Чөкөй уулу Турдубек, “Бала кездеги оюндар балдарды ынтымакка чакырган”

Чөкөй уулу Турдубек, 1936-жылкы. Кара-Буура району, Молотов айылы

Илгери биз сары айгыр дүмпүлдөк деп койчубуз. Анда балдар кечинде ойночубуз, жоолук таштамай, ак чөлмөк, чакан беш, чикилдирик ойночубуз. Эми азыр ойношпойт.

Азыр балдар ал оюндарды футбол, шахмат, теннис, компьютер менен алмаштырып албадыбы, бардык нерсе замандын өзгөрүүсү менен болот да.

Биздин бала кездеги ал оюндар балдарды ынтымакка чакырган, бири-бирине болгон мамилесин күчөткөн. Жаштардын баарын биримдикке чакырган.