Кылычев Какен: Жети атаны билүүнүн кажети чоң

Кылычев Какен Мукажанович, 53 жашта, механизатор, Түп айылы

Санжыраны, укум-тукумун, илик-жилигин билип жүрүш керек. Кайдан чыктык, ошонун баарын билүү керек. Жети атаны мусулмандар, өзгөчө кыргыздар билбесе, жакшы эмес. Санжыра керек. Жети атаны билүүнүн кажети чоң. Эң биринчи өзүңө жакшы, экинчиден, мисалы үчүн, башка теңтуштардын көзүнчө билип жүрсөң, мактанган сыяктуу эле болот. Мына мен билем, сен эмне билбейсиң дегендей болуп. Ал деген зыян келтирбейт. Биз муундан-муунга айтып берип койсок, алар өз балдарына үйрөтүп отурушса, анда жети ата болбойт, он-он эки ата болот. Тынччылык болуп, кылымдардан кийин, архив сыяктуу кала берет.
Санжыраны менин кайнатам кыйын билет, куйма кулак, тамга тааныбайт, бирок баарын билет. Ал кишини элдин баары тааныйт. Түлөбердиев Совхоз, Санташ айылында мектептин маңдайында жашайт.

Leave a Reply