Бегалиев Муктар: Жонарык айылы

This post is also available in: Орусча

Бегалиев Муктар, 90 жашта. Талас району, Жонарык айылы.

Илгери кыргыздар башчыларды кантип шайлашкан? А кезде шайламыш деген болгон. Азыр депутат же өкүл болуп башка жерге барып жатпайбы. Мисалы, биздин айылдан шайламышка мен баламды башка жакка жиберем. Анан алар шайламышты кайтарган, шайламыш деген эл башчысын шайлай турганда кол таштайт. Анда колду таштан, жүгөрүдөн, нокоттон ташташкан. Анан атайын комиссия аксакалдардан турган, алар ташталган, жүгөрү, нокотторду эсептеп чыгышкан.

Ар бир элдин өзүнүн шайламышы болгон, Култай элинин же Көкой элинин, анан алар эл башчыларын шайлашкан. Шайламыштарды абдан мыкты сыйлашкан. Ошондуктан элде накыл сөз калган да «Шайламышты сыйлагандай эле сыйлап жатам» деген.

Башчылардын түрлөрү болгон. Он башы, элүү башы, жүз башы деген башчылар болгон. Алар элге кызмат кылган, элдин чатагын басышкан, бейбаштыктарын токтотууга аракет кылышкан. Ууруларын кармап алса, айып салышкан.

Leave a Reply