Мамырова Куралай, Угушума караганда илгери мындан көп жыл мурда кырк кыз тууралуу баян, уламыш болгон экен

This post is also available in: Орусча

Мамырова Куралай, 52 жашта. Талас району, Кырк-Казык айылы.

Угушума караганда илгери мындан көп жыл мурда кырк кыз тууралуу баян, уламыш болгон экен. Ошо кыргыздын кырк кызы калмактаргабы же башка уруугабы колго түшүп калган экен. Анан аларды алып кетип баратканда, кырк кыз биз башка элге туш болгуча өлгөнүбүз жакшы деп чогуу тең аскадан секирип өлгөн экен. Анан ошол жерге кыздардын бейити деп кырк казык кагып, ошондон бул жер Кырк-Казык аталып калган экен. Бул нерсени мен келин болуп жаңы келгенде кайнатамдан уккам. Бул жерде негизи алты уруу бар экен: Быры, Төкө, Шабото, Кезекбек, Чочой, Чакбөрү деген. Бирок мен өзүмдүн төркүнүмдөгү уруулардын тарыхын билем, бирок булардыкын билбейт экенмин. Өзүмдүкүн айтып берсем, мен Орто-Арык айылынанмын. Ал жерден Саруу уруусунанбыз, анын ичинен Бекмурат деп коет. Жети атанын ичинен Бекмурат атага кирет экенбиз. Бекмурат атабыз илгери бай-манап болгон экен. Абдан бай, эч нерседен кем болбогон уучу узарган эл болгон экен. Кийин колхоз орноп, колхоз уюшулуп баштаганда кулакка тартылып, туш тарапка кеткен экен. Кийин кайра чогулуп, өлгөндөн калгандары уланган экен, алардын бири менин атам экен.

Орто-Арык айылы жөнүндө айтсам, Орто-Арык, Ак-Жар, Таш-Арык, булар жамаатташ айылдар да. Анан бизде Талас суусу өтөт, жанында каналдар бар. Илгери казылган каналдар экен, кийин оңдолуп түзөлдү да. Анан суу өтө көп эмес, өтө аз эмес болгондуктан, Орто-Арык болуп калса керек. Аны эч ким деле артынан кууп, изилдеген жок.

Leave a Reply