Кудайбергенов Бекболсун, Санжыра деген ата-бабалардын илгерки тарыхы

This post is also available in: Орусча

Кудайбергенов Бекболсун, 1948-жылкы. Талас району. Кырк-Казык айылы.

Санжыра деген ата-бабалардын илгерки тарыхы. Ошол тарых менен келе жатабыз да. Санжыра кыргыздын тарыхын, өткөндү билдирген. Ата-бабабыздын ким экенин тактаган. Санжыра деген бул-илим. Санжыра илгерки ата-бабадан калган кеп. Ал атадан-балага калган. Кимдин баласысың, кайсы уруудансың, ушул нерсени тастыктайт. Ата-бабадан уккан боюнча тарыхта Енисей боюнан бизди Манас ата алып келген дейт. Менин оюмча ал деле туура, бирок Чыңгыз хан менен келип, ушул жерге туруп калганбыз дешет. Негизи биздин ата-бабалар көп жактарга таркаган.

Leave a Reply