөлүккө өлбөй жашоочулар жашашат. Түбөлүк жыргал тартуулаган чексиз өмүргө көңүл буруп, аракеттенип умтулсаң гүлдүү бактын арасынан  махабат сырларын ачасыңар, соолубас мөмөлөрү көрөсүңөр. Ошол бейишке киргендердин, жашагандардын көздөрүнөн мээрим чачырап, жүздөрүнөн нуру төгүлүп, боорукерлик сезим баргандарды өзүнө тартып турат. Ал дүйнө мээримдүүлөрдүн, Кудайга ишенгендердин дүйнөсү. Ал дүйнөнү көрүп жашоо үчүн, жалган дүйнөдө Кудайдын касиеттүү сөздөрүнүн негизинде ички дүйнөдө аруулап, денеңди таза күтүп, пейилиңди оңдоп, тамакты тандап (арам эмес тамактарды) ичип, карайтпай (пейилиң менен) алтын сымал жаркыратып  нурдантып ааламдагы Жан дүйнөсүнө, чексиз жыргап  жашоо дүйнөсүнө акыл сезимиң менен даярдап аракеттенүү керек.

         Жан дүйнөгө жетүү үчүн Кудайдын касиеттүү сөздөрү аркылуу осуяттарын  аткаргыла, Кудайдын эркинен өзүңдүн эркиңди ашык көрбөгүлө.  Кудай силерге каалабагандарды, силер да Кудайга каалабагыла. Кудай пенделерине жалаң жакшылыкты гана каалаганын унутпагыла.

         Өксүгөн, жабыркаган жүрөгүңөр менен, арам ойлоруңар менен, сандырак каалоолоруңар менен Кудайга жакындап жолобогула. Жүрөгүңөрдү тазалап, жабыркагандарга боорукердик, мээримдүүлүк көрсөтүп, жүрөгүң менен Кудайга сыйынып сурансаңар бейиштин алдындагы нурлуу таңдын  нурунун татыктуу болуп калышыңар мүмкүн. Кең пейил, кечиримдүү Кудайым көз жаш төгүп сыйынгандарга кечирим берет. Эмне үчүн пенделер өмүр өткөндө Кудай даярдап койгон, дарбазасын ачып койгон соолубас гүлү бар, жагымдуу үнү бар, жыпар жыты бар касиеттүү жайга жетпейбиз?

         Негизги себеби төмөнкүлөр:

         Аркы дүйнө бар экендигине жүрөк менен ишенбей, кандайдыр бир күмөнсүрөп туруп оозубуз менен Кудайга сыйынабыз.

         Кудай жактырбаган, жаман көргөндү пенделер жаныбыздан артык жакшы көрөбүз. Кудайга душмандык иш жасагандар менен кучакташып дос болуп алабыз.

         Биздин жакпаган иштерибизден, жакпаган пейилибизден жердеги бардык пенделерден жолобой качып калганын сезбейбиз.

         Сезбегенибизден көктү карап жер баспай  пайдасыз байлыгыбыз менен бийлигибизге чиренип жерди (Энебизди) да кордоп менменсинип, эч кимди көзгө илбей басып жүрөбүз. Бирок терең ойлосоң ашыкча жашоонун жаның үчүн бир тыйын пайдасы жок, мындан көрө кырсык болсо акылыңа келесиң. Кудайды эстейсиң, өзүңдүн жүрүш- турушуңду таразага салып, кетирген күнөөңдү сезесиң. Байлык, бийлик кетип. Оору сыркоо келгенде алардын пайдасыз экенине түшүнөсүң. Жан алгыч келгенде дүйнөңдү, бийлигиңди, байлыгыңды берейин жанымды калтырчы деп Жандын таттуулугун ошондо сезесиң бирок Жанды Жан дүйнөсүнө кандай даярдадың, Жан үчүн даярдаган Кудайдын кереметтүү жеринде сенин Жаныңа орун  берилеби аны ойлогон пенде аз, анткени биз Кудайга жакпаган нерселерди жактырып өмүр өткөргөнүбүз, анан биз Кудайга кантип жагабыз.

         Баары өтүп кетти кайрадан төрөлөр албайбыз. Анткени Жан чыгар алдында көп нерсени түшүнүп калабыз. Кана жүр кеттик деп өтүп кеткен Ата-бабалар, жоро жолдоштор келип (руху) колдоо көрсөткөнүн сезип  сезимди түшүнөбүз.

         Ата келдиңизби досум келдиңби деп атын атаганын Жаны  чыгаарда жанында олтургандар учуп калган учур да бар. Анан тили булдурактап сөзү угулбайт, түшүнүксүз демек ошондо о дүйнө айтып жатса, ал жактагы күчтөр тилин бууп айттырбай, сыр дүйнөнүн ачпай жаткан чыгар, аны бир Кудайдын өзү билет.

          Пенделер пайгамбардык кылууга акыбыз жок. Бирок аркы дүйнөдөн келген таза кабарлар, касиеттүү сөздөр адамдарды ааламдык  жашоолорго, Жан дүйнө жашоосуна (дин илимдери да)  тарбиялайт. Адамга берилген оору-сыркоо, кырсык, атайын тарбиялоо үчүн, Кудайдын керемет сөздөрү үчүн колдонулган бир ыкмасы. Ар кандай оору болсо да Кудайга чындап берилип ээ Кудай ушул ичкен дарымын шыпаасын өзүң бер, ушул пендени өзүң себепчи кыл деп ж жүрөгүңдөн тилеп сурасаң, эгер Кудай кабыл  кылса ажалдан да Кудай куткарып коёт. Болгону эң жогорку ишеним жашоодо негизги роль ойнойт. Күмөн суроо эч качан ийгиликке жеткирбейт, жашоону жабыркатат, көңүлүңдү чөктүрүп, өмүрүңдү кыскартып турат. Кудай биз менен байланышууну каалайт, анткени биздин атабыз да, биз болсо ишенбейбиз, атасын жээриген баладайбыз. Кудай жакындаган сайын биз тетири кыял-жорук менен алыстайбыз. Кудай бизге атакты даңкты, көп жакшылыктарды каалайт, а биз болсо кээде кордукту өзүбүз себеп азабын тартабыз.

         Бирок кеч эмес “жаңылбас жаак, мүдүрүлбөс туяк болбойт”. Күнөөсүз адам болбойт дүйнөдө, кечирим сурап, сыйынып жакындайлы Кудайга, кең пейил, кечиримдүү, мээримдүү, боорукер Кудайым кечирет.

         Канчалык акылга эрте келсек ошончолук Жанга пайда, өмүргө пайда, өзгөчө үлгү болобуз, убакыт бар, убакыттан уттурбайлы пенделер.

         Бул сөздөр пенде эмес Кудайдын сөзү экенин унутпайлы Кудайдын касиеттүү кереметтүү сөздөрүндө Жанга  пейилин оңдоочу курал.

Жарык жалган дүйнөдө жашап өткөн акылдуулар көп эмгектенип, өмүр бою аракеттенип, кылымдар бою изденишип, теңирдин мамилесине, окуусуна жетпеген.

         Ал эми кийинки пенделер кыйналбай, изденбей эле максатка жана ааламдын касиеттүү кереметтүү сөздөрүнө жеткениңерге ыраазычылык көрсөтөсүңөр болот, бирок Мен деген өзүмчүлүк ага жол бербей тоскоол болот. Буга да таң калып койсоңор болот. Пенделердин пейилинен ааламдагы түбөлүктүн шам чырак өткөнү турат, асмандын сулуулугу күңгүрттөнүп ачык көрүнбөйт.

         Асмандагы Зат азапта турат, андагы жашоочулар боздоп ыйлап турат, ал эми пенделери бейкапар жыргап өзүбүздү Кудайга берилген пенделер деп  ишендиргенибиз келет. Бирок жасаган мамилебиз боюнча караганда жөн эле курк кыял, куру элес, куру сөз, пайдасыз ойлор экенин ааламда барын окуп, көрүп турат.

өзүбүздү сыртыбыздан илимдүү, сопу сыяктуу көрсөтөбүз пенделер, чындыгында Кудайдын короосундагы койлорго тийген, карышкырдай мамиле жасайбыз. Илимге таянып элдин көзүн боёп наадандыгыбызды жашырууга аракеттенбиз, сыртынан сырын бербей ааламдан келе жаткан жашыруун күчкө окшойбуз. Түз бараткандарды жолдон адаштырабыз. Кылыгыбызды жашырып, жылтылдап жылдыздай көрүнүүгө аракеттенебиз. Сыртыбыз жалтырак, ичибиз калтырак, кристаллдай таза көрүнүүгө аракетенебиз. Бирок күзгүдөй тунук сууну ичинде уусу болсо касиеттүү сыноочулар ичпейт.

         Күн нуру күзгүгө да, жансызга да бирдей тийет, бирок чагылышы асман жерден айырма бар. Кудайдын осуят сөздөрү бардык пендеге бирдей берилет, бирок кайтарган жообу асман жердей айырма бар. Бирөөлөр жүрөгү менен ыйлап өмүрүн кечип, тиричилигин таштап аткарса, бирөөлөр ишенбей кол шилтеп басып жүрөт.

         Сыртыңдан дос, ичиңден кас экениңди сездирбей жашаган пенделер, ааламга да ошондой мамиле жасагың келет. Ою башка, дили башка, сөзү бал адамдар көп. алардын  жолунда жүргөндөр да аз эмес. Пенделер өзүн сакташ үчүн көз, сени сүйүш үчүн-жүрөк берди, мээрим төгүп таптаза тарбиялады Кудай өзү бардык коркунучтан калкалап келди. Булардын баарын Кудайдын көзгө көрүнбөгөн тартууларына б.а. Жан дүйнөгө барып жашоого көрүнбөгөн касиеттерге ээ болуу үчүн жасады.

         Бирок пенде экенибиз түйүлдүктөн баштап өркүндөп олтуруп аң- сезим өскөн чегине  жеткен кезде бардыгын кайдыгер карап  Кудайдын боорукердигин, мээримдүүлүгүн, кең пейилдүүлүгүн танып, курулай кыялга чөмүлүп Кудайды таптакыр унутуп кеттиң. Кудайдын сага болгон  сүйүүсүн, туруктуу турагыңды таштап душманыңдын алдоосуна ( кара күчкө) көнүп, касыңдын үйүнө кирип кеттиң.

         Таң агарганда Кудай мээримдүү жели менен желпип ар бир үйгө ар бир пендеге ырыскы чачканда, жактырбаган адамдай тетир карап терең оор уйкуда жаттың, сенин абалыңды, келиңиз деп  айтууга жарабаган ыза болуп ыйлагандай абалда кетип  жатышты. Адамдардын жүрөгүнүн чырагы Кудайдын колу менен жагылган. Кудайдын сүйүүсү –адам баласынан кенчи, аны ар бир адам пендеси көздүн карегиндей сактоого милдеттүү, өзүңөрдүн өмүрүңөрдөй сактагыла. Каалоочулар өздөрү келмейинче талапкер тарабын сунбайт, сүйгөнүнүн жүзүн көрмөйүнчө ашык  жардын жан дүйнөсү от албайт, учарманы болбосо акылмандар сүйлөбөйт, акындар ырдабайт. Даанышмандык менен билим өнөрүн да жүрөгү менен  каалагандарга берүү керек. Күнүмдүк турмушка күңмөлөнүп жүрүп бейишти жоготпогула.

         Бейиш- боорукердиктин турмуш булагы. Ким бейиштин суусунун даамын  татса ал бактылуу. Жалган дүйнөдөгү адамдар келечектеги чексиз бакытка жеткирбей адаштырган торду талкалап чыгып жанар тоодой атылып асманга чыгып өз кызыкчылыгыңды кесип боорукердиктин  милдетин аткарып келечекте бейиште жашап, өлбөстүктүн дүйнөсүн көрөмүн деп үмүт этсең, эч кимге жамандык издебе, кейип-кепчип  өз жаныңды кыйнаба, өзүңдүн жаныңды  кыйнаба, өзүңдүн жаның кор болбосун десең бирөөнүн жанын кордобо, ошондо жалган дүйнөдөгү өткөргөн  өмүрүңдө жүрөгүң таза, оюң жарык, көңүлүң  жайдары  болуп жашоого аракет жасап жашайсың да  максатыңа  жетесиң. Кудайды жакшы көрөбүз, бирок анын ыйык касиеттерине жакындабай алыс качабыз, ошонун кесепетинен  өзүбүздү башкара албай, Кудайдын ак жолуна  түшү албай адашып өмүр өткөрүп, көр тиричилик деп жүрүп, ааламдын ыйык жытын сезбей. Жыт ачуу сезимин жоготуп, өзүңөрдү  гана эмес, силердин жолуңарды жолдогондорду да адаштырып азапка салып, жыргалдан  ажыратып (жан дүйнөдөгү) сезимин жоготосуңар. Кудайга жагып жакшылыгына кабылгандар эки дүйнө бактылуу жашайт. Кудайга жагуу үчүн азына да, көбүнө да, барга да, жокко да каниет кылып жашаган, сараңдыкка берилбей жоомарт болгон, ач көз болбой каниет деп жашаган адамдар дайыма кадыр барктуу жана боорукер, мээримдүү жагымдуу маанайда болушат.

         Достордун эки түрү болот; биринчиси -өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн бири-бирин колдоп жакшы көрүшөт. Экинчиси-сендей досу болгону үчүн сени менен сыймыктанып түбөлүккө дос болот. Сенин акыйкатчыл, чынчыл ж.б. касиетиңди сыйлап, баалап барктайт. Чындык жана ишенимдик негизинде Теңирдин асманындагы Жан дүйнөсүнө көтөрүлө алышат. Байлыкка кызыкпагыла, байлык адамдык санаттан чыгарат, бой көтөрүп, басынтып, зордукка, кордукка алып барат. Байыган, оорубаган адамдар Кудайды эсине албайт, Кудайга жакпай жашап, байлык адамдын башын жейт. Адилетсиздик Жан дүйнөнүн жолун тозуп Жанды азапка салат, Адилеттүүлүк Жаныңды жаркыратып Жан дүйнөгө алып барып жыргалдуу жашоого жалган дүйнөдө кан көрүп, шарт түзөт. Адилеттүүлөр Жанды аруулап, тазалап, ооруудан айыктырып ааламга учууга дем берет, кубат берет, адам пенделерин Кудайга жакындатат. Кудайдын пайгамбарларга берген осуят, акыл-наасат сөздөрүн баалап-барктап, ошол осуяттын негизинде жашоого багыттайт.

         Чын жүрөгү менен осуят сөздөрүн угуп аткарууга умтулат. Адилеттиктин ушундай өзүнүн Кудайды таанытуучу күчү бар. Анын дагы бир жол көрсөткүч касиети бар, ал Кудайды жакшы көрүп издегендерге жакындатып бактылуу жашоого жардам берет. Түбөлүк жыргал жашоого алып барат. Кудайдын сөзү менен жашоого тарбиялайт.

         Ошондуктан келечекте ыйык рухтун жыргалын көрүүнү эңсегендер, адилеттүүлүк менен мамиле түзүп жашасаң ал сага ак таңдай нурун чачып ырыскы тартуулап турат, алсыз жүрөктөргө дем берет, кубат берет. Ар бир пенденин жүрөгүндө жашыруун сыры бар, бирок ал сыры Кудайга айдан ачык. Пенделердин бардык жасаган иштери бадырайган чоң тамгалар менен жазылып Жараткандын жанына барат. Кудайга жакпаган жана уруксат бербеген, – бул зомбулук, адилетсиздикке эч качан жол бербейт. Кудай каалабаган нерселерге жолобогон адам Кудайдын сүйгөн пендеси. Кудай кичи пейил, кейибеген чыдамдуу, ошондуктан кичи пейил, чыдамдуу пенделерди жакшы көрөт. Кудайдын пенделерге берген белеги тил. Тилдин негизги милдети Кудайдын осуяттарын элге жеткирип дайыма Кудайды пенделердин эсине салып, мактап, даңктап туруу, тил ушак айтуу үчүн жаралган эмес, пенде менен Кудайды байланыштырып ааламдан келген Кудайдын илимин (дин илимдерди) элге таратуу үчүн, өзү жакшы ойлор менен жашап, жакшы сөздөрү менен элге кызмат этип, эки дүйнө бактылуу жашоого (бул дүйнө, аркы дүйнө) жардам берүү үчүн атайын Кудай тарабынан Жашоонун куралы катарында пенделерге касиет катары тартуулаган. Касиеттүү адамдан касиеттүү сөз чыгат. Касиетине жараша ар бир сөздүн, ар бир тамганын күчү кубаты, деми болот. Кудайдын демине сугарылып, нуруна бөлөнүп, акактай таза Кудайдын нуру сиңген Кудайдан “Аян” болуп түшкөн кайып билимдин сөздөрүнөн, ар бир тамгасынан нур чачып, уккан пенделерин, окуган пенделерин өзүнө сездирбей бүт клеткасын нурга бөлөп жаркыратып, аруулап, тазалап Жанга жардам берип, Жан аркылуу ааламга жардам берип байланышып күчөтүп, Кудайды баалап, барктап, даңктап турат. Кудайдын бардык касиеттерин б.а. кең-пейил, кичи пейил, мээримин, камкордугун, чыдамдуулугун, боорукерлигин ж.б. элдерге сөз аркылуу жетет. Кудай жер пенделерин Кудайдын жолуна тарбиялоо үчүн дин илимдерин жиберген (пайгамбарларга), азыр да ааламдан жерге элди тарбиялоо үчүн илим жөнөтүп жатат, ошол илимдер сөз менен келип, сөз менен тарап, сөз менен тарбиялайт. Тарбия сөздүн күчүнө, кубатына жараша ишке ашат. Кудайдын сөзү гана угумдуу, жугумдуу, эң негизгиси Жанды чын дүйнөгө тарбиялайт, адамдын ички дүйнөсүн (оюн, сезимин ж.б.) өнүктүрүп, өстүрүп,  жалаң жакшылыкка багыттап аалам менен байланышууга чейин алып барат, дем берип, кубат берип Кудай ички дүйнөңдү тарбиялап ойготот, жалпысынан адамдын ички, сырткы дүйнөсүн аруулап, тазалап, нуру менен жууп оорудан, ыпылас заттардан тазалап, денени нурга айлантып ааламдагы Жан  дүйнөгө барып  (жанды) жыргап жашоого кам көрөт. Бул Кудайдын сөзү (көрүнбөй ааламдан берилүүчү илим) Кудайдын илими. Ошондуктан адамдар өзүңөрдүн кадырыңарга жетемин (жандын) деп жүрөгүңөр менен ойлосоңор Кудайдын сөздөрүнө б.а. осуяттарына жүрөгүңөр менен берилип, аткарып жашагыла. Бирөөнү жамандап, ушактап сөздү да, тилди да кор кылбагыла. Тил – жакшы сөз жакшы ойду жакшы сезимди, каалону, жакшы тилекти, максатты, назик жумшак, жылуу сөздөр менен каалаган адамыңдын көңүлүн оорутпай, жүрөгүн суутпай ишке ашырат деген үмүт менен берилет. Кудайдын үмүтүн аткарууга аракеттенгиле,  бул пенденин жашоодогу негизги парзы. Сөзүң угумдуу, жугумдуу болсун үчүн, биринчи өзүңдүн жүрөгүң ак, дилиң таза болсун, анан экинчи сөзүң Кудайдын касиеттүү сөздөрү  болсун. Сүйлөгөндө үнүңдүн тонуна көңүл бур, пайдалуу сөздү, пайдасыз кыжырданган, толкунданып ачууга алдырган үн максатына жеткирбей бузуп кетет. Тондун  да өзүнүн деми, күчү, кубаты, таасири жылуу сөз, назик үндөр өзүңдү элге  тартып, элди сага тартып көңүлүң бургузуп, көзүнөн нурун  чыгарып, эт жүрөгүн ээритип унутулгус укмуштай таасир калтырат. Сөздү айтуунун өзүнүн этикасы болот, угуучусу болот. Сөзүңдүн тузу болуш керек, туз камырга сиңгендей, сөз угуунун жүрөгүнө  сиңип, денесин ээритип, таңданууну пайда кылуу керек. Таңдануу болбосо кабыл алуу болбойт. Сөзүңө ишен, өзүңө ишен, ишенимиң сүйлөп жатканда көзүңөн, каш –кабагыңан, үнүңөн байкалып турсун. Жадырап-жайнап, ак көңүлүңдөн жаркылдаган жүзүңдөн чыккан  жагымдуу сөзүң максатыңа жеткирет. Бакырып, кыйкырып келип, кел эле кел, отур эле отур мен сага бир сөз (жакшы сөз болсо да) айтамын десең жүрөгү түшүп, өзүн жоготуп өзүңдү кармап токточу деп жүрөгү түшө жаздайт. Кабар жеткирүүнүн этикасына маани бербесе максаттар орундалбай калат. Ошондуктан осуят  сөздөрүндө Кудайым назик бол, кичи бол деп  эскерет. Кудай өзүнүн касиеттеринин барын  пендесине берген. Сөзү жакшы, пейили жакшы, өзү  жакшы Кудайым көргөндөй болуп өзүнө тартып турсун деп бүт касиетин адамдарга  тартуу кылган. Анан чын эле пенделерим аткарабы жокпу же жалгандан эле аткарам  деп жүрө береби деп сыноону, кыйноону, кырсыкты, кайгыны, азапты берет. Сыноодон өткөндөн кийин анан бакыт тартуулайт.  Элдер, бир кезде аябай азап тарткан, эми Кудай көрсөттү үзүрүн көрсүн дешип чыдаган пенделерге кошо тилеп, ак батасын берет, эгер пенде татыктуу болсо, аалам осуяттарын унутпаса, байлыкка багытталып чектен чыкпаса.

         Кудайдын сүйгөн пендесине ааламдан тай нуру чачырап касиет тартуулай баштаганда шайтандар  ошончолук жолдон чыгара баштайт. Кара иштерди караңгыда аткара баштайт. Касиеттүү пенделер  сак болгула, эки көзгө алданбагыла. Ыплас иш  жасасак да сыйынып Кудайга жакындагыбыз келет. Ошондуктан ойлогон ой ишке ашпайт. Адамдарга Алла Таала тарабынан дүйнөнү таң калтыра турган (ар бир пендеге) асыл касиеттер берилген, бирок пенделер дене кумарына, азгырыкка алданып, азгырыктын  туткунуңда барын жашырып душманга сыр бербей, көрүнбөй бугуп күтүп жаткан, кынында кызыган оттой кылычка окшоп жүрөт. Азгырыктын туткунунан чыкса эле жакшы касиеттер жаркырап чыкмак.  Адамдарга берген Кудайдын касиеттери  Күндүн жазгы нурундай, бирок адамдар кыял- жоругу, жүрүш- турушу менен, кара туман менен каптатып көрсөтпөй турушат. Адамдар кара кепиниңди ыргытып, кара тумандан  күндөй, жаркырап чыгып айланаңа жарык берип  Кудай берген касиеттериңдин күчүн, жардамын пенделерге көрсөт. Баарың жагыңды бириктирип жерди, ааламды пенделердин ички  дүйнөсүн жаркыратып, жашоону жарык нуруңар менен  ааламга багыттагыла.

         Азгырыктын айдоосунда шапар тээп учкан куштай айланып, шайтан берген оюңду ойноп жалган дүйнөнүн жыргалына убактылуу алданып жүрөсүңөр. Кудай берген канатын, талантын жакшылыкка багыттап учууга аракеттенгиле. Байкабайт, көрүнбөйм деп ыплас жакка канат кагып, ыпластын ырын ырдап, Кудайдын каарына калып, кырсык  көрүп, талант берген ырыскыңдан айрылып, канатыбыз кайрылып, таланттан айрылып калган кезде да күнөөнү өзүбүздөн эмес башкадан издейбиз. Берилген касиеттин, жаралган ийгиликтин баары өзүмдүн жөндөмдүүлүгүмдөн деп өзүбүзгө ишенип, көкөлөп көктү карап, Көктөгү Теңирди көңүлгө  албай көмкөрөбүздөн түшүп колдон эч нерсе келбей калганда эске келип Кудайды эстейбиз пенделер. Кудай менен эсептешүүгө эрте тарбиялап, эрте  даярдануу керек. Канчалык эсибизге эрте келсек Жаныбызга, өмүргө ошончолук пайда. Жашоодо пенделер экиге бөлүнөт. Жалкоолор, -жатып ичерлер, алар Кудайга жакпайт. Эмгек менен үй жайын багып, пешене тер менен күн көргөндөр Кудай тарабынан бийик адамдар деп эсептелип, ар дайым колдоп келет. Аракетке берекет деп пейилиңе, эмгегиңе жараша ырыскыны кошуп, мартабаңы көтөрүп коёт же жатып ичерлерден кыскартып алып коёт.

         Ааламда түбөлүккө жаркырап адамдарга нурун төгүп туруучу жарык булагын начар, түркөй адамдар өркүндөтпөй өчүрө баштаса, жакшы адамдар касиеттүү таза ак иштерди аткарып, түбөлүк күйүүчү зор жалынга өз үлүшүн кошуп жалынын көтөрүп, жаркырап, жалындап турууга жардамы тиет. Жараткандын жардамын барктайлы, даңктайлы, жакшылыгына жакшылык менен жооп берели. Жараткандын жакшы ойлору асман. Жерде ишке  ашып жашоолор уланууда. Жаратканды даңктайбыз да жактайбыз.  Кудайым кудуретин көрсөтүп, пенделерин тескеп, өзүн эске салып турбаса пенделер азоо тайдай  оолугуп, баш боосу мал сыяктуу болуп  коркунучтуу өлүм жолунда  турганын сезбей Кудайдын таныбай кетебиз. Адамдар аша чаап, азап  көрүп жашайбыз. Баары пейилибизден.