Дилдемурат уулу Ысакжан, 78 жашта. Талас району, Көк-Кашат айылы

This post is also available in: Орусча

Илгери кыргыздар балдарга кантип тарбия беришкен? А кезекте үйгө мейман келсе, алгач атын алып жайлаштыргыла. Андан кийин тамак алдында дагараңарды алып коноктун колуна суу куйгула. Мейман тамактанып бүткөндөн кийин, андан бата алгыла деп балдарын үйрөткөн. Жакшылап меймандап алгандан кийин атказып жөнөткүлө деп атасы акыл айткан. Ал учурда бата маанилүү болгон. Анткени жакшы кишилерден көп бата алсаң, келечегиң кең болот, эчтекеден кем болбойсуң дешкен. Ал эми үй-тиричилигине апасы кыздарын үйрөткөн.

Leave a Reply